Vaasan kaupunki - Vasa stad

Namnet på Vasaregionens kollektivtrafik avgörs genom omröstning – vilket namn är din favorit: Blinkka, Lifti eller Vindi?

Dela

Vasa stad och Korsholms kommun fick av invånarna in sammanlagt över 600 förslag till namn på den nya regionala kollektivtrafiken, som inleder sin verksamhet år 2022. Kollektivtrafiken planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att den ska fungera och namnet på den väljs genom omröstning. Ett expertråd valde ut följande tre förslag till omröstningen: Blinkka, Lifti och Vindi. Det vinnande namnet i omröstningen offentliggörs tisdagen 22.9. när Bilfria dagen firas under Mobilitetsveckan.

BlinkkaLifti eller Vindi – invånarna får bestämma vilket av de nämnda namnen Vasa stads och Korsholms kommuns nya regionala kollektivtrafik startar sin verksamhet med år 2022. Bland över 600 förslag gallrades tre namn ut till den avgörande omröstningen. Finalisterna i namntävlingen valdes ut av ett expertråd, som gladde sig över den stora mängden inlämnade förslag. 

”Vi var verkligen positivt överraskade över mängden förslag. En del av förslagen var likadana men största delen olika och finurliga. Invånarna i Vasaregionen är helt klart bra på det här”, berömmer Vasa stads marknadsföringssakkunniga Eevamaria Paasikari.

Förslag såsom KörököröJosse och Dillmakaroni vittnar om invånarnas humor. Tyvärr uppfyllde de inte de krav som var uppställda i fråga om namnet. Namnet ska vara lätt att komma ihåg och slagkraftigt men användbarheten måste bedömas även i ett vidare perspektiv. 

”Vi funderade länge över vilka förslag som passar ihop med områdets kultur, de lokala språken och talspråk. På valet inverkade delvis även det i hur stor utsträckning ett föreslaget namn användes på annat håll och huruvida en nätsida med namnet var ledig", förklarar Paasikari. 

Namntävlingen gjorde kollektivtrafiken till en ”snackis” 

Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma kollektivtrafik utvecklas och ett varumärke skapas för den genom att invånarna engageras så att de samtidigt kan stanna upp och fundera över sina attityder och värden. Början verkar mycket lovande. 

”Namntävlingen togs emot på ett positivt sätt. Den har fått människor att betrakta den lokala kollektivtrafiken ur en annorlunda synvinkel. Invånarna har funderat på vad de vill kalla den”, konstaterar Vasa stads kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

”Det är bra att diskussionen om kollektivtrafiken också har väckt olika känslor och reaktioner – såväl glädje, hat som allvarliga tankar. Det är helt klart en viktig och aktuell sak. Även uppfattningar om och erfarenheter av kollektivtrafiken har tagits upp till diskussion. Det är meningen att den nya aktören också ska förnya tillvägagångssätten. Den största förnyelsen gäller naturligtvis linjerna”, betonar Backlund. 

Gustaf Westerholm, som ansvarar för kommunikationen i Korsholms kommun, berättar att diskussionen har varit livlig framför allt i sociala medier. 

”Ett av målen när det gäller att skapa ett varumärke är att den planerade regionala kollektivtrafiken ska väcka diskussion. Det är enda sättet att få invånarna genuint engagerade i det gemensamma utvecklingsarbetet", säger Westerholm. 

Det namn som vinner i omröstningen offentliggörs på Bilfria dagen 

Du kan rösta på din favorit bland namnen på kollektivtrafiken på Vasa stads webbplats under tiden 14.–17.9.2020. Det namn bland de tre utvalda namnen som får flest röster offentliggörs på Bilfria dagen 22.9.2020 under Mobilitetsveckan. Förhoppningsvis tar invånarna nu ivrigt makten och röstar fram sin favorit. 

”Innan du röstar lönar det sig att fundera över vilket av de tre förslagen som väcker mest positiva känslor, vilket som känns naturligt i tal och vilket som gör oss stolta över vår kollektivtrafik", instruerar Eevamaria Paasikari. 

På Bilfria dagen offentliggörs även de tre som vunnit utlottningspriserna. Bland alla dem som lämnat in namnförslag och kontaktuppgifter utlottas bussresor i ett år, ett halvt år och tre månader. 

”Vi är verkligt tacksamma för alla förslag, även för dem som inte kom med i finalen", berättar Paasikari.

Mer information och möjlighet att delta i omröstningen: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/trafik-och-gator/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-ar-2022/

Kontakter

Marknadsföringssakkunnig Eevamaria Paasikari, Vasa stad, tfn 040 587 9531, eevamaria.paasikari@vasa.fi 

Kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund, Vasa stad, tfn 040 578 8499, anastassia.backlund@vasa.fi 

Webbkommunikatör Gustaf Westerholm, Korsholms kommun, tfn 044 727 1510, gustaf.westerholm@korsholm.fi 

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum