Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen besökte Vasa

Dela

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen gjorde ett besök till NTM-centralen i Södra Österbottens kontor i Vasa i tisdags (16.8.2022). I mötet deltog Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser samt ansvarsområdets ledningsgrupp och Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.

Från vänster: kanslichef Juhani Damski, stadsdirektör Tomas Häyry, direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för styrning  och internationellt samarbete Ismo Tiainen
Från vänster: kanslichef Juhani Damski, stadsdirektör Tomas Häyry, direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen

NTM-centralen i Södra Österbotten har hand om miljöärenden i tre landskap: Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.Verksamhetsområdet är vidsträckt och tvåspråkigt. Under besöket förkovrade man sig i uppgifter och aktuella ärendehelheter inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser i alla tre landskap.

Ett av besökets teman var projekt inom förnybar energi och gröna övergången. Helheten kring batteriindustrin i Vasa presenterades av Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.

”Förnybar energi har redan under en längre tid varit på uppgång i de österbottniska landskapen och det är många projekt inom gröna övergången som är i myndighetsbehandling och fler är på kommande”, berättar direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys.”Det är bra att staten under vårens ramförhandlingar förberedde sig att stöda myndighetens arbete, i praktiken att göra det smidigare att starta projekt”.

Miljöministeriet lyfte å sin sida fram de många centrala lagstiftningsprojekten som pågår som bäst.”Av dessa är det särskilt den nya klimatlagen samt investeringarna som ansluter till gröna övergången och lagstiftningen för att påskynda tillståndsprocesserna kring dem som är viktiga steg både för att stävja klimatförändringen och trygga underhållssäkerheten”, konstaterar kanslichef Juhani Damski.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 0295 027 560

Bilder

Från vänster: kanslichef Juhani Damski, stadsdirektör Tomas Häyry, direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för styrning  och internationellt samarbete Ismo Tiainen
Från vänster: kanslichef Juhani Damski, stadsdirektör Tomas Häyry, direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven kalatie on valmistunut ja järven tilapäinen vedenpinnan laskeminen alkanut (Etelä-Pohjanmaa)28.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Jääskänjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järven kunnostushank-keeseen kuuluva kalatien rakentaminen ja säännöstelypadon kunnostus on valmistunut rakenneteknisten töiden osalta. Säännöstelypadon luukkuko-neistojen asennustyöt ovat käynnissä. Järven tilapäinen vedenpinnan las-keminen on aloitettu syyskuussa säännöstelypadon kunnostuksen ja kalatien rakentamisen valmistuttua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum