Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Dela

Helsingforsbarn som är födda år 2014 anmäler sig till skolan i januari antingen elektroniskt på nätet eller genom att besöka skolan. Med anledning av coronaläget rekommenderas det att anmälan till närskolan sker på adressen asti.hel.fi.

Ett meddelande om läroplikten skickades per post till hemmen i början av året

Till nästa hösts förstaklassare skickades i början av november Välkommen till skolan-handboken med närmare information om skolstarten. I början av januari sändes ett meddelande om läroplikten till hemmen. I meddelandet finns barnets närskola angiven och dessutom beskrivs det hur man anmäler sig till skolan. Information om skolstarten finns också på adressen edu.hel.fi/valkommentillskolan.

Anmälan till skolan sker i första hand elektroniskt på nätet

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn till den närskola som nämns i meddelandet om läroplikten 13–29.1.2021 på adressen asti.hel.fi. E-tjänsten ifråga finns på svenska, finska och engelska. Med anledning av coronaläget rekommenderas det att anmälan sker i första hand elektroniskt och att ett besök till skolan undviks om möjligt.

Vårdnadshavaren kan emellertid också anmäla sitt barn till skolan genom att besöka skolan på onsdagen 20.1.2021 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00. Om skolan har fler än ett verksamhetsställe, ska anmälan ske på huvudskolan. Vid anmälningstillfällena sörjer man för rymligheten i lokalerna och dessutom följs gällande anvisningar om hygien, säkerhet och munskydd. Också på skolan sker anmälan elektroniskt på adressen asti.hel.fi. På skolorna finns datorer som kan användas för anmälan.

I vissa fall kan anmälan endast ske på skolan: om till exempel barnet börjar i skolan ett år senare eller om barnet har beviljats förlängd läroplikt. Om barnet söker till en annan skola än sin närskola, ska anmälan ske på den skola som barnet söker till.

På hösten inleder cirka 6 600 barn i Helsingfors sin skolgång

Den första skoldagen läsåret 2021–2022 är i de svenskspråkiga grundskolorna måndagen 16.8.2021 och i de finskspråkiga onsdagen 11.8.2021.

Mer information kan fås av sektorns rådgivning (finska)

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning står till tjänst om ni har frågor om anmälan till skolan, tfn 09 310 44986 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00). Handledning i frågor som rör elektronisk anmälan kan fås 13–29.1 på tfn 09 310 88800 (vardagar kl. 8.00–18.00).

Förfrågningar om närskolan för den händelse att ni inte har mottagit ett meddelande om läroplikten i början av januari:
tfn 09 310 86224 (svenskspråkiga skolor)
tfn 09 310 44986 (finskspråkiga skolor)

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 19.1.202115.1.2021 14:10:44 EETTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 19. tammikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunnalle esitetään lausunto osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Personalen fick beröm i en kundenkät om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i huvudstadsregionen13.1.2021 10:30:00 EETTiedote

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom.

Henkilöstölle kiitosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskyselyssä13.1.2021 10:30:00 EETTiedote

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.- 8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kaikille kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum