ELY-keskuksetELY-keskukset

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar:

Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten.

I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggtiden. I projekten utökas också den allmänna medvetenheten om nedskräpningen av vattendragen genom kommunikation.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen är ett tema i programmet för effektiviserat vattenskydd som koordineras av miljöministeriet. Den riksomfattande understödsansökan förvaltas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Prövningsbaserat understöd söktes för 32 projekt.

”Man har inte fäst lika mycket uppmärksamhet vid de skadliga ämnena i och kvaliteten på tätorternas dagvatten som vid andra utsläppskällor. Största delen av finländarna bor dock i tätorter och rena närvatten måste tryggas även där. De nya projekten ökar medvetenheten om kvaliteten på dagvattnen och löser lokala utmaningar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Projekt som understöds

(mer information om projekten finns i bilagan)

Dagvattnets kvalitet och brunnspecifik filtrering (HuLaKaS)

Understöd: 233 012 euro

Sökande: Helsingfors stad, KYMP-sektorn, miljötjänster (samprojekt: Lahtis stad, Wateco Oy, Aalto-universitetet)

Hula - Kvalitetskontroll av dagvattnen och övervakning av skadliga ämnen

Understöd: 132 996 euro

Sökande: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Brunnslockskampanjen Magknip av plast

Understöd: 74 564 euro

Sökande: Håll Skärgården Ren rf

Verktyg för kvalitetskontroll av byggplatsvatten

Understöd: 171 381 euro

Sökande: Åbo yrkeshögskola Ab (samprojekt: Helsingfors stad)

Effektiviteten av dagvattenkonstruktionerna i Jyväskylä (HULVA-projektet)

Understöd: 76 600 euro

Sökande: Jyväskylä stad

Förbättring av kvaliteten på hanteringen av dagvattenvåtmarken i Papinpelto i Raumo stadsområde

Understöd: 40 000 euro

Sökande: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

Uppföljning av funktionaliteten av dagvattnens pilotkonstruktion i Välimaa

Understöd: 12 500 euro

Sökande: Uleåborgs stad, Samhälls- och miljötjänsterna

Hantering av farliga skadliga ämnen i dagvattnen på bygg- och rivningsplatser

Understöd: 81 998 euro

Sökande: Lag och Vatten Ab Åbo

Utveckling av hanteringen och övervakningen av dagvattnens kvalitet (HuLa)

Understöd: 350 724 euro

Sökande: Savonia yrkeshögskola Ab (samprojekt: Östra Finlands universitet UEF, BioSO4 Oy)

Förmågan av dagvattensystemens vegetation att hålla kvar skadliga ämnen och anvisningar för fortsatt behandling

Understöd: 92 601 euro

Sökande: Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf

Dagvattenhantering i stadsavrinningsområdets säkerhetsplanering (HULVATTU)

Understöd: 306 332 euro

Sökande: Tavastlands yrkeshögskola Ab (samprojekt: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM))

Programmet för effektiviserat vattenskydd

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiviserat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön samt finansierar forskning och utvecklingsarbete.

Tyngdpunkten för följande ansökan är avloppsöversvämningar

Den tredje ansökan för hanteringen av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen torde genomföras hösten 2021. Tyngdpunkten för ansökan är avloppsöversvämningar. Information om ansökan kommer att ges separat senare när innehållet i ansökan preciseras.

Nyckelord

Kontakter

Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, fornamn.efternamn@ym.fi

Finansieringsexpert Esa Pekonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 159, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Projektchef Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 064, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Dokument

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kräftfiskesäsongen är snart här, är du redo?14.7.2021 09:14:49 EEST | Tiedote

För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter och snart är den långa väntan över. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till den sista oktober. I synnerhet kvällar och nätter är bästa tiden för kräftfiske, men kräftorna traskar in i mjärdarna även dagtid. Kräftfiske är en kul upplevelse att dela tillsammans med vänner eller familjen. För familjens minsta är det ett oförglömligt äventyr att bege sig ut på en kräftfisketur i den mörknande sommarkvällen.

Ravustuskausi tulee, oletko valmis?14.7.2021 09:14:48 EEST | Tiedote

Monelle suomalaiselle ravustus ja ravuilla herkuttelu on kesän kohokohta. Nyt odotus palkitaan, sillä ravustuskausi käynnistyy heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Etenkin ilta ja yö ovat parasta ravustusaikaa, mutta saksiniekka kävelee mertaan päivisinkin. Parhaimmillaan ravustus on hauskaa yhdessä tekemistä kavereiden tai perheen kanssa. Perheen pikkuväelle hämärän ajan ravustus on unohtumaton kokemus.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan pohjoisen Perämeren alueella8.7.2021 10:37:15 EEST | Tiedote

Heinä- ja elokuun aikana voi nähdä tavallista tarkkaavaisempia suppailijoita ja kahlaajia Perämeren rantavesissä. Kyse ei kuitenkaan ole hellettä karussa olevista lomailijoista, vaan pohjoisen meriluonnon kartoittajista. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla toteutetaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointeja osana VELMU2 -ohjelmaa, jossa tavoitteena on lisätä tietoa pohjoisen Perämeren huonommin tunnettujen rannikkoalueiden lajistosta, luontotyypeistä ja lajien muodostamista yhteisöistä. Alueella liikkuvat myös SeaCOMBO-hankkeen kartoittajat.

Tarjolla tietoa vesikasvien ja rantojen hoidosta sekä vinkkejä niittoihin (Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)7.7.2021 13:51:16 EEST | Tiedote

Vesikasvit ja rantojen hoito Järvi-Suomessa -webinaarin tallenteet ovat nyt tarjolla. Vesikasvit ovat merkittävä osa järviluontoa, joten ennen mökkirannan niittoa tulee poiston tarpeellisuus punnita. Vesistöstä poistetun kasvimassan hyötykäyttö on kasvussa, ja kasvimassa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena peltoviljelyssä.

Peltojen kipsikäsittelyn hakuaika jatkuu 31.7. saakka – kevään tukihaku toi käsittelyyn yli 7000 hehtaaria (Varsinais-Suomi, Satakunta)2.7.2021 09:54:23 EEST | Tiedote

Noin 270 varsinaisuomalaista viljelijää haki kipsinlevitystä yhteensä 7000 peltohehtaarille 25.6. päättyneessä kipsihaussa. Hakuun vaikuttivat poikkeuksellisen runsaat kevätsateet, jotka viivästyttivät kylvöjä. Hakuaikaa jatketaankin viljelijöiden toiveesta 31.7.2021 saakka. Eniten kipsikäsiteltäviä hehtaareja tuli Salosta (1178 ha) ja huomattavasti pienemmästä Pöytyän kunnasta (1134 ha). Suhteessa kipsinlevitykseen soveltuvaan peltoalaan nähden eniten kipsikäsiteltäviä hehtaareja tuli Oripäästä 10,2 % (184 ha). Kuntakohtaiset tiedot löytyvät liitteenä olevista kuvista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum