Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum fastställde antalet förskole- och elevplatser för nästa läsår

Dela

På torsdagens möte behandlande nämnden ekonomi och strategi samt godkände uppdateringar i regelboken om servicesedeln för småbarnspedagogik. Nämnden gav ett utlåtande om utredningen angående gymnasiediplom.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 31.12.2020 

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2020. 

Justerade driftsbudgeten för nämnden Svenska rum uppgick år 2020 till 66,2 miljoner euro. Bokslutet visar ett överskott på 3,9 miljoner euro. Överskottet hänför sig främst till coronapandemin, det lägre antalet barn inom småbarnspedagogiken, köp av tjänster samt erhållna understöd vars användning flyttas till budgetåret 2021. De budgeterade inkomsterna uppgick till 3,7 miljoner euro och inkomstmålet visar ett knappt underskott. På grund av coronapandemin och de därtillhörande klientavgiftsbefrielserna justerades det ursprungliga inkomstmålet med 0,6 miljoner euro.

Nämnden fastställde antalet förskoleplatser och elevplatser i årskurs 1 läsåret 2021-2022 

Platserna inom svenskspråkig förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Esbo fastställs enligt de principer för antagning som nämnden Svenska rum fastställt 19.11.2015 § 89. Skolornas elevupptagningsområden har fastställts av nämnden Svenska rum 2.12.2020. I antagningen till förskolan tillämpas samma elevupptagningsområden som inom den grundläggande utbildningen och barnet har alltid rätt till en plats i sin närförskola eller närskola. Antalet elevplatser i årskurs 1 utgår från en helhetsbedömning som gjorts av beredarna i samarbete med rektorerna. 

Antalet elevplatser i de olika enheterna ses över årligen för att en pedagogiskt ändamålsenlig verksamhet ska kunna garanteras. 

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska Rum godkände uppdateringarna av den allmänna delen av regelboken om servicesedeln för privat småbarnspedagogik.
  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom ett utlåtande angående gymnasiediplom

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum