Uudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus

Nästan 12 miljoner euro projektstöd och företagsstöd till Nyland

Dela

NTM-centralen i Tavastland har beviljat 11,8 miljoner euro i Europeiska socialfondens (ESF) projektfinansiering och nationell företagsfinansiering till Nyland under perioden juli–december 2020. Av det totala beloppet utgjordes 83,5 procent, ungefär 9,8 miljoner euro, av företagsstöd: utvecklingstjänster för företag, utvecklingsbidrag samt ett verksamhetsmiljöbidrag till företag. Andelen finansiering beviljad från Europeiska socialfonden uppgick således till 16,5 procent, cirka 1,9 miljoner euro.

Totalt beviljades utvecklingsbidrag till företag med nationell finansiering till 52 företag till ett belopp av 5,1 miljoner euro. Det största utvecklingsbidraget (331 094 euro) beviljades till Finnish Net Solutions Oy för utvecklingen av ett designsystem. Andra företag som beviljades finansiering var exempelvis Oy Keittiökaveri Ab för utveckling av servicekoncept, QMS Nordic Oy för modernisering av digitala tjänster för hälsa och socialvård och Strong - Finland Oy för utveckling av en grovdammsugare. Finansiering för internationalisering beviljades bland annat till Futuretournaments Oy, Bevetrade Oy, Havu Cosmetics Oy och CCN Cruising Catamarans Oy.

Andelen utvecklingstjänster för företag, det vill säga analys-, konsulterings- och utbildningstjänster, av företagsstöden uppgick under perioden juli–december 2020 i Nyland till 4,3 miljoner euro. För konsultering beviljades totalt 90,5 procent (cirka 3,9 miljoner euro), för utbildning 6,2 procent (cirka 268 000 euro) och analystjänster 3,3 procent (cirka 141 000 euro) av finansieringen av utvecklingstjänster.

Antalet finansierade ESF-projekt under perioden juli–december uppgick i Nyland till nio. Mest finansiering (342 915 euro) beviljades till Novago Yrityskehitys Oy i Västra Nyland för att förverkliga projektet reNew Work, där man stöder snabb sysselsättning av arbetslösa antingen direkt eller med hjälp av korttida utbildning genom att kartlägga dolda arbetsplatser samt med personlig rådgivning.  

Det fanns ett flertal projekt som främjar sysselsättning, exempelvis Yrkeshögskolan Metropolias HackS – Hack the Script-lösningar för arbetslöshet och brist på arbetskraft inom den audiovisuella branschen. Inom projektet ligger fokus i synnerhet på unga och periodiskt arbetslösa proffs inom den audiovisuella branschen i huvudstadsregionen.

Finansiering beviljades även bland annat till projektet OmaKehu för förebyggande av marginalisering bland män med hjälp av uttryck i skrift (Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy och Into Kustannus Oy) samt till projektet ”UUDET TUULET – ravintolan polku poikkeustilan jälkeen” för återställande av funktionsförmågan hos restaurangföretag som lidit av coronasituationen med hjälp av träning (Työtehoseura ry).

Sammanlagt 19 miljoner euro företags- och projektfinansiering till Södra Finland

NTM-centralen i Tavastland beviljar EU-strukturfondsfinansiering och finansiering för företagsutvecklingstjänster till Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland. Under juli–december 2020 beviljades hela området företags- och projektfinansiering till ett belopp på 19 miljoner euro. Av finansieringen tillföll cirka 62 procent Nyland, 25 procent Tavastland och 13 procent Sydöstra Finland.

I Södra Finland beviljades företagsstöd (ERUF och nationell finansiering) till ett belopp på cirka 15,5 miljoner euro, varav största delen (cirka 9,8 miljoner euro) till Nyland. Utvecklingsbidrag beviljades till ett belopp av ungefär 9,1 miljoner euro. Företagsutvecklingstjänsternas andel av det totala beloppet uppgick till ungefär 6 miljoner euro och det fanns ett utvecklingsprojekt för verksamhetsmiljön, som beviljades 0,4 miljoner euro i finansiering.

Europeiska socialfondens projekt finansierades till ett belopp av cirka 3,7 miljoner euro. Av beloppet beviljades över hälften (cirka 1,9 miljoner euro) till Nyland. I Södra Karelen och Kymmenedalen samt Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland beviljades även finansiering till flera ESF-projekt.

Nyckelord

Kontakter

Närmare information: 
Enhetens chef Sinikka Kauranen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 151 
Kommunikation:  
Kommunikationsexpert Kaisu Koivula, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 016 

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Kevään ensimmäinen sulantajakso Uudellamaalla – jäät heikkenevät nopeasti2.3.2021 10:52:04 EETTiedote

Viime päivien lauha sääjakso on käynnistänyt lumen sulamisen Etelä-Suomessa. Valunnat ovat lisääntyneet selvästi ja nostaneet jokien virtaamat nousuun. Vedenpintojen nousu uomissa on kuitenkin ollut maltillista, keskimäärin reilut 0,5 metriä. Paikoin vedenpinnat ovat nousseet alimpien tulvarajojen tuntumaan esimerkiksi Nummenjoella ja Lepsämänjoella. Vedenpintojen nousu on tasaantunut, mutta virtaamat saattavat tiistain kuluessa kääntyä lievään nousuun. Viikon puolivälin jälkeen sää viilenee uudelleen ja virtaamat kääntyvät laskuun. Varsinaista kevättulvaa odotellaan maaliskuun loppupuolelle tai huhtikuun alkuun. Lumen vesiarvo Uudenmaan alueella oli viime viikolla suuruusluokkaa 80–100 mm ja on sulannan vaikutuksesta laskenut jonkin verran. Keskimäärin lumen vesiarvo on keväisin suurimmillaan 70–80 mm. Tulevan viileämmän jakson aikana on odotettavissa lisää lumisateita. Säännösteltyihin järviin pyritään edelleen tekemään lisää varastotilaa pääsulantaa varten. Lohjanjärven vedenkorkeus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum