Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Natur- och landskapsutredningar över berggrunds- och jordmånsområden görs i Österbotten och Södra Österbotten i augusti

Dela

Från och med augusti görs natur- och landskapsutredningar på berggrunds- och jordmånsområden i Österbotten och Södra Österbotten. Fältarbetena är en del av uppdateringen av projektet för samordning av grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen eller det s.k. POSKI-projektet. Syftet med projektet är att gå igenom eventuella natur- och landskapsvärden på områden som lämpar sig för att ta sten- eller jordmaterial.

Karta: De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2022. Beteckningarna POSKI kallioperä 1999 (berggrund) och POSKI maaperä 1999 (jordmån) hänvisar till de områden som anvisats i föregående POSKI-projekt där natur- och landskapsvärdena granskas. Beteckningen potentiaaliset kallioperäkohteet 2022 (potentiella berggrundsobjekt) är nya preliminära avgränsningar, som kan ha betydelse för stenmaterialförsörjningen i landskapen i framtiden. OBS: områdesbeteckningarna på kartan är grovt markerade och motsvarar inte den verkliga arealen. Områdena som inventeras kommer att preciseras och minska i storlek från det som presenteras på kartan innan fältarbetet inleds.
Karta: De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2022. Beteckningarna POSKI kallioperä 1999 (berggrund) och POSKI maaperä 1999 (jordmån) hänvisar till de områden som anvisats i föregående POSKI-projekt där natur- och landskapsvärdena granskas. Beteckningen potentiaaliset kallioperäkohteet 2022 (potentiella berggrundsobjekt) är nya preliminära avgränsningar, som kan ha betydelse för stenmaterialförsörjningen i landskapen i framtiden. OBS: områdesbeteckningarna på kartan är grovt markerade och motsvarar inte den verkliga arealen. Områdena som inventeras kommer att preciseras och minska i storlek från det som presenteras på kartan innan fältarbetet inleds.

Arbetet med att uppdatera POSKI-projektet inleddes våren 2021 och målet är att granska natur- och landskapsvärden på områden som inte tidigare i någon större grad har tagits upp för att ta sten- eller jordmaterial. Under sommaren 2022 går man igenom nya områden som i projektets separata utredning har konstaterats ha sådana berggrundsegenskaper att de kan vara av betydelse för försörjningen av stenmaterial i framtiden.

Under terrängsäsongen 2022 är det meningen att totalt cirka 4000 hektar inventeras. Under arbetet kommer man att röra sig i områden som ligger åtminstone i följande kommuner:Alajärvi, Alavo, Bötom, Etseri, Ilmajoki, Kauhava, Kauhajoki, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kurikka, Lappo, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Storå, Vimpeli, Vasa och Vörå (bilaga 1). Natur- och landskapskarteringarna görs inom ramen för allemansrätten.

NTM-centralen i Södra Österbotten har beställt utredningarna från Ympäristökonsultointi EcoChange Oy.Utredningarna görs av två karterare, som rörs sig i fält under augusti och september.Under karteringen tar man reda på vilka arter och landskapsvärden som finns i områdena.

Uppdateringen POSKI-projektet koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten tillsammans med Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund.Finansieringen för natur- och landskapsutredningarna kommer från Miljöministeriet.Resultaten från utredningen betjänar för sin del områdesplaneringen i landskapen och resultaten kommer att utnyttjas särskilt i utarbetandet av landskapsplanerna.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Projektchef Olli-Matti Kärnä, tfn 0295 027 031
Överinspektör Jaana Höglund, tfn 0295 027 786 (på svenska)

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Karta: De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2022. Beteckningarna POSKI kallioperä 1999 (berggrund) och POSKI maaperä 1999 (jordmån) hänvisar till de områden som anvisats i föregående POSKI-projekt där natur- och landskapsvärdena granskas. Beteckningen potentiaaliset kallioperäkohteet 2022 (potentiella berggrundsobjekt) är nya preliminära avgränsningar, som kan ha betydelse för stenmaterialförsörjningen i landskapen i framtiden. OBS: områdesbeteckningarna på kartan är grovt markerade och motsvarar inte den verkliga arealen. Områdena som inventeras kommer att preciseras och minska i storlek från det som presenteras på kartan innan fältarbetet inleds.
Karta: De områden som preliminärt valts för inventering i uppdateringen av POSKI-projektet i Södra Österbotten och Österbotten år 2022. Beteckningarna POSKI kallioperä 1999 (berggrund) och POSKI maaperä 1999 (jordmån) hänvisar till de områden som anvisats i föregående POSKI-projekt där natur- och landskapsvärdena granskas. Beteckningen potentiaaliset kallioperäkohteet 2022 (potentiella berggrundsobjekt) är nya preliminära avgränsningar, som kan ha betydelse för stenmaterialförsörjningen i landskapen i framtiden. OBS: områdesbeteckningarna på kartan är grovt markerade och motsvarar inte den verkliga arealen. Områdena som inventeras kommer att preciseras och minska i storlek från det som presenteras på kartan innan fältarbetet inleds.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Observationer av blågröna alger särskilt i havsområdena i Österbotten (landskapen i Österbotten)11.8.2022 12:29:18 EEST | Tiedote

Under vecka 32 observerades blågröna alger vid sex av NTM-centralens officiella observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Ringa mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön öster om Norra Larsmovägen, i Kuortaneenjärvi nära Länsiranta, i Alajärvi vid Hauta-aho badstrand i Pynttärinniemi, i Ähtärinjärvi vid stranden av rastplatsen i Kylmälahti samt vid Peränne båtstrand i Etseri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum