Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum fastställde övergångsbestämmelser till ärendet om justering av elevupptagningsområdena för Karamalmens skola och Lagstads skola

Dela

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum övergångsbestämmelserna till ärendet om justering av elevupptagningsområdena för Karamalmens skola och Lagstads skola på grund av nerläggning av verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola från och med 1.8.2022.

Nämnden fastställde en övergångsperiod som gäller till 31.7.2023 under vilken de elever som bor på Klappträsks och Träskändas områden anvisas Karamalmens skola som närskola, men garanteras elevplats i Lagstads skola eller Rödskogs skola som sekundärsökande om de ansöker om det. De elever som bor i Karvasbacka och Högnäs anvisas Lagstads skola som närskola. Dessa elever garanteras elevplats i Karamalmens skola eller Rödskogs skola som sekundärsökande under övergångsperioden om de ansöker om det. 
 
Övergångsperioden gäller även de barn som läsåret 2021–2022 går i Bemböle förskola och ska inleda sin skolgång läsåret 2022–2023. Dessutom tillämpas övergångsperioden på de elever som tidigare beviljats elevplats i Bemböle skola som sekundärsökande. 

 
Nämnden gav ett utlåtande i anknytning till en fråga från fullmäktige angående tryggandet av skolornas säkerhet 

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande om en fråga i fullmäktige av Jiri Keronen och 13 andra ledamöter om tryggande av skolornas säkerhet. I frågan vill ledamöterna veta hur staden tänker säkerställa att barnen kan studera tryggt och utan störningar.  

I sitt utlåtande redogjorde Nämnden Svenska rum för de åtgärder som sektorn för fostran och lärande har tagit till, för att säkra en trygg skolmiljö. Ett av målen i Esbo stads välfärdsplan för barn och unga 2022–2025 är att barn och unga ska skyddas mot alla former av våld. En av de åtgärder som ingår i planen är att det råder nolltolerans mot diskriminering, mobbning och våld i lokaler där barn och unga samlas. Också stadens säkerhetsprogram uppdateras i samarbete så att barnens och de ungas synvinkel och åtgärder blir beaktade. I Berättelsen om Esbo nämns som mål att Esbo ska vara en trygg stad där man motverkar segregation mellan olika områden och inom dem och satsar på förebyggande arbete. 

I anslutning till våldsfenomenet har det ordnats flera informationsmöten för personal inom sektorn för fostran och lärande, bland annat i arbetsgruppen för skolsäkerhet och arbetsgruppen för ungas välbefinnande. Det ordnades också en temakväll om säkerhet för vårdnadshavare i Esbo. 

Esbo stads sektor för fostran och lärande håller för närvarande på att upphandla en tjänst där man söker två experter som ska hjälpa stadens personal att lösa utdragna och allvarliga mobbningssituationer. I Esbo bereds samtidigt också ibruktagandet av en ny tjänst med hjälp av vilken barn och unga kan få hjälp när de möter mobbning eller trakasserier i sociala medier. Även ungdomsfullmäktige har gett ett utlåtande i anknytning till ärendet. 

 

Övrigt på nämndens möte 

  • Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande som svar på ledamot Saara Hyrkkös och 21 andra fullmäktigeledamöters motion om att stärka kropps- och känslofostran i daghem och skolor. 
  • Nämnden Svenska rum godkände uppdateringarna av den allmänna delen av regelboken om servicesedel för privat småbarnspedagogik. Uppdateringarna träder i kraft 1.8.2022. 
  • Nämnden Svenska rum beslutade om ett förslag för stadsstyrelsen gällande maximivärdet för servicesedeln inom småbarnspedagogik och koefficienter enligt barnets stödbehov. Nämnden beslutade om att föreslå att maximivärdet för servicesedeln inom småbarnspedagogik på daghem från och med 1.8.2022 skulle vara högst 891 euro i månaden per barn. 
  • Nämnden beslutade också om att avstå från att justera prissättningen för Esbo Arbetarinstitutets kurser från 1.8.2022, vilket betyder att kursernas priser inte förändras.  

Mera information om Nämnden Svenska rum 

Nyckelord

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum