ELY-keskukset

Myrskyddet utvidgas – Bovallius naturskyddsområde inrättades i Pieksämäki

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö och miljöministeriet

Tahinsuo. Bild: Tiina Hämäläinen.
Tahinsuo. Bild: Tiina Hämäläinen.

NTM-centralen i Södra Savolax och stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö har kommit överens om att skydda myområdet Tahinsuo. Tahinsuo är en vidsträckt aktiv högmosse som är huvudsakligen i naturligt tillstånd. Myrområdet i närheten av Pieksämäki stad skyddas som en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Det nya naturskyddsområdets areal är cirka 161 hektar.

"Jag är oerhört glad över att Tahinsuo skyddas. Inom ramarna för livsmiljöprogrammet Helmi kommer vi att skydda myrområden på 20 000 hektar före slutet av 2023. Under denna regeringsperiod har vi med hjälp av programmet redan skyddat nästan 15 000 hektar, och arbetet fortsätter. Förstöringen av livsmiljöerna är den största drivkraften för förlusten av biologisk mångfald, men med ett målmedvetet naturvårdsarbete kan vi vända utvecklingen", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

"För Bovalliusstiftelsen är inrättandet av naturskyddsområdet ett positivt resultat av den process som inleddes på våren. Stiftelsen har haft som mål att inrätta skyddsområdet i åratal, och därför blev vi väldigt glada när NTM-centralen tog kontakt i början av året. Detta förverkligar stiftelsens värderingar på bästa möjliga sätt. Inrättandet av naturskyddsområdet firas våren 2023", säger stiftelsens verkställande direktör Mia Sarpolahti.  

Tahinsuo är en vidsträckt högmosse. På norra och västra sidan av de små Tahinlampi-vattendragen är myren mycket karg och glest trädbevuxen eller trädlös. Myrtyperna i området består av bland annat högmosseartad fuscum-tallmosse och lågstarrmosse där det växer getpors och odon. Området vid Kukkarojärvi och södra sidan av Peiposjärventie är av samma typ, huvudsakligen myrområden bestående av kargt tallkärr och lågstarrikt fattigkärrs-tallkärr. I södra delen förekommer även småskaliga frodigare myrtyper, såsom starrmosse och starrkärr. Hedens kanter domineras av tuvulls-tallmosse och ris-tallmosse på det sätt som är typiskt för högmossar. Naturskyddsområdet omfattar även myrarnas randskogar och moskogsholmar.

Tahinsuo ingår i förslaget till komplettering av myrskyddet som omfattar torvmarksmiljöer som anses ha en riksomfattande betydelse för torvmarksnaturens mångfald.Området hör också till skyddsobjekten i generalplanen och landskapsplanen. Det är tillåtet att använda området för rekreation, till exempel att plocka bär och svamp samt använda skidspår och vandringsleder, även i fortsättningen.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Helmi-programmets mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finlands natur och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera torvmarker, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt naturen i mindre vattendrag och stränder. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Nyckelord

Kontakter

Naturskyddsexpert Tiina Hämäläinen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 112, tiina.hamalainen@ely-keskus.fi

Verkställande direktör Mia Sarpolahti, S. A. Bovalliuksen säätiö, tfn 040 635 3532
mia.sarpolahti@bovallius.fi

Specialsakkunnig Esa Pynnönen, Miljöministeriet, tfn 029 525 0386, esa.pynnonen@gov.fi

Bilder

Tahinsuo. Bild: Tiina Hämäläinen.
Tahinsuo. Bild: Tiina Hämäläinen.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Vedenkorkeudet Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pirkanmaalla pääosin tavallista alempana (Pirkanmaa, Kanta-Häme)5.12.2022 14:11:44 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan säännöstelemättömillä järvillä veden-korkeudet ovat tavallista alempana. Vanajaveden vedenkorkeus on tavan-omaisella tasolla, mutta tulevana talvena mahdollinen sähköpula saattaa näkyä myös Vanajaveden pinnan laskemisena sekä salmien ja virtapaikkojen jäiden heikkenemisenä. Pohjaveden pinnankorkeudet ovat alkaneet hiljalleen tasoittua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum