Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlande utlokaliseringen av Vindängens daghem, förskola och skola

Dela

På torsdagens möte beslutade nämnden Svenska rum att den grundläggande utbildningen vid Vindängens skola i Esbo anordnas i Karhusuon koulu läsåret 2020-2021. Nämnden godkände även behovsutredningen för daghemmets och förskolans lokaler under nästa verksamhetsår. Enligt nuvarande planer påbörjas renoveringen i Vindängens lokaler under sommaren 2020.

Anordnande av grundläggande utbildningen vid Vindängens skola från och med 1.8.2020

Vindängens skolas lokaler i Hagalund kommer inte att vara i undervisningsbruk under en planerad renovering som uppskattas ta läsåret 2020–2021. Enligt inneluft- och fukttekniska undersökningar av det övre bjälklaget i Vindängens skol- och daghemsbyggnad finns det ett behov av omfattande reparationer. Planeringen av reparationerna har påbörjats och enligt den nuvarande tidtabellen påbörjas renoveringen under sommaren 2020.

Svenska bildningstjänster har i samarbete med den finska utbildningen utrett alternativ att anordna Vindängens skolas undervisning från och med 1.8.2020 i enlighet med principerna för evakueringslokaler för Esbo stads daghem, skolor och gymnasier.

Nämnden Svenska rum beslutade enhälligt, på basen av gedigen tilläggsinformation, att Vindängens skolas undervisning för årskurserna 1-6 ordnas i Karhusuon koulus lokaler läsåret 2020-2021. Karhusuon koulu har fått en ny tilläggsbyggnad som ännu läsåret 2020–2021 inte behövs i sin helhet för skolan.

Nämnden beslutade även att skolresorna kommer att ordnas som abonnerad skjuts mellan Vindängens skola och Karhusuon koulu. Nämnden påpekade att Esbo stad bör ser till att skolskjutsarna ordnas på ett tryggt sätt och i samarbete med vårdnadshavarna. Detaljer kring busskjutsarna utreds under våren.

Behovsutredning för tillfälliga, ersättande lokaler för Vindängens daghem och förskola

Även Vindängens daghem och förskola behöver tillfälliga, ersättande lokaler under verksamhetsåret 2020-2021 på grund av renoveringen i Vindängens skol- och daghemsbyggnad. Tillfälliga lokaler föreslås i daghemmet Touhula, Kivinebbsvägen 21, i Bredvik. Lokalerna färdigställdes år 2017 och Vindängens daghem och förskola skulle bli underhyresgäst.

Nämnden godkände behovsutredningen för de tillfälliga lokalerna. Tidtabellen för utlokaliseringen preciseras när planeringen av renoveringen framskrider.

Övriga ärenden

  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom hemställningar som fullmäktige godkände 9.12.2019


Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist tfn 045 112 4090
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Möteshandlingar
Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 12.2.202012.2.2020 20:03:10 EETTiedote

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.2.2020 suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020. Lautakunta päätti lisäksi, että Laajalahden koulun 5-6 -luokkalaiset saavat koulumatkoihinsa joko matkakortin tai oikeuden osallistua tilauskuljetukseen, mikäli koulumatka väistötiloissa toimivalle Kivimiehen koululle on yli 3 kilometriä. Tällä halutaan helpottaa koululaisten matkantekoa kouluun väistön ajan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum