Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum beslutade om justeringar i elevupptagningsområdena för svenskspråkiga skolor

Dela

På onsdagens möte beslutade nämnden om justeringar och ändringar i elevupptagningsområdena från och med elevantagningen för läsåret 2021-2022. Ärendet behandlades på nytt efter bordläggning på nämndens möte 19.11.2020.

Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo

Nämnden Svenska rum beslutade om ändringar i elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo från och med elevantagning för läsåret 2021-2022 (1.8.2021). Nämnden Svenska rum beslutade att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de elevupptagningsområden som gäller fram till 31.7.2021 om hen så önskar.

De elever som före läsåret 2021-2022 inlett sin skolgång i Esbo får fortsätta i sin nuvarande skola. De nya elevupptagningsområdena kommer att tillämpas för elever som flyttar till Esbo och inleder sin skolgång i augusti 2021.

Familjen har alltid möjlighet att ansöka om rätt att gå i annan skola än närskolan för sitt barn. Förutsatt att det finns plats i skolan beviljas eleven rätt till sekundärskola och vid antagning till sekundärskola tillämpas en prioritetsordning.

Nämnden beslöt enhälligt om följande justeringar av beredningens förslag till elevupptagningsområden:

  • Hemtans till Smedsby skolas elevupptagningsområde
  • Klappträsk, Högnäs till Bemböle skolas elevupptagningsområde
  • Klobbskog till Karamalmens skolans elevupptagningsområde
  • Siikajärvi till Lagstads skolas elevupptagningsområde
  • Forsbacka till Kungsgårdsskolans elevupptagningsområde

Närmare information om elevupptagningsområdena finns i möteskallelsen.

Nämnden Svenska rum beslöt att hålla ett seminarium om relaterade teman för nämndmedlemmarna före utgången av mars 2021 och att seminarieprogrammet utarbetas i samarbete mellan ordföranden och Svenska bildningstjänster. Nämnden önskar att bland annat elevantagning och prognoser behandlas på seminariet.

Nämnden beslöt enhälligt om ett tillägg om syskonprincipen i övergångsbestämmelserna. För att trygga att syskon får gå i samma skola även ifall familjen bor på ett område där närskolan ändras införs en övergångsperiod på 2 år. Under denna tid garanteras barn från samma familj plats i samma skola som sitt äldre syskon om hen går i den tidigare anvisade närskolan på årskurs 1-6. Tillägget gäller elevantagningen till förskolan för läsåren 2021-2022 och 2022-2023.

Bakgrundsinformation

Elevupptagningsområdena behöver justeras bland annat på grund av färdigställandet av nya skollokaler i Alberga och Köklax. Boställsskolan får nya lokaler i Monikko från augusti 2021 och samtidigt byter skolan namn till Alberga skola. Kungsgårdsskolans nya skolfastighet blir färdig våren 2022. Ändringen i Kungsgårdsskolans elevupptagningsområde träder i kraft från och med elevantagning för läsåret 2022-2023 (1.8.2022) då den nya skolbyggnaden tas i bruk.

Beredningsarbetet med elevupptagningsområdena har inletts med en gemensam workshop 23.1.2020 för nämnden Svenska rum och samtliga rektorer inom den grundläggande utbildningen på svenska. I oktober 2020 ordnades en invånarenkät där svarandena fick ta ställning till de olika modellerna: skolvisa elevupptagningsområden, tre elevupptagningsområden enligt nuvarande enhetsskolorna och ett elevupptagningsområde för hela Esbo. Majoriteten (64 %) av svarandena understödde modellen med skolvisa elevupptagningsområden. Direktionerna har gett utlåtanden till förslagen till ändringar i elevupptagningsområdena.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum 

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.1.202118.1.2021 16:09:58 EETTiedote

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä toteuttamisohjelmasta, sekä kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn kokonaisaikataulun mukaisesti. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi toukokuussa 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum