Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen i Lahtis och Villmanstrand förnyas – avvikelser i öppettiderna i juni

Dela
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen i Lahtis och Villmanstrand förnyas i juni 2023 till statens gemensamma serviceställen. Verksamheten fortsätter i samma fastighet som tidigare, men i fortsättningen betjänar flera statliga ämbetsverk i samma kundservicelokaler.

I Lahtis betjänar vi från och med den 14 juni 2023 på adressen Kirkkokatu 12 (huvudingången) vid samma kundserviceställe som Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, FPA, Tavastlands AN-byrå och Utsökningen.

I Villmanstrand betjänar vi från och med den 13 juni 2023 på adressen Villimiehenkatu 2 B vid samma kundservicesställe som Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, FPA, Sydöstra Finlands AN-byrå, Utsökningen, Rättshjälpen, Intressebevakningen och Södra Karelens välfärdsområde (EKHVA).

Avvikelser i öppettiderna i juni

Förnyelsen av kundservicelokalerna medför avvikelser i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas öppettider i Lahtis under tiden 5–9.6.2023.

Största delen av ärendena kräver inget besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas via elektroniska servicekanaler eller via telefontjänsten. Dessa kanaler betjänar normalt och förnyelsen av kundservicelokalerna påverkar inte deras betjäningstider.

Om ditt ärende förutsätter ett besök på vårt serviceställe, 

 • Betjänar vi i Lahtis (ny adress: Kirkkokatu 12, huvudingången) på följande sätt:
  • Den sista servicedagen före förnyelsen av kundservicelokalerna är fredagen den 2 juni kl. 9–12.
  • Kundservicen är stängt 5.-9.6.2023.
  • Kundservicen betjänar igen onsdagen den 14 juni 2023 (med tidsbokning redan tisdagen den 13 juni 2023) i de nya lokalerna på första våningen.

 • Vi betjänar i Villmanstrand (ny adress: Villimiehenkatu 2 B) på följande sätt:
  • Den sista servicedagen före förnyelsen av kundservicelokalerna är fredagen den 9 juni kl. 9–12.
  • Kundservicen betjänar i de nya lokalerna på första våningen från och med tisdagen den 13 juni 2023.

Vi rekommenderar att du bokar tid för ärenden som kräver besök så att du undviker köande.

Boka tid >>

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok  

Renoveringen av ämbetshusen i Lahtis och Villmanstrand och de gemensamma serviceställena är en del av förnyelsen av statens service- och lokalnät. Målet med projektet är att under 2020-talet samla de statliga myndigheternas kundservice vid personligt besök till gemensamma serviceställen. Samtidigt effektiviseras statens lokalanvändning när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.​​​​​​​

Nyckelord

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum