Digi- ja väestötietovirasto

Monelle tuntemattoman asiakirjan tarve kasvaa Suomessa jatkuvasti – edunvalvontavaltuutus kuuluu jokaisen suomalaisen asiakirjasalkkuun

Jaa
Väestön ikääntyminen lisää edunvalvonnan tarvetta tulevina vuosina merkittävästi. Edunvalvontavaltuutus on monelle suomalaiselle perinteistä edunvalvontaa tuntemattomampi, mutta ketterämpi tapa huolehtia omien asioiden hoitamisesta toimintakyvyttömyyden hetkellä. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) nostaa tärkeää aihetta esille yhdessä noin 50 suomalaisen organisaation kanssa käynnistämällä toukokuussa Omissa käsissä -kampanjan.

Edunvalvontavaltuutuksella toisen henkilön voi valtuuttaa tekemään esimerkiksi talouteen ja terveyteen liittyviä päätöksiä tilanteessa, jossa oma toimintakyky on heikentynyt. Toimintakyvyttömyys voi tulla eteen esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden tai vaikkapa muistisairauden myötä.

Kun väestö ikääntyy, kasvaa myös avun tarve asioiden hoitamiselle. Asioiden hoito voidaan järjestää esimerkiksi edunvalvojan määräämisen tai edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen avulla. Vuonna 2021 voimaan tulleista edunvalvonnoista ja edunvalvontavaltuutuksista melkein puolet oli edunvalvontavaltuutuksia. Kampanjan tavoitteena on se, että tulevaisuudessa suurin osa suomalaisista saisi tarvitsemansa avun tekemällä edunvalvontavaltuutuksen.

Edunvalvontavaltakirjalla voi varautua oman toimintakyvyn heikentymiseen –
valtakirjan tekoon on tarjolla tukea

– Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen alkaa siitä, että miettii, kenen käsiin haluaa asioidensa hoitamisen antaa. Moni ei esimerkiksi tiedä, että puolison asioita ei voi hoitaa ilman valtuutusta. Edunvalvontavaltuutus antaa tähän kattavimmat keinot, Digi- ja väestötietoviraston viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto painottaa.

Edunvalvontavaltuutus on läheisille perinteistä edunvalvontaa helpompi vaihtoehto, koska yksilölliset toiveet on etukäteen mietitty ja luottohenkilö valittu. Luottohenkilön ei tarvitse myöskään raportoida asioiden hoitamisesta vuosittain Digi- ja väestötietovirastolle. Toki asiakirjat ja tositteet tulee pitää tallessa.

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä yhdessä lakia tuntevan asiantuntijan kanssa. Apua valtakirjan tekemiseen on saatavilla esimerkiksi pankeista, eri järjestöistä, asianajo- ja lakiasiaintoimistoista sekä oikeusaputoimistoista. Asiantuntijan apu on tärkeä, jotta valtakirja on vahvistamisen hetkellä juridisesti pätevä. Noin 20 prosenttia edunvalvontavaltuutuksista jää vuosittain eri syistä vahvistamatta.

Edunvalvontavaltakirja tehdään aina ennakkoon. Valtakirja vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa vasta toimintakyvyttömyyden sattuessa.

Vaikka toimintakyvyn heikentymisen todennäköisyys kasvaa iän myötä, tilanne voi tulla yllättäen eteen kenelle tahansa.

– Meillä vahvistetaan jatkuvasti ihan kaiken ikäisten edunvalvontavaltakirjoja. Kyllä tämän asiakirjan laatiminen pahan päivän varalle koskettaa meistä jokaista, Lehto muistuttaa.

Noin 50 suomalaista organisaatiota kampanjoi asian puolesta

Toukokuun alussa käynnistyvässä Omissa käsissä -kampanjassa herättellään suomalaisia ottamaan tulevaisuuden päätökset omiin käsiinsä ja aktivoimaan heidät tekemään edunvalvontavaltuutuksen itselleen tai läheiselleen. Kampanjointi tulee jatkumaan useamman vuoden ajan.

Kampanjan alullepanijana toimii Digi- ja väestötietovirasto. Edunvalvontavaltuutuksen merkittävyys ja aiheen ajankohtaisuus on kuitenkin saanut kymmenittäin järjestöjä, yrityksiä sekä valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kampanjointiin.

– Olemme todella innoissamme, että niin moni suomalainen organisaatio haluaa olla mukana kampanjoimassa tärkeän asian puolesta. Tässä kampanjassa tarvitsemme heitä kaikkia. On kaikkien etu, että ihmisten arki rullaa mahdollisimman sujuvasti myös silloin, jos elämä pääsee yllättämään ikävällä tavalla, Lehto kertoo.


Omissa käsissä -kampanja pähkinänkuoressa

  • Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jonka avulla toisen henkilön voi valtuuttaa tekemään esimerkiksi talouteen ja terveyteen liittyviä päätöksiä, jos oma toimintakyky heikentyy.
  • Vuonna 2021 vahvistettiin noin 6 000 edunvalvontavaltuutusta ja määrän odotetaan kasvavan vuosittain väestön ikääntyessä.
  • Toukokuun alussa käynnistyvällä Omissa käsissä -kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta edunvalvontavaltuutuksista sekä kannustaa kansalaisia edunvalvontavaltakirjan tekemiseen hyvissä ajoin.
  • Kampanja näkyy eri medioissa toukokuusta alkaen.
  • Kampanjoinnissa on mukana noin 50 organisaatiota ministeriöistä paikallisyhdistyksiin.
  • Kampanjaan voi yhä osallistua. Lisätietoa kampanjasta, edunvalvontavaltakirjan tekemisestä, mukana olevista kumppaneista ja osallistumisesta voi lukea osoitteesta www.omissakäsissä.fi.


Digi- ja väestötietovirasto on koonnut medialle listan kampanjaan osallistuvien organisaatioiden asiantuntijoista, jotka voivat valottaa aihetta eri näkökulmista.


Omissa käsissä kampanjaan osallistuvat organisaatiot

Digi- ja väestötietovirasto
Oikeusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtiovarainministeriö
Aktia
Asianajotoimisto E. Galle Oy
Asianajotoimisto Marjo Paananen
Asianajotoimisto Tempo Oy
Danske Bank
Eddi edunvalvonnan palveluohjaaja Oy
Edunvalvontavaltuutus ry
Eläketurvakeskus
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
Etelä-Savon oikeusaputoimisto
Finanssiala
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Folkhälsan
Forlex Partners Oy
Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto
Järvi-Suomen Osuuspankki
Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto
Kela FPA
Lakimiesliitto
Lakiasiaintoimisto Forlex Partners Oy
Lakiasiaintoimisto Laki-Silta
Lakiasiaintoimisto Lakivainio
Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
Lakipalvelut S.Jokinen Oy
Lapin Osuuspankki
Lexly Oy
Lounais-Suomen Osuuspankki
Länsi-Suomen Osuuspankki
Lääkäriliitto
Marjo Nyström Consulting Oy/Lakipolku
Marttaliitto
Mikkelin Setlementti ry
Muistiliitto
Nagu Andelsbank
Omaishoitajaliitto ry
OP Ryhmä
OP Etelä-Häme
OP Kymenlaakso
OP Lounaismaa
OP Oulu
Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy
Pilviisi oy
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
POP Pankki
Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy
Suomen asianajajaliitto
Suomen Lääkäriliitto
Suomen muistiasiantuntijat ry
Säästöpankki
Taitekohta Tiina Kuopanportti Oy
Vanhustyön Keskusliitto
Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

The next digital leap for higher education institutions: information about studies completed abroad can now be exchanged electronically across borders13.3.2023 10:00:00 EET | Press release

At the beginning of 2023, Metropolia University of Applied Sciences became one of the first Finnish higher education institutions to introduce an electronic service that enables the agile and reliable transfer of study credits completed abroad to be counted towards a Finnish degree. The reform paves way for cross-border digital public services.

Högskolornas nästa digitala kliv: uppgifter om utbytesstudier rör sig i fortsättningen elektroniskt över landsgränserna13.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I början av 2023 var Metropolia en av de första högskolorna i Finland att ta i bruk en elektronisk tjänst som gör det möjligt att smidigt och tillförlitligt tillgodoräkna studieprestationer som avlagts under utbytet som en del av den inhemska examen. Reformen visar en modell för digitalisering av offentliga tjänster över landsgränserna.

Över 20 000 ukrainare kan ansöka om hemkommun i Finland i mars-april – råd om e-tjänster även på ukrainska6.3.2023 14:15:00 EET | Tiedote

Från början av mars har de som flytt kriget i Ukraina kunnat ansöka om hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har förberett sig på att ta emot tusentals webbansökningar under de kommande veckorna. Vid MDB:s serviceställe i Helsingfors får man också handledning av ukrainska kundrådgivare i hur e-tjänsterna fungerar. Man kan även träffa handledarna under Rekrytori Ukraina-rekryteringsevenemanget i Mässcentrum tisdagen den 7 mars.

Yli 20 000 ukrainalaista voi hakea Suomesta kotikuntaa maalis-huhtikuussa – neuvoja verkkoasiointiin myös ukrainaksi6.3.2023 13:59:01 EET | Tiedote

Maaliskuun alusta Ukrainasta sotaa paenneet ovat voineet hakea kotikuntaa Suomessa. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on varautunut vastaanottamaan tuhansia verkkohakemuksia lähiviikkojen aikana. DVV:n Helsingin palvelupaikassa neuvoja verkkoasiointiin saa myös ukrainalaisilta asiakasneuvojilta, jotka ovat tavattavissa myös Rekrytori Ukraina -tapahtumassa Messukeskuksessa tiistaina 7.3.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme