Maahanmuuttovirasto

Migrationsverket förnyar sina anvisningar för tillämpning av lagar

Dela
Migrationsverket förnyar sina anvisningar för tillämpning av lagar som påverkar verkets beslut. Anvisningarna för tillämpning av lagar används vid beslutsfattandet i situationer där beslutsfattaren inte direkt hittar svaret på det fall som behandlas i lagstiftningen. Anvisningarna bidrar på ett betydande sätt till enhetlighet och kvalitet i de beslut som fattas vid Migrationsverket.

Genom reformen av anvisningarna främjas verkställandet av Migrationsverkets nya strategi. Ett av målen enligt den nya strategin är att Migrationsverkets verksamhet ska vara högklassig, smidig, förutsägbar och kundorienterad.

Beaktande av kundens situation som helhet är en central del av reformen

Migrationsverket har noterat att det finns många anvisningar för tillämpning av lagar och att det finns överlappningar mellan dem. Anvisningarna kan vara väldigt omfattande och språket i dem kan vara utmanande för läsaren. En del anvisningar är också för allmänna, så att man måste tolka dem för mycket vid tillämpningen av dem. I sin nuvarande form stöder anvisningarna därför inte de beslutsfattande tjänstemännens arbete i tillräcklig grad. Det betyder att de inte heller betjänar kunderna tillräckligt väl.

Anvisningarna sammanfattas och förtydligas. På detta sätt säkerställer man att man i de beslut som fattas vid Migrationsverket framöver bättre beaktar kundens situation som helhet och följer verkets nya strategi.

– Det är viktigt för våra kunder att Migrationsverket förnyar sina tillämpningsanvisningar, och jag är nöjd med hur personalen är med i detta. Vi får genast på ett konkret sätt gå framåt i den riktning som vår nya strategi pekar ut, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

Berörda parter och personal deltar i uppdateringen av anvisningarna

Anvisningarna uppdateras för att bli mer kundorienterade och bättre stödja beslutsfattarnas arbete. Arbetet med att uppdatera anvisningarna inleds omedelbart, och de första förändringarna kommer att synas redan under våren och sommaren 2023. Därefter fortsätter utvecklingsarbetet med större fokus på detaljer under det följande året.

Förnyelsearbetet sker i ett omfattande samarbete med olika aktörer. Man har sökt inspiration för anvisningarnas nya struktur hos Skatteförvaltningen och Folkpensionsanstalten. Man arbetar med det kundorienterade perspektivet i samarbete med bland annat diskrimineringsombudsmannens byrå och Flyktingrådgivningen rf.

– Genom samarbete med berörda parter kan vi stimulera vårt eget tänkande och hitta nya perspektiv på den pågående utvecklingen. Samtidigt skapar vi värdefulla samarbetsrutiner som vi vill etablera i vår verksamhet, berättar Elina Immonen, biträdande chef på Migrationsverket.

Anvisningarna uppdateras också i samarbete med Migrationsverkets personal som en del av en förändringsledningsprocess. När arbetet framskrider definieras också anvisningarnas precisionsnivå, uppdateringsprocesser och andra centrala faktorer som anknyter till anvisningarnas funktion.

Anvisningarna har börjat publiceras på ämbetsverkets webbplats på adressen migri.fi/soveltamisohjeet.

Nyckelord

Kontakter

Elina Immonen, biträdande chef, tfn 0295 433 842, e-post fornamn.efternamn@migri.fi

Länkar

Om

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto

Puh. 0295 430 431 (vaihde/switchboard))http://www.migri.fi

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

The Finnish Immigration Service reforms its guidelines for the application of law23.2.2023 15:12:52 EET | Press release

The Finnish Immigration Service is reforming its guidelines for the application of law that impact its decisions. The guidelines for the application of law are used in the decision-making process when the decision-maker cannot find a direct answer to a case under processing in legislation. The guidelines considerably impact the consistency and quality of the decisions made by the Finnish Immigration Service.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum