Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Morsdagsmedalj till 30 mammor

Dela

I år får 30 mammor en morsdagsmedalj för sitt värdefulla arbete för barn och familjer.


Republikens president belönar mammor som har utmärkt sig som fostrare med en medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden. De mammor som får en medalj meddelas personligen om utmärkelsen.

Republikens president Sauli Niinistö överräcker medaljerna på en morsdagsfest som ordnas den 8 maj på Ständerhuset i Helsingfors. Morsdagsfesten ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet.

I år får följande mammor medalj:

Åland
Fellman Birgit, Föglö
Vapaavuori Ritva, Eckerö

Södra Finland
Lähde Eine, Hartola
Kaksonen Carina, Helsingfors
Mononen Sanna, Sibbo
Nupponen-Kollin Kirsi-Liisa, Mäntsälä
Ovaska Merja, Riihimäki
Pitkänen Tanja, Orimattila
Syrjälä Hanna, Jockis

Östra Finland
Saari Kaija, Siilinjärvi
Mustonen Sisko, Enonkoski
Peltoniemi Tuija, Suonenjoki

Lappland
Hakovirta Irina, Enare
Aikkila Karoliina, Ranua
Mikkola Irma, Simoranua

Sydvästra Finland
Mustajärvi Sanni, Karvia
Mäkelä Sari, Kankaanpää
Mäkilä Terhi, Letala
Ruotsalainen Kirsti, Eura

Västra och Inre Finland
Bui Thi, Vörå
Hihnala Eija, Jämsä
Korhonen Eija, Tammerfors
Paananen Ritva, Viitasaari
Pöysti Koulbanu, Tammerfors
Riikola Eija, Lembois
Sjöblom Gunnel, Pedersöre

Norra Finland
Jaakkola Aini, Kuusamo
Kalliokoski Outi, Kalajoki
Mikkonen Elise, Muhos
Poukkula Maija, Brahestad


Grunder för beviljande av och ansökan om morsdagsmedalj

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt tryggat omsorgen och omtanken om andra.

Målsättningen är att personerna som premieras med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, till exempel förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden och olika minoritetsgrupper. Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att beviljas en morsdagsmedalj. Också adoptiv- och fostermammor kan premieras. Avsikten är inte att förläna morsdagsmedaljer till personer som är uppfostrare genom sitt yrke.

Då mottagarförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan vara initiativtagare till ansökan om medalj, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annat samfund.

Kandidatförslagen lämnas in till regionförvaltningsverken varje år i början av november. Regionförvaltningsverket skickar förslagen vidare för behandling till social- och hälsovårdsministeriet. Ministern framställer en del av förslagen till riddarordnarna.

Förslagen lämnas in på riddarordnarnas ordensförslagsblankett  tillsammans med social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Information om hur förslag lämnas in finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats under Morsdagsmedaljer.

På ordenskansliets webbplats finns en lista över dem som mottagit utmärkelsetecken.
Mannerheims Barnskyddsförbunds meddelande (på finska) om dem som mottagit medaljerna.

Mer information, social- och hälsovårdsministeriet:
Eija Paananen, eija.paananen@stm.fi

Mer information från det aktuella regionförvaltningsverket:

Södra Finland (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
överinspektör Sami Kärnä, tfn 0295 016 149

Östra Finland (Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Lappland (Lappland)
avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)
planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Västra och Inre Finland (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
inspektör Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518

Norra Finland (Kajanaland, Norra Österbotten)
assistent Niina Rytilahti, tfn 0295 017055
utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum