Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheterna förenade sina krafter och plockade ihop en förpackning till unga som fyllt 18 år

Dela

I det elektroniska informationspaketet sammanställs alla de rättigheter och skyldigheter i anslutning kring offentliga ärenden som man själv måste ansvara för då man blivit myndig. Paketet sammanställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som inledde sin verksamhet i början av året, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen.

18 är en underbar ålder som ger dig många rättigheter. Då du fyllt 18 år får du bland annat rösta, skaffa körkort och köra bil eller gifta dig, om du så vill. Den som är myndig är också skyldig att själva ansvara för ärenden som har att göra med till exempel beskattning och ansökan om förmåner.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen sammanställde en elektronisk informationsförpackning för personer som blivit myndiga. I paketet finns information om och stöd för alla de officiella ärenden man måste sköta själv då man blivit myndig.

– En 18-åring ansvarar för första gången själv för alla offentliga ärenden och föräldrarna till en ung person som fortfarande bor hemma kan inte sköta sitt barns angelägenheter utan en separat fullmakt. Många saker kan till en början kännas utmanande, men det finns alltid hjälp att få, berättar kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

På webbplatsen Suomi.fi/18ar hittar du tips om hur bland annat du beställer ett skattekort, gör en flyttanmälan eller skaffar dig till exempel ett pass, identitetskort och körkort. Dessutom listas alla de aktörer, till exempel de riksomfattande Navigatorerna, hos vilka ungdomar kan få stöd för att uträtta myndighetsärenden.

– Den offentliga förvaltningens tjänster blir nu i snabb takt elektroniska. Då man blivit myndig och skaffar nätbankskoder och tar i bruk suomi.fi-meddelanden, går det smidigt att uträtta ärenden hos myndigheterna elektroniskt, fortsätter Lehto.

Att övergå till elektroniska tjänster är både en ekonomisk och ekologisk gärning. Det att vi slopar onödig papperspost har stor betydelse också för miljön.

– I anslutning till förpackningen till myndiga skickar vi också till alla ungdomar som bor i Finland och fyller 18 år i år ett officiellt gratulationskort, som vi hoppas blir den sista pappersförsändelsen från oss. Kortet hänvisar till informationsbanken och ger anvisningar om hur man börjar uträtta ärenden elektroniskt, fortsätter Lehto.

Informationspaketet för 18-åringar finns på adressen suomi.fi/18ar.

Mer information:

Kommunikationschef Päivi Railotie, paivi.railotie@dvv.fi eller tfn 0295 535 080

Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto, liinu.lehto@dvv.fi eller tfn 0295 535 385

Kontakter

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Har man tillräcklig digital kompetens inom finska företag och samfund? En kartläggning av behovet av digitalt stöd inleds4.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder under slutet av året behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av det på riksnivå. Den nuvarande informationen om behovet av stöd i användningen av digitala tjänster är splittrad. Det behövs en helhetsbild för att man på ett bättre sätt ska kunna ge företag och föreningar stöd i användningen av digitala tjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum