Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Minister Haavisto och minister Skinnari deltar i högnivåveckan i FN:s generalför-samling i New York

Dela

Högnivåveckan i Förenta nationernas 77:e generalförsamling inleds i New York den 19 september. Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i evenemang på ministernivå och träffar ministerkollegor och representanter för FN. På minister Skinnaris agenda står också Team Finland-program.

På FN:s högnivåvecka kommer deltagarna att diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina och dess globala konsekvenser, såsom livsmedelskrisen. Anfallet har förvärrat konsekvenserna av de globala problemen (klimatkrisen, biodiversitetskrisen, pandemin). Högnivåveckan ger en möjlighet att framhålla hur viktigt ett multilateralt och regelbaserat samarbete är när det gäller att lösa de globala problemen.  

Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö som håller Finlands anförande under generaldebatten i New York tisdagen den 20 september.

Ministrarnas program fokuserar på gemensamma lösningar på globala kriser

Den 19 september hålls också FN:s utbildningstoppmöte och SDG Moment till stöd för de globala målen för hållbar utveckling. Den 20 september ordnas ett högnivåmöte om livsmedelskrisen och den 21 september ett högnivåmöte om de etniska, religiösa och språkliga minoriteternas rättigheter.

De möten som minister Haavisto deltar i kommer att fokusera på aktuella kriser, särskilt på de globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig (bland annat livsmedelskrisen), fredsmedling, regionala kriser, mänskliga rättigheter och jämställdhet och på stödet för multilateralt samarbete i världens svåra läge just nu. I programmet ingår flera enskilda möten med ministerkollegor från andra länder och med ledningen för olika FN-organ. Minister Haavisto deltar också i EU:s utrikesministermöte i New York den 19 september.

På minister Skinnaris möten ska deltagarna diskutera frågor som gäller bland annat att stärka Ukrainas utbildningssektor, bidra till anpassningen till klimatförändringar, till ett jämlikt och digitalt samhälle och kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt att stärka det multilaterala systemet och reflektera över företagens roll i den hållbara utvecklingen. Ministern träffar också ministerkollegor från andra länder och ledningen för olika FN-organ. Vidare ska minister Skinnari delta i Team Finland-programmet kring handelsekonomiskt samarbete med bland annat försörjningsberedskap och digitala frågor som teman.

Utgångspunkten för Finlands verksamhet i FN är försvaret av den internationella regelbaserade ordningen och stärkandet av det multilaterala samarbetet, där de viktigaste prioriterade områdena för Finland är hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringarna, konfliktförebyggande, fredsmedling, jämlikhet och de mänskliga rättigheterna. FN:s högnivåvecka ger en värdefull möjlighet att stärka samarbetsrelationerna, föra dialog och lyfta fram de teman som är viktiga för Finland.

Mer information

Utrikesministerns program:

Anna Salovaara, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn +358 295 350 018

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn+358 50 478 2587

Utvecklings- och utrikeshandelsministerns program:

Satu Lassila, enhetschef, enheten för FN:s utveckling och innovation, tfn +358 295 350 022,

Emmi Mäkelä, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694


fornamn.efternamn@formin.fi

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU’s new sanctions ban some oil transport, add export and import bans and tackle circumvention7.10.2022 09:46:18 EEST | Press release

On 6 October 2022, the European Union imposed new sanctions on Russia in response to Russia’s invasion of Ukraine. The eight package of sanctions will ban transport of Russian oil that exceed a pre-established price cap and add new import and export bans. The new package will extend and specify the already imposed sanctions and include new provisions on their implementation. In addition, the EU introduces a new criterion for the listing of individuals and entities subject to sanctions that will make it possible to add to the list those who facilitate the circumvention of EU sanctions.

EU förbjuder oljeleveranser, utökar export- och importrestriktionerna och ingriper i kringgående av sanktioner7.10.2022 09:43:58 EEST | Tiedote

Europeiska unionen har den 6 oktober 2022 infört nya sanktioner till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I det åttonde sanktionspaketet ingår bland annat förbud mot oljeleveranser om oljans pris överstiger ett fastställt pristak samt utvidgning av export- och importförbuden. De nya sanktionerna utvidgar och preciserar tidigare sanktioner och specificerar genomförandet av dem. Därtill införs det ett nytt kriterium för upptagning på sanktionsförteckningen. Det gör det möjligt att lista personer och enheter som underlättar kringgående av EU:s sanktioner.

Uusilla pakotteilla EU kieltää öljynkuljetuksia, lisää vienti- ja tuontirajoituksia sekä puuttuu pakotteiden kiertämiseen7.10.2022 09:38:38 EEST | Tiedote

Euroopan unioni on asettanut 6. lokakuuta uusia pakotteita Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia. Tähän kahdeksanteen pakotepakettiin sisältyy muun muassa öljyn hinnalle määriteltävän katon ylittävien kuljetusten kieltäminen sekä vienti- ja tuontikieltojen laajennuksia. Uusilla pakotteilla laajennetaan ja tarkennetaan aikaisemmin asetettuja pakotteita sekä täsmennetään niiden toimeenpanoa. Lisäksi otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum