Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum beviljade verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för nästa år

Dela

Nämnden Svenska rum beviljade Musikinstitutet Kungsvägen verksamhetunderstöd för 2022. Dessutom godkände nämnden utvärderingsrapporten för resultatenheten Svenska bildningstjänster 2021.

Verksamhetsunderstöd till läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning 2022 

Nämnden Svenska rum beviljade 641 038 euro i regelbundet verksamhetsbidrag år 2022 för Musikinstitutet Kungsvägen. Understödet inkluderar verksamhetsbidrag och kostnader för lokaler. 

Från och med 1.8.2021 har den finskspråkiga kulturnämnden och nämnden Svenska rum ansvar för den grundläggande konstundervisningen i Esbo. Tidigare beslutade utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska rum om understöden. Anledningen till förändringen är Esbo stads organisationsförändring. 

I Esbo ges grundläggande konstundervisning av privata läroanstalter. De är totalt 19 till antalet (17 finskspråkiga, en svenskspråkig och en i huvudsak engelskspråkig). Av dessa har 15 ansökt om verksamhetsunderstöd av den finska kulturnämnden för år 2022 och en ansökt om understöd av nämnden Svenska rum. 

Nämnden antecknade också för kännedom att Musikinstitutet Kungsvägen byter huvudman från och med 1.1.2022. Esbobygdens ungdomsförbund r.f. (EBUF) har fungerat som Musikinstitutet Kungsvägens huvudman. EBUF bestämde på höstmötet 2020 att grunda stiftelsen Stiftelsen Musikinsitutet Kungsvägen sr. Stiftelsen är grundad våren 2021 och har ansökt om tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning konstundervisning. Stiftelsens hemort är Esbo. 

Nämnden godkände utvärderingsrapporten 2021 för Svenska bildningstjänster 

I enlighet med gällande lagstiftning ska den som ordnar utbildning också utvärdera den och bedöma vilken effekt utbildningen har, samt delta i extern utvärdering av verksamheten. De viktigaste utvärderingsresultaten ska offentliggöras. 

Utvärderingsrapporten innehåller utvärderingsresultat och statistik från november 2020 till november 2021. Resultaten utgör en del av grunden för fortsatt utvecklingsarbete inom resultatenheten Svenska bildningstjänster. I utvärderingsrapporten behandlas olika utvärderingar i anknytning till resultatenhetens olika verksamhetsområden. Rapporten ger med andra ord en överblick av vilka utvärderingar man gjort och vad resultaten varit i de för året aktuella utvärderingarna för småbarnspedagogiken, utbildningen, arbetarinstitutet, ungdomsverksamheten, samt personalen inom dessa. 

 Övrigt på nämndens möte: 

  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom att studerandekåren i Mattlidens gymnasium har valt studeranderepresentanter och deras personliga ersättare till gymnasiets direktion för kalenderåret 2022. 
  • Nämnden Svenska rum gav svar om ledamot Pinja Nieminen och 27 andra ledamöters fullmäktigefråga om hur staden kan rekrytera psykologer och få dem att förbinda sig. 
  • Nämnden presenterades förhandsbedömningen gällande utredningen av Bemböle skola och förskola inom ramen för utvecklingen av Esbo stads skolnät i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad, som godkänts av fullmäktige.

Möteshandlingar
Mera information om nämnden Svenska rum  

Nyckelord

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon koulukokonaisuuden ensimmäiset koulut sekä päiväkoti valmistuivat10.8.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2020 Espoon kaupunki ja Kumppanuuskoulut sekä YIT solmivat sopimuksen yhteensä kahdeksan koulun ja päiväkodin toteuttamisesta uudella hankintamallilla. Kuluvan kesän aikana laajasta koulukokonaisuudesta valmistuivat ensimmäiset kolme koulua sekä päiväkoti. Uusissa kouluissa aloittaa elokuussa syyslukukautensa yhteensä 2245 espoolaislasta, ja uusia varhaiskasvatuspaikkoja tulee 168.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum