ELY-keskukset

Mot omvandling av den offentliga sektorn – NTM-centralernas klimatroll är en viktig del av Finlands strävan efter kolneutralitet

Dela

NTM-centralerna har som en del av statens regionförvaltning en viktig roll för att främja klimatmålen. I NTM-centralernas klimatfärdplansarbete har man uppskattat att NTM-centralens uppgifter på något sätt anknyter till upp till 80 % av regionernas klimatutsläpp. 10 av de 14 åtgärdsområdena i den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2022 anknyter till NTM-centralernas uppgifter. I fortsättningen strävar man efter ytterligare uppgiftsspecifik precision i beräkningarna samt ny information.

Ett kolneutralt samhälle med cirkulär ekonomi är en av prioriteringarna i strategin för regionförvaltningsverken och NTM-centralerna. Genom detta förankras klimatarbetet övergripande till alla ansvarsområden inom närings- trafik- och miljöcentralernas uppgifter.

- I arbetet med färdplanen för klimatet konstaterade vi att det finns stor potential i byråernas arbete; upp till 80 % av regionernas klimatutsläpp passerar genom NTM-centralerna. NTM-centralernas klimatarbete betonar betydelsen av det s.k. klimathandavtrycket: vilken effekt man kan åstadkomma genom att stödja olika aktörers klimatarbete i området, säger Soili Ingelin, ledande sakkunnig på NTM-centralen i Birkaland som ledde arbetet med klimatkartan.

NTM-centralernas styrka i klimatarbetet är sektorsövergripande kunskap

NTM-centralens starka klimatroll skapas av samarbete, en sektorsövergripande karaktär och expertis. NTM-centralerna främjar klimatmålen på ett övergripande sätt, bland annat genom mångsidig lagstiftning som syftar till en god livsmiljö samt genom regionalt samarbete. Även anpassningsarbete pågår redan i NTM-centralerna, till exempel inom hantering av översvämningsrisker och skydd av biologisk mångfald.

- Många stora miljöutmaningar är kopplade till miljöministeriets förvaltningsområde. I arbetet med att främja begränsning av klimatförändringar och anpassning till dem är det viktigt att exempelvis beakta förlusten av biologisk mångfald. Investeringar som eftersträvas med EU:s nya finansieringsmekanismer, såsom programmet för hållbar tillväxt, påskyndar övergången till ett kolneutralt samhälle med cirkulär ekonomi, och denna förändring påskyndas också av NTM-centralerna, berättar Mari Rajala, direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser, NTM-centralen i Birkaland.

Bland annat NTM-centralerna har stor potential att ta över de möjligheter som klimatförändringarna innebär för näringslivet.

- Den nya finansieringsperioden i EU ger också större möjligheter än tidigare att anpassa sig till klimatförändringarna som en del av finansieringshelheten. Även potentialen i en cirkulär ekonomi bör erkännas som en del avklimatarbetet, säger överdirektör Pasi Patrikainen från ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens vid NTM-centralen i Norra Savolax.

Det finns potential i trafikfrågor, både när det gäller begränsning och upprätthållande av driftsäkerhet.

- Beredskap för ökande nederbörd och menföre i framtiden är en utmaning för vägarnas skick. Till exempel genom bättre planering av dränering och hantering av dagvatten kan man förbereda sig för dessa kommande risker. Detta främjar driftsäkerheten i näringslivet och hela samhället, säger överdirektör Jaakko Ylinampa från ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Lappland.

I klimatfärdplanen utreddes NTM-centralernas klimatpåverkan

NTM-centralernas klimatpåverkan kartlades i NTM-centralernas klimatfärdplansarbete, där man också upprättade ett nätverk av klimatexperter från NTM-centralerna.

- Kolhandavtrycket har fortfarande fått för lite uppmärksamhet som en del av uppnåendet av klimatmålen. I färdplansarbetet har man identifierat den stora potentialen hos NTM-centralerna för att främja målen i regionerna. Påverkan som varje NTM-central har mångfaldigas också på nationell nivå. Ett mångsidigt samarbete mellan kommunerna är en viktig del av NTM-centralernas verksamhet, betonar projektchef Olli-Pekka Pietiläinen från miljöministeriet.

I klimatfärdplansarbetet identifierades 51 utvecklingsmål med vilka NTM-centralerna genom sin egen verksamhet kan främja klimatåtgärder inom och mellan olika sektorer. De mest effektfulla temana i NTM-centralernas arbete för begränsning av klimatförändringar är främjandet av cirkulär ekonomi, en mer hållbar fördelning av transportsätt, en hållbar stadsstruktur för klimatet samt finansiering. I anpassningsarbetet finns effekt särskilt i vattenfrågor i hantering av översvämningsrisker, såsom vattenreglering. En väsentlig fråga är också hela samhällets driftsäkerhet.

I utredningen är det värt att uppmärksamma samordningen av begränsning och anpassning. Dessa perspektiv främjas med stöd av miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Fördelaktig synergi mellan begränsning och anpassning finns särskilt när det gäller vattenskydd och utveckling av vattenhanteringen på avrinningsområdesnivå.

- Den exceptionella värmen och torkan under den gångna sommaren är en försmak av effekterna av ett förändrat klimat. Begränsningen av klimatförändringarna är en prioritet, men enligt bl.a. IPCC:s färska rapport syns en del oåterkalleliga förändringar redan. Regionala och lokala åtgärder har en stor betydelse i helheten av anpassningsarbete och NTM-centralerna har en central roll för att detta arbete ska lyckas. Den nya nationella anpassningsplanen som utarbetas stärker också ytterligare det regionala anpassningsarbetet, säger Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.  

NTM-centralernas klimatarbete fortsätter genom att utveckla den egna verksamheten och delta i klimatarbetet i den egna regionen

Klimatarbetet fortsätter i NTM-centralerna genom att utveckla de åtgärder som identifierats i klimatfärdplansarbetet och genom att aktivt delta i klimatarbetet i den egna regionen.

Man kan läsa mer om NTM-centralernas klimatarbete exempelvis på webbplatsen NTM-centralerna som klimataktörer, där det också finns regional information om NTM-centralerna angående uppgifter om begränsning av klimatförändringar och anpassning till dem. Temawebbplatsen finns på adressen NTM-centralerna som klimataktörer (ely-keskus.fi)

Mer information:

Ledande sakkunnig Soili Ingelin, tel. 0295 036 333, soili.ingelin(at)ely-keskus.fi

Specialist Valeria Kerkkä, tel. 0295 036 062, valeria.kerkka(at)ely-keskus.fi

o   NTM-centralerna som klimataktörer (ely-keskus.fi)

Regionala websidor (på finska):

o   Hiilineutraali Pohjois-Savo (hiilineutraalipohjoissavo.fi)

o   Ympäristöviisas Pirkanmaa (ymparistoviisas.fi)

o   Ympäristö nyt – Lounais-Suomen oma ympäristöpalvelu (ymparistonyt.fi)

o   Ympäristö nyt – Sydvästra Finlands egen miljötjänst (ymparistonyt.fi)

Strategier:

o   Regionförvaltningsverkens samt närings-, trafik- och miljöcentralernas strategi 2020–2023 (tem.fi)

o   Den klimatpolitiska planen på medellång sikt (ym.fi)

o   Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022 (mmm.fi)

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Lemmenloma tehosi Karvianjoen raakkuvanhuksiin - Konnevedelle viedyt Karvianjoen raakut lisääntyvät! (Varsinais-Suomi, Satakunta)22.10.2021 11:09:13 EEST | Tiedote

Raakkuja vietiin nyt loppusuoralla olevan Freshabit LIFE IP -hankkeen (2016-2022) toimesta Konneveden tutkimusasemalle lisääntymään neljästä eri joesta. Pelastusoperaation ansiosta Isojoen, Ähtävänjoen ja Mustionjoen raakut on saatu jo aiemmin lisääntymään, mutta erittäin heikossa kunnossa olleiden Karvianjoen raakkujen osalta saatiin jännittää tähän saakka. Ensimmäiset raakut vietiin Karvianjoelta Konnevedelle jo vuonna 2017 ja lomalaisia täydennettiin vielä vuosi sitten noin 100 raakulla.

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd träder i kraft den 27 oktober 2021 (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland)21.10.2021 13:40:45 EEST | Tiedote

De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd grundar sig på regeringens ramförhandlingar om inledandet av försöket med att lindra bedömningen av tillgången på arbetskraft. Försöket pågår 27.10.2021–28.2.2023. Riktlinjen för arbetstillstånd uppdateras regelbundet varje halvår.

Talvirajoituksiin siirtyminen Itä-Suomen teillä tapahtuu ensi viikolla (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)21.10.2021 12:30:08 EEST | Tiedote

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoituksien vaihto tapahtuu koko maassa perjantai-iltaan 29.10.2021 mennessä. Pääosin vaihto tapahtuu torstaina 28.10.2021. Maan pohjoisosissa muutos tehdään mahdollisesti aikaisemmin. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Påverka vattentjänsternas framtid i västra Finland (Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)19.10.2021 12:38:07 EEST | Tiedote

I västra Finland har en gemensam vattentjänststrategi som gäller hela fältet av vattentjänster varit under arbete. Utkastet till strategi och det första åtgärdsprogrammet som syftar till att verkställa strategin har nu lagts ut för kommentar. Alla som vill har ännu goda möjligheter att påverka vattentjänsternas framtid i området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum