Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum fastställde antalet elevplatser i årskurs 7 läsåret 2021-2022

Dela

På torsdagens möte behandlade nämnden Svenska rum bland annat ärenden gällande förebyggande och ingripande i mobbning och skolvåld. Nämnden godkände verksamhetsberättelsen för år 2020.

Fastställande av antal elevplatser i årskurs 7 i den grundläggande utbildningen läsåret 2021-2022

Nämnden Svenska rum fastställde antalet elevplatser i årskurs 7 läsåret 2021-2022 enligt följande:

  • Lagstads skola 75 elevplatser 
  • Mattlidens skola 120 elevplatser 
  • Storängens skola 100 elevplatser 

Principer för fastställande av antal elevplatser i årskurs 1 och årskurs 7 inom den grundläggande utbildningen har fastställts av nämnden Svenska rum 19.11.2015 § 89. Det föreslagna antalet elevplatser utgår från en helhetsbedömning som gjorts av beredarna i samarbete med rektorerna.  

Motion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer samt myndighetssamarbete

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande till en fullmäktigemotion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer och myndighetssamarbete.

I Esbos skolor råder nolltolerans mot mobbning och enligt läroplanen har eleven rätt till en trygg studiemiljö. I Esbo finns i enlighet med grunderna för läroplanen enhetliga modeller och uppföljning som specificeras enligt enhetens verksamhetsmiljö. Inom den svenska småbarnspedagogiken och undervisningen uppdateras planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier våren 2021 så att den överensstämmer med den finska planen "Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle". I planen har man sammanställt flera åtgärder för att förebygga mobbning och våld.

Svar på fullmäktigefråga om ingripande gällande skolvåld

Nämnden Svenska rum gav ett svar på en fullmäktigefråga om ingripande gällande skolvåld och säkerhet i skolorna.

I redogörelsen konstateras det att det i elevhälsoplanen finns anvisningar för förskoleundervisning, skolor och gymnasier för att ingripa i våldssituationer. Dessa har utarbetats i ett förvaltningsövergripande samarbete. Tyngdpunkten ligger på att förutse och förebygga våldssituationer, vilket inbegriper samarbetet mellan hemmet och skolan, riskhanteringen vid läroanstalten och personalens utbildning.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden godkände verksamhetsberättelsen för nämnden Svenska rum för år 2020
  • Nämnden antecknade för kännedom ett utlåtande gällande grunder för utbildning som handleder för examensutbildning.
  • Nämnden föreslår att stadsstyrelsen godkänner ändringarna i klientavgifterna för småbarnspedagogik enligt bilagan från 1.8.2021. Dessutom föreslår nämnden för stadsstyrelsen att avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 20 timmar per vecka fortsätter efter att det nationella försöket slutar 31.7.2021.
  • Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att värdet på servicesedeln som betalas för ett femårigt barn som deltar endast i 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik inom småbarnspedagogik som produceras med servicesedel är hälften (koefficient 0,5) av servicesedelns maximivärde.
  • Nämnden beslutade att för ett barn i förskoleåldern betalas skillnaden mellan stödet för privat vård av barn i heltidsvård som fyllt 3 år och det stöd som Folkpensionsanstalten betalar för barn i förskoleåldern under tiden 1.8-31.5, om barnet trots hänvisning till förskoleundervisningen enligt vårdnadshavarnas beslut fortsätter i småbarnspedagogik på heltid i ett daghem som inte är en plats för anordnande av förskoleundervisning som godkänts av Esbo.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Koronarokotusvuorossa tänä vuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat espoolaiset sekä riskiryhmiin kuuluvat12.4.2021 17:23:40 EEST | Tiedote

Koronarokotuksen ajanvaraus on käynnissä tänä vuonna 60 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille espoolaisille sekä henkilöille, jotka kuuluvat THL:n määrittämään riskiryhmään 1 tai 2. Koronavirustaudille altistavat sairaudet on listattu myös Espoon sivuille. Lue mitkä sairaudet ja tilat oikeuttavat riskiryhmäläisten rokotuksiin. Espooseen saadaan tällä hetkellä kahta eri koronavirusrokotetta: Pfizer-BioNTech Comirnaty sekä AstraZeneca Vaxzevria. Rokotteet jaetaan HUSin, THL:n ja kuntien yhteisen suosituksen mukaan 29.3. alkaen seuraavasti: Pfizer-BioNTech Comirnaty-rokote Tänä vuonna 70 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat Tänä vuonna 60-64 vuotta täyttävät 18-64 –vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat. 16-17-vuotiaat, jotka kuuluvat riskiryhmään 1 AstraZeneca Vaxzevria-rokote Tänä vuonna 65-69 vuotta täyttävät riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat. Tänä vuonna 65-69 vuotta täyttävät THL:n linjauksen mukaisesti rokotettavan ei ole mahdollista valita, mitä rokotetta rokotuksessa käytetään. Kaikki kä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum