Aluehallintovirasto

Motions- och rekreationsutrymmen i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område ska stängas - fortsatt stängning i Södra Karelen till den 23 april

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 april 2021 beslutat att utrymmen i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område ska stängas. Beslutet är i kraft under tiden 10–23.4.2021 och omfattar både den offentliga och privata sektorns motions- och rekreationsutrymmen. Samtidigt fortsätter motsvarande stängningsbeslut för Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område så att utrymmena ska hållas stängda fram till den 23 april 2021.

Det epidemiologiska läget i Kymmenedalens område har försämrats snabbt under de senaste två veckorna och förutsättningarna för ett beslut att stänga utrymmena uppfylls. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har i överensstämmelse med den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation fattat ett beslut som förordnar att utrymmena ska stängas under perioden 10–23 april 2021.

Beslutet att stänga utrymmen gäller på ett omfattande sätt aktörernas följande utrymmen både inom den offentliga och privata sektorn:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som ska stängas är fastställda i lagen om smittsamma sjukdomar. I dessa utrymmen bedrivs vanligen verksamhet som innebär hög smittrisk - mänskorna vistas långa tider i samma utrymmen och verksamhetens art är sådan att risken för virusspridning är förhöjd.

Utrymmena som måste stänga kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet att stänga utrymmen gäller inte lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering. Stängningsbeslutet gäller enligt lag inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Användningen av utrymmena för verksamhet som hör till privatlivet rekommenderas emellertid inte.

Regionförvaltningsverkets beslut grundar sig på den ökade incidensen i sjukvårdsdistriktet, oklara smittkedjor, den stora belastningen på smittspårningen, det ökade behovet av specialiserad sjukvård och risken att vårdkapacitetens tillräcklighet äventyras.

Regionförvaltningsverket kan fatta beslutet om incidensen överstiger 50 fall per 100 000 personer över två veckor, om det i området konstateras sjukdomskluster som är svåra att spåra och om det finns risk för att sjukvården i området överbelastas. Enligt lagen kan beslutet fattas för högst två veckor åt gången.

Stängningsbeslutet för utrymmen i Södra Karelen fortsätts till och med den 23 april - läget i de övriga områdena granskas som bäst

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 april 2021 dessutom fattat ett beslut som förlänger stängningsbeslutet gällande utrymmena ovan som är i kraft i Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 15–23.4.2021. Enligt den regionala coronasamordningsgruppen är det fortsättningsvis nödvändigt att hålla utrymmena inom sjukvårdsdistriktets område stängda och förutsättningarna för att fatta beslutet uppfylls.

Motsvarande beslut om stängning av utrymmen är i kraft också i Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden till och med den 14 april 2021. Behovet av eventuella beslut om förlängning granskas som bäst tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna och vi informerar om frågan så snart det är möjligt.

Kommunerna övervakar i samarbete med regionförvaltningsverket att beslutet iakttas. Kommunerna övervakar även kundutrymmenas allmänna hygienarrangemang och de arrangemang med vilka nära kontakter mellan kunderna kan undvikas.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suojaamaton nielu aiheutti vakavan työtapaturman – yhtiö, tuotantojohtaja ja työnjohtaja tuomittiin maksamaan sakkoja ja vahingonkorvausta23.4.2021 14:46:05 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 13.4.2021 tuominnut muovipakkausten valmistamiseen erikoistuneen yri-tyksen 30 00 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yrityksen tuotantojohtaja tuomittiin työtur-vallisuusrikoksesta 30 päiväsakon ja työnjohtaja 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Lisäksi vastaajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan noin 47 000 euron vahingonkorvaukset vammantuottamukses-ta.

Kommunerna med gränsövergångar i västra och inre Finland måste fortfarande ordna hälsokontroller för dem som reser in i landet23.4.2021 12:31:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med ett beslut som fattades idag den 23 april med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att fortsättningsvis ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna i kommunerna i syfte att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet är i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum