Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder verksamheten 1.1.2020: Ny vägvisare inom digitaliseringen av samhället underlättar medborgarnas vardag

Dela

En ny statlig myndighet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, inleder sin verksamhet i Finland idag, den 1 januari 2020. Myndigheten bildades när Befolkningsregistercentralen och magistraterna gick samman.

Guiden Valo  hjälpar dig och ger dig råd i olika situationer samt informerar om myndighetens tjänster.
Guiden Valo hjälpar dig och ger dig råd i olika situationer samt informerar om myndighetens tjänster.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata underlättar medborgarnas vardag med hjälp av digitaliseringen. ”Vi främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden”, beskriver generaldirektör Janne Viskari den nya myndighetens uppgifter.

”Ledstjärnan för vår verksamhet är att främja digitaliseringen av samhället. Vi stöder medborgarnas möjligheter att sköta ärenden hos den offentliga förvaltningen och gör Finland till ett smidigare samhälle. Det kräver en fördomsfri användning av tillgänglig teknik, men också en ny verksamhetskultur och allt närmare samarbete mellan olika aktörer”, säger generaldirektör Janne Viskari vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

”Vi vill att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som en djärv vägvisare som förnyar, ger stöd och visar respekt. För våra kunder och andra som vi samarbetar med är vi en pålitlig och önskad partner med visioner. Vi samarbetar aktivt genom nätverk och genom vårt arbete vill vi stärka tilliten i samhället. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle”, fortsätter Viskari.

Valo hjälper dig att hitta rätt bland tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata!

Det är enkelt att sköta ärenden vid den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten betjänar medborgarna på flera orter.

”Alla våra nuvarande serviceställen finns kvar även efter sammanslagningen. Medborgarna kan sköta sina ärenden vid vilket som helst av den nya myndighetens serviceställen, det vill säga vid de tidigare magistraterna på olika håll i landet”, berättar Viskari.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill förändra den bild som medborgarna har av att sköta myndighetsärenden.

”Myndighetsärenden betraktas ofta som komplicerade. Vi vill göra medborgarnas liv och skötseln av ärenden lättare. Vi tillhandahåller våra egna tjänster i form av paket med tjänster som utgår från livssituationen och vi hjälper den offentliga förvaltningen att göra detsamma. Genom att slå ihop information som redan finns vid olika myndigheter behöver medborgarna till exempel inte fylla i sin kontaktinformation på nytt för varje ärende, utan uppgifterna uppdateras automatiskt i ansökan ur bakgrundssystemen, såsom befolkningsdatasystemet”, förklarar Viskari.

Guiden Valo informerar om verksamheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och figurerar aktivt i all kommunikation med myndigheten. Valo kan till exempel hjälpa dig och ge dig råd i olika situationer samt informera om myndighetens tjänster.

Vad gör Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället.

Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt bilder på direktörerna är tillgängliga i vår mediebank: https://dvv.fi/medialle

 

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, generaldirektör Janne Viskari, tfn 0295 536 000 (växeln), janne.viskari[at]dvv.fi

Bilder

Guiden Valo  hjälpar dig och ger dig råd i olika situationer samt informerar om myndighetens tjänster.
Guiden Valo hjälpar dig och ger dig råd i olika situationer samt informerar om myndighetens tjänster.
Ladda ned bild

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildades när Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland gick samman 1.1.2020. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser. Myndigheten verkar på 36 orter på olika håll i Finland med över 900 anställda.
Läs mera: www.dvv.fi 

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Karkauspäivänä maistraateissa vihitään 81 paria – ”rakkausviraston” helmikuu on ollut kiireinen27.2.2020 07:50:00 EETTiedote

Karkauspäivä on vakiintunut suosituksi vihkipäiväksi. Kolme viimeisintä karkauspäivää näyttäytyvät erityisen suosittuina, eikä tämä vuosi jää huonommaksi: tänä vuonna maistraateissa vihitään 81 paria. Kaikkiaan hääpäiväänsä juhlii 1 192 paria, jotka on vihitty päivämäärällä 29.2. (luku ei sisällä eronneita pareja ja leskeksi jääneitä puolisoita).

Myndigheterna förenade sina krafter och plockade ihop en förpackning till unga som fyllt 18 år12.2.2020 08:00:00 EETTiedote

I det elektroniska informationspaketet sammanställs alla de rättigheter och skyldigheter i anslutning kring offentliga ärenden som man själv måste ansvara för då man blivit myndig. Paketet sammanställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som inledde sin verksamhet i början av året, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen.

Not all users have received email notifications for new Suomi.fi Messages17.1.2020 17:30:00 EETPress release

Due to a technical fault affecting Suomi.fi Messages, not all users have received email notifications of new messages arriving in the service. The fault affected around 150,000 messages. For these messages, no separate email notification was sent to the user. The problem is now fixed, and the Digital and Population Data Services Agency is taking action to prevent this problem from happening again.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum