Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK ja SLC vaativat hallitukselta kannattavuutta parantavia ilmastotoimia sekä sisäistä ryhtiliikettä

Jaa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC esittivät vaatimuksensa maan hallitukselle budjettiriihen alla Säätytalon edustalla tänään. Heikosta kasvukaudesta, markkinoiden toimimattomuudesta ja tuotantopanosten noususta johtuva maatilojen kärjistyvä talouskriisi uhkaa romuttaa viljelijöiden mahdollisuudet ilmastoinvestointeihin. Vahvaa ilmastotyötä tekevät metsänomistajat tarvitsevat puolestaan työkaluja metsien kasvun ja kestävän käytön vahvistamiseen.

MTK ja SLC vaativat hallitukselta ryhtiliikettä ja selkeää suunnitelmaa, jolla maa- ja metsätalouden yrittäjyys saadaan sekä taloudellisesti kestävälle pohjalle että ilmastopolitiikkaa tukemaan. Hallituksen sisältä kumpuavat ristiriitaiset ja sekavat viestit ovat kohtuuttomia yksittäiselle maanviljelijälle ja metsänomistajalle sekä sahaavat hallituksen omien tavoitteiden toteutumisen oksaa. Järjestöt odottavat hallitukselta selkeää ja yhtenäistä näkemystä kansallisen maatalousstrategian laatimiseksi ja kansallisen metsästrategian mukaisesti.

Järjestöt muistuttavat, että maa- ja metsätalous ovat ainoat sektorit, jotka kykenevät sitomaan hiilidioksidia luonnollisesti. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vaatii runsaan 330 miljoonan euron vuotuisen lisärahoituksen maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin sekä tieinfraan. Tähän tarvittava rahoitus on syytä varmistaa budjettiraamista irrallisen rahaston kautta.

MTK:n ja SLC:n mielestä Suomen on järkevää tavoitella EU-politiikkaa kunnianhimoisempaa tasoa päästövähennyksissä ja hiilensidonnassa. Suomella on runsaasti mahdollisuuksia uusiutuvien luonnonvarojen käytön kestävään tehostamiseen. Maatalous tarvitsee panostuksia tuottavuuteen ja peltojen hiilensidontaan sekä päästöjä vähentäviin viljelymenetelmiin erityisesti turvepelloilla, sekä uusiutuvaan energiaan ja uuteen teknologiaan resurssitehokkuuden lisäämiseksi. Maatalousmarkkinat on saatava toimimaan siten, että ne palkitsevat ilmastoviisaasta toiminnasta. 
 
Järjestöjen vaatimalla lisärahoituksella on mahdollista saavuttaa Luonnonvarakeskuksen laatimien ilmastotiekarttojen mukaisesti 25 % päästövähennykset maatalouteen ja 37 % lisäys perusuran mukaisiin metsän hiilinieluihin vuoteen 2035 mennessä.   

Metsien kasvun tehostamisen avulla voidaan puun korjuumääriä kasvattaa samalla kun metsien hiilinielut kasvavatTämä on välttämätöntä, kun siirrytään fossiilitaloudesta biokiertotalouteen. 

 – Viljelijät tuottavat kaikille elintärkeää ruokaa ja metsänomistajat puuta. Molemmat toimialat ovat vastuullisuudessaan maailman huippua. Jäsenkuntamme kantaa kortensa Suomen ilmastotavoitteiden eteen, kunhan heille annetaan siihen reilu mahdollisuus, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 
 
Järjestöt muistuttavat, että maa- ja metsätalouden on sopeuduttava ilmastonmuutokseen eturintamassa, sillä ne kokevat muuttuneen ilmaston tuotannossa ja tilipussissa. Maatalousyrittäjät pitävät epäreiluna sitä, ettei pelloilla kasvien kasvun sitomaa hiiltä juurikaan noteerata kasvihuonekaasulaskennassa.Viljelijät tekevät tiloillaan ympäristötoimia, mutta ne eivät näy nyt tilastoissa. 
 
Järjestöt korostavat, että kotieläintuotannon syyllistäminen tai alasajo ei ole järkevää huoltovarmuuden, kiertotalouden tai ravitsemuksen näkökulmasta. Kotieläintuotannon päästöjen vähentämiseksi tehdään nyt paljon työtä tiloillamme ja teollisuudessa.  

Maatalouden näkymät ovat heikentyneet erittäin heikon sadon, nousseiden tuotantokustannusten sekä heikon markkinahintakehityksen vuoksi. Ala ei kestä yhtään taloudellista kustannusrasitusta eikä henkistä jaksamista koettelevaa syyllistämistä.  

–  Jos halutaan saavuttaa maa- ja metsätalouden ilmastotavoitteet, tarvitaan ainakin kannattavaa yritystoimintaa ja investointejsekä lisäresursseja maa- ja metsätalouden tutkimukseen. Hallitus ei voi nostaa yritysten kustannuksia lisäveroilla eikä muillakaan toimenpiteillä. Tarvitsemme myös rahoitusta ilmastotoimiin, sillä tuottajat eivät voi maksaa niitä yksin, vaan se on yhteinen asiamme, sanoo SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund. 
 
Järjestöt esittävät myös turvemaiden toimenpiteisiin pilotointeja, tilusjärjestelyihin lisää resursseja sekä helpotuksia niiden verokohteluun ja rajoituksiin. Järjestöt haluavat lisätä rahoitusta biokaasuinvestointeihin ja muihin uusiin energiaratkaisuihin sekä peltojen kasvukunnon parantamiseen ja viljelijöiden henkisen jaksamisen tukemiseen. 

MTK ja SLC 
odottavat
, että hallitus varmistaa monipuolisten metsienhoito- ja käsittelymenetelmien käyttömahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Järjestöt haluavat, että hallitus tavoittelee metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaisten metsänkäyttömäärien toteuttamista. Metsänomistajan on voitava itse päättää metsiensä käyttötavasta suojelusta hakkuisiin. Tämän varmistamiseksi metsäsektorin toimijoille esitetään viiden miljoonan euron erillisrahoitusta metsänomistajien aktivointiin. Järjestöt esittävät lisäksi, että hallitus nostaa metsävähennyksen vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta. 

– 
Suomen tulee tarjota vakaa ympäristö uusille metsäsektorin investoinneille, edistää puurakentamista, huolehtia metsäenergian kilpailukyvystä, mahdollistaa puunkäytön lisäys ja kestävä metsänhoitoJuha Marttila sanoo. 

Myös tieverkon kunto on tärkeä osa ilmastopolitiikkaa. Hallituksen tulee lisä tieinfrapanostuksia alemman asteisen tieverkon korjausvelan pienentämiseksi sadalla miljoonalla eurolla. MTK ja SLC esittävät lisäksi, että hallitus edistää hiilensidonnan markkinamallia. 

MTK:n ja SLC:n vaatimukset hallituksen budjettiriiheenwww.mtk.fi/ilmastotiekarttatoimeen 

Maatalouden ilmastotiekartta

Metsien käsittelyskenaariot (Metsäteollisuus ry:n ilmastotiekartta)

Osallistu 
somekeskusteluun #ilmastotiekarttatoimeen
 
 
Lisätietoja 
Juha Marttila, puheenjohtajaMTK, 050 341 3167 
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, 050 438 4014 
Mats Nylund, puheenjohtajaSLC050 512 2191  
 
 

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 4131http://www.mtk.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK hallituksen budjettiriihestä: Maa- ja metsätalouden ilmastotoimet vaativat lisää resursseja ja tutkittua tietoa9.9.2021 17:22:03 EEST | Tiedote

MTK pitää hyvänä sitä, että hallitus ei omilla toimillaan lisää maatalouden kustannuksia. Harmittavaa on kuitenkin se, että hallitus ei tarjonnut maa- ja metsätaloustuottajille riittävää porkkanaa ilmastotoimiin. Maa- ja metsätalouden harjoittajilla on viime viikon vetoomuksemme mukaisesti valmius jykeviin ilmastotoimiin, mutta nyt joudumme odottamaan päätöksiä lisäresursseista.

Arvosta ruokaa - älä heitä sitä roskiin – ensi viikolla vietetään hävikkiviikkoa9.9.2021 11:43:50 EEST | Tiedote

Hävikkiviikkoa vietetään joka syksyiseen tapaan syyskuun puolivälissä. Hävikkiviikko 13.9.-19.9. keskittyy ja kannustaa ruokahävikin vähentämiseen. Ruokahävikki on roskiin päätynyttä ruokaa, jonka synty olisi voitu välttää ennakoimalla ruuan kulutusta paremmin tai valmistamalla ja säilyttämällä ruoka toisin. Ruokaa heitetään roskiin miljoonia kiloja. Nelihenkinen perhe heittää vuosittain ruokaa roskiin jopa 500 eurolla.

Tuottajajärjestöt parkkeeraavat työkoneet ja biokaasuauton Säätytalon edustalle tänään puoliltapäivin2.9.2021 07:00:00 EEST | Kutsu

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) järjestävät yhdessä Uudenmaan aluejärjestöjensä kanssa tiedotustilaisuuden maa- ja metsätalouden ilmastotoimista hallituksen ministereille ja medialle tänään kello 11.45 alkaen. Järjestöjen vaatimukset budjettiriiheen esittävät MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund. Paikalle on kutsuttu pääministeri ja hallituksen ministerit ja heiltä on pyydetty puheenvuoroja. Kutsumme median edustajat seuraamaan tapahtumaa.

Kutsu medialle: MTK ja SLC esittävät hallitukselle vaatimuksensa maa- ja metsätalouden ilmastotoimista Säätytalon edustalla torstaina 2.9.202130.8.2021 10:50:31 EEST | Kutsu

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) järjestävät yhdessä Uudenmaan aluejärjestöjensä kanssa tiedotustilaisuuden maa- ja metsätalouden ilmastotoimista hallituksen ministereille ja medialle Säätytalon edustalla Helsingissä torstaina 2.9. kello 11.45 alkaen. Järjestöjen vaatimukset budjettiriiheen esittävät MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund. Paikalle on kutsuttu pääministeri ja hallituksen ministerit ja heiltä on pyydetty puheenvuoroja. Kutsumme median edustajat seuraamaan tapahtumaa.

Lihatilojen kannattavuus on kriisissä — MTK Lihavaliokunta vaatii taloudellista vastuullisuutta koko elintarvikeketjuun, sillä kotieläintilojen ahdinko syvenee tuotantopanosten hintojen noustessa26.8.2021 10:56:40 EEST | Tiedote

MTK:n lihavaliokunta tuo esiin vakavan huolen lihatilojen voimakkaasti heikentyneestä kannattavuudesta. Pitkittynyt kannattavuusvaje yhdistettynä tuotantopanosten hintojen nousuun vaarantaa kotimaisen lihantuotannon jatkuvuuden ja erityisesti kehittymisen. Tilanne koskee kaikkia lihantuotantosuuntia. Lihatilojen omat toimet kannattavuuden parantamiseksi on loppuun käytetty, eikä tukipolitiikasta ole odotettavissa apua. Suomalaisen vastuullisesti tuotetun ruuan ja lihan arvostus on kuitenkin korkealla – ainakin puheissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme