Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas videomöte

Dela

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas digitala möte den 13 september.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Till mötets huvudteman hör genomförandet av den gemensamma vision som godkändes av de nordiska statsministrarna 2019. Ministrarna diskuterar även halvtidsutvärderingen av handlingsplanen 2021-2024 och det fortsatta visionsarbetet. Målet med visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

”Om drygt sju år ska vi vara världens mest hållbara och integrerade region. Vikten av vår gemensamma vision – såväl hållbarhets- som integrationsmålet – har understrukits av den senaste tidens händelser. Halvtidsutvärderingen är viktig för att vi ska se hur långt vi kommit på vägen, liksom hur vi ska arbeta vidare med att förverkliga visionen", säger minister Blomqvist.

Andra frågor som behandlas på mötet är Nordens gemensamma paviljong på världsutställningen i Osaka 2025 och finansieringen av renoveringen av Nordens Hus i Reykjavik. På mötet kommer ministrarna också att godkänna ministerrådets budget för år 2023 och bokslutet för år 2021.

Mer information:

Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare, tel. 0295 150 278, fornamn.efternamn@om.fi

Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tel. 0295 350 531, fornamn.efternamn@formin.fi

Bilder

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Ladda ned bild

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU’s new sanctions ban some oil transport, add export and import bans and tackle circumvention7.10.2022 09:46:18 EEST | Press release

On 6 October 2022, the European Union imposed new sanctions on Russia in response to Russia’s invasion of Ukraine. The eight package of sanctions will ban transport of Russian oil that exceed a pre-established price cap and add new import and export bans. The new package will extend and specify the already imposed sanctions and include new provisions on their implementation. In addition, the EU introduces a new criterion for the listing of individuals and entities subject to sanctions that will make it possible to add to the list those who facilitate the circumvention of EU sanctions.

EU förbjuder oljeleveranser, utökar export- och importrestriktionerna och ingriper i kringgående av sanktioner7.10.2022 09:43:58 EEST | Tiedote

Europeiska unionen har den 6 oktober 2022 infört nya sanktioner till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I det åttonde sanktionspaketet ingår bland annat förbud mot oljeleveranser om oljans pris överstiger ett fastställt pristak samt utvidgning av export- och importförbuden. De nya sanktionerna utvidgar och preciserar tidigare sanktioner och specificerar genomförandet av dem. Därtill införs det ett nytt kriterium för upptagning på sanktionsförteckningen. Det gör det möjligt att lista personer och enheter som underlättar kringgående av EU:s sanktioner.

Uusilla pakotteilla EU kieltää öljynkuljetuksia, lisää vienti- ja tuontirajoituksia sekä puuttuu pakotteiden kiertämiseen7.10.2022 09:38:38 EEST | Tiedote

Euroopan unioni on asettanut 6. lokakuuta uusia pakotteita Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia. Tähän kahdeksanteen pakotepakettiin sisältyy muun muassa öljyn hinnalle määriteltävän katon ylittävien kuljetusten kieltäminen sekä vienti- ja tuontikieltojen laajennuksia. Uusilla pakotteilla laajennetaan ja tarkennetaan aikaisemmin asetettuja pakotteita sekä täsmennetään niiden toimeenpanoa. Lisäksi otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum