Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlade ekonomi och strategi och beslutade om sammanslagning av Bergans daghem och Boställs daghem från 1.8.2021

Dela

På torsdagens möte bordlade nämnden ärendet om justeringar och ändringar i elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo. Nämnden godkände ändringar i antagningsgrunderna till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium.

Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo

Nämnden Svenska rum beslutade att bordlägga ärendet om ändringar i elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo från och med elevantagning för läsåret 2021-2022. Nämnden önskar få mer detaljerad bakgrundsinformation om bland annat prognoserna som använts i beredningen samt svar på tilläggsfrågor om övergångsperioden, syskonprinciperna och skolnätet överlag. Ärendet behandlas på nytt på nämndens möte den 2 december.

Elevupptagningsområdena behöver justeras bland annat på grund av färdigställandet av nya skollokaler i Alberga och Köklax. Alberga skola får nya lokaler i Monikko från augusti 2021. Kungsgårdsskolans nya skolfastighet blir färdig våren 2022.

Mer information om elevupptagningsområdena finns i möteskallelsen.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 30.10.2020  

Nämnden antecknade för kännedom nämndens och bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 30.10.2020.

De budgeterade inkomsterna för år 2020 är 4,3 miljoner euro, varav cirka 87 % erhållits per 30.10. Detta är knappa 10 % mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Inkomsterna är till stor del från småbarnspedagogikens klientavgifter, grundläggande utbildningens understöd samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter. Småbarnspedagogikens inkomstmål justerades i budgeten 2020 nedåt med knappa 0,1 miljoner euro på grund av piloteringen med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 66,2 miljoner euro har 55,1 miljoner euro (cirka 77 %) använts per 31.10. Användningsgraden är dryga tre procent lägre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Som helhet uppskattas att verksamhetsinkomsterna underskrider det budgeterade med 624 000 euro och att verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 850 000 euro vid årets slut.

Sammanslagning av Bergans daghem och Boställs daghem

Nämnden Svenska rum beslutade att Bergans daghem och Boställs daghem sammanslås från 1.8.2021. Nämnden beslutade att det nya daghemmet får namnet Alberga daghem.

Ändring i antagningsgrunderna till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium

Nämnden Svenska rum godkände att antagning till IB-linjen vid Mattlidens gymnasium fr.o.m. 19.11.2020 sker på basis av läsämnenas medeltal på avgångsbetyget från grundläggande utbildning eller ett betyg som rektorn bedömer jämförbart med avgångsbetyget från grundläggande utbildning och man frångår inträdesprov för sökande.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum 

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Epoossa vanhenevat Moderna-annokset ohjataan 2. annoksiin, immuunipuutteisille sekä sote-henkilökunnan käyttöön17.9.2021 13:18:34 EEST | Uutinen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on vanhenemassa suuri erä Modernan koronarokotteita. Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä HUS päätti yhdessä kuntien kanssa käynnistää ennen rokotusasetuksen voimaan tuloa kolmansien koronavirusrokoteannosten antamisen välittömästi, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saadaan hyödynnettyä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum