Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum godkände regelbok för servicesedel inom privat småbarnspedagogik

Dela

Under höstterminens första möte beslutade nämnden Svenska rum även om observationer till Esbo stads utlåtande till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en reform av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och inrättande av landskap. På mötet behandlade nämnden också ekonomi och strategi.

Nämnden Svenska rums observationer för Esbo stads utlåtande om regeringens propositionsutkast

Nämnden Svenska rum beslutarde att framföra bland annat följande observationer att beakta i Esbo stads utlåtande om utkastet till regeringens proposition. Propositionen innehåller förslag till lagstiftning om en reform av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och inrättande av landskap.

  • Utbildnings- och dagvårdsnämnden, nämnden Svenska rum och bildningssektorn är oroade över om finansieringen kommer att räcka till i framtiden, när mer pengar överförs till vårdlandskapets tjänster än vad Esbo för närvarande använder för sina egna utgifter inom social- och hälsovårdssektorn
  • Det finns också en risk för överlappande verksamhet och ökad byråkrati när främjandet av välfärd och hälsa i kommunen styrs från både vårdlandskapet och från kommunen med stöd av välfärdsplaner och berättelser
  • Kommunens röst försvagas också när till exempel tvåspråkiga vårdlandskap måste samarbeta vid ordnandet av tjänsterna. Samarbete bedrivs redan nu på kommunnivå, men vid övergången till vårdlandskap kan möjligheten för enskilda kommuninvånare att påverka sina tjänster fjärmas alltför långt.
  • Nämnden motsätter sig att psykolog- och kuratorstjänsterna inom elevhälsan överförs till vårdlandskapet och föreslår att kommunen fortfarande själv ska kunna ordna dessa tjänster. Elevhälsan har ett nära samband med fostrings- och undervisningsuppgiften, vilket förutsätter kännedom om läroanstaltens verksamhetskultur och inlärningsmiljö. Elevhälsoarbetet styrs av en prioritering av barnets bästa och främjandet av dess välbefinnande.

Nämnden godkände regelbok för servicesedel inom privat småbarnspedagogik

Nämnden Svenska rum godkände villkorligt regelboken om servicesedeln för småbarnspedagogik. Nämnden befullmäktigar bildningsdirektören att i fortsättningen godkänna ändringar i regelbokens särskilda del.  Beslutet träder i kraft om fullmäktige i december 2020 i budgeten för 2021 inkluderar anslag för servicesedeln.

Målet för fullmäktigeperioden 2017–2021 är att småbarnspedagogiken är högklassig och att en allt större andel av barnen deltar i den. Den privata och offentliga småbarnspedagogiken bildar en fungerande helhet och de ska vara tillgängliga för alla barnfamiljer. Servicesedeln är ett sätt att ordna kommunens lagstadgade småbarnspedagogik. I regelboken uppställer Esbo stad sådana kriterier för godkännande av tjänsteproducenter som anges i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.7.2020.

Ytterligare information    

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497
 

Föredragningslistor och möteshandlingar   

Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon valtuusto hyväksyi kriittisen sote-lausunnon15.9.2020 08:19:37 EESTTiedote

Valtuusto päätti 14.9. lausunnosta, jonka mukaan esitetyn sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset Espoon kaupungille ovat kestämättömiä. Esitys leikkaa suoraan ja perusteettomasti kaupungin rahoitusta ja muuttaa rahoituksen rakennetta vahingollisesti. Tulojen puolitus, velkojen jääminen kaupungille, omaisuuden vastikkeeton siirto ja verorahoituksen korvautuminen valtionosuuksilla heikentävät kaupungin investointikykyä. Investointitarve ei sen sijaan juurikaan vähene.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum