Suomen Punainen Risti SPR

Namnet kan försvåra karriärsavancemang – Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet

Dela
Enligt undersökningar utsätts personer med utländsk bakgrund nästan dubbelt oftare än den övriga befolkningen för diskriminering när det gäller att avancera i arbetskarriären. Veckan mot rasism som startar 20.3 fokuserar i år på diskriminering som upplevs i arbetslivet. Under veckan premieras också fördomsfria föregångare som genom sin verksamhet har främjat likabehandling.
Bild: Eeva Anundi / Finlands Röda Korset
Bild: Eeva Anundi / Finlands Röda Korset

Namnet kan inverka på möjligheterna att bli kallad till arbetsintervju. Om den arbetssökandes namn låter utländskt, har hen sämre möjlighet att få komma på arbetsintervju än en sökande med ett finskt namn.

Veckan mot rasism  som firas 20–26.3 tar i år speciellt fram diskriminering i arbetslivet. Veckan uppmuntrar alla att identifiera rasism och att motarbeta diskriminering.

Människor med utländsk bakgrund råkar ut för diskriminering speciellt när det gäller attityder bland arbetskamrater och chefer, möjligheterna till avancemang i arbetskarriären samt avlöning. Ändå är det bara 7 % av dem som upplevt att de blivit diskriminerade när de sökt arbete som har anmält saken vidare.

”Rasism kan vara medveten verksamhet eller diskriminerande tillrop, men också ofrivilliga kommentarer eller skenbart neutrala förfaringssätt, som det oaktat utestänger en del av människorna. Det är också viktigt att identifiera rasism i vardagen och strukturerna, att vara medveten om sina egna fördomar och agera aktivt för att avveckla diskriminerande strukturer”, uppmuntrar Finlands Röda Kors planerare för integrationsstöd Sanna Saarto.

När det gäller att rensa ut rasism är det viktigt både att identifiera sina egna attityder och att modigt ingripa i diskriminering. Anvisningar för att bekämpa rasism finns här.

Veckan mot rasism syns på sociala medier och vid olika evenemang runt om i Finland. På sociala medier kan man följa veckan under hashtaggen #VeckanMotRasism. Arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och Finlands Röda Kors ordnar också ett seminarium (på finska) om Likabehandling i arbetslivet – hur byggs det upp? (Yhdenvertainen työelämä – miten sitä rakennetaan?) Seminariet kan man följa på distans, anmälningar görs här.


Fördomsfria föregångare lyfts fram

För att högtidlighålla Veckan mot rasism beviljar Röda Korset utmärkelsen Fördomsfri föregångare till personer eller sammanslutningar som genom sin verksamhet främjar medmänsklighet och likabehandling. Utmärkelsen delas ut av Röda korsets lokala distrikt på olika håll i Finland.


Helsingfors och Nylands distrikt premierar kliniken för papperslösa

Global Clinics är kliniker för papperslösa som fungerar med frivilliga krafter. Klinikerna erbjuder hjälp gratis, anonymt och konfidentiellt.

”Utöver vård och rådgivning har Global Clinic från första början bedrivit påverkansarbete för att var och en oavsett bakgrund ska garanteras rätt till hälsa och även att de papperslösa ska få icke-brådskande vård inom den offentliga hälsovården”, motiverar distriktet sitt val.

Lyckat integrationsarbete och friidrott

Röda Korsets Uleåborgsdistrikt beviljar utmärkelsen Fördomsfri föregångare till Kuusamo stads invandrarkoordinator Raisa Kuusisto. Kuusisto har främjat klienternas integration samt förtätat Röda Korsets Kuusamoavdelnings och myndigheternas gemensamma verksamhet och samarbete. I Västra Finland gavs priset till Urais kommun, som tagit emot familjer som flytt undan krig samt verkat i gott samarbete med den lokala mottagningscentralen.

Genom att ge utmärkelsen till understödsföreningen Skärgård utan gränser tackade Åboland föreningen för dess mångsidiga arbete bland invandrare. Föreningen har erbjudit invandrarna utbildning och möjligheter att delta i olika evenemang. I Österbotten premierades läraren Cecilia Österlund som Fördomsfri föregångare i och med att hon har uppmuntrat lokala invandrarungdomar att gå med i friidrott.

Jämlik utbildning, kamp mot mobbning och likabehandling för könen

I Lappland premierades Carita Seikkula med utmärkelsen Fördomsfri föregångare. Seikkula fungerar som lärare i utbildningscentret REDU i Rovaniemi, där hon har lett en närvårdarutbildning för invandrare. I Egentliga Finland erhölls priset av hem och skola-föreningen för mångkulturell småbarnspedagogik som har som mål att stärka samarbetet mellan hem och skola samt att fungera som stöd för lärarna.

Röda Korsets distrikt i Sydöstra Finland premierar med Fördomsfri föregångare-priset både trollkonstnär Janne Mustonen, som motarbetat mobbning i skolan, och utbildningssamkommunen Ekami i Kotka-Fredrikshamnsregionen, som erbjuder yrkesutbildning till invandrarungdomar och -vuxna genom beaktande av specialbehov.

I Tavastland premierades Vesilahti församlings kyrkoherde Harri Henttinen, som har utmanat samhället att dryfta könsmångfald och skapat broar för möten mellan människor från olika bakgrunder.

Ytterligare upplysningar:

Sanna Saarto
Planerare för integrationsstöd, Finlands Röda Korset
tfn 040 843 0004
sanna.saarto@rodakorset.fi


Matleena Merta
Kommunikationssakkunnig, Finlands Röda Korset
tfn 040 581 1063
matleena.merta@rodakorset.fi

Nyckelord

Bilder

Bild: Eeva Anundi / Finlands Röda Korset
Bild: Eeva Anundi / Finlands Röda Korset
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum