Työllisyysrahasto

New type of restructuring protection introduced for persons aged 55 or over – eligibility for extended unemployment benefits phased out

Share

A new package of measures being introduced is intended to improve the labour market situation of persons aged 55 or over. They include a restructuring protection allowance and voluntary training. For employers, this means paying a new restructuring protection fee. Also, the age limit for extended unemployment benefits will be raised for those born in 1963 or 1964, and those born in 1965 or later will not be eligible at all. With the abolishment of extended unemployment benefits, the liability component payable by employers will be discontinued as well.

Press release
Kela, TYJ and Employment Fund
29 June, 2022

A new package of restructuring protection measures for laid-off employees will be implemented at the beginning of 2023. They include a restructuring protection allowance, the right to training and a longer paid leave for job search.

Employees who are laid off can apply for restructuring protection if their contract was terminated for financial or production-related reasons on or after 1 January 2023 and they had reached the age of 55 before being made redundant. Also, they must have been with the same employer for at least 5 years.

Unemployment funds pay laid-off employees a restructuring protection allowance which corresponds to about one month’s salary. Employees who are not enrolled in an unemployment fund can apply to Kela for the restructuring protection allowance.

Collecting a restructuring protection allowance does not affect the recipient’s eligibility for unemployment or other benefits, with the exception of social assistance. Restructuring protection allowance is payable also during the notice period; i.e., the recipient does not have to be unemployed yet.

Participation in restructuring protection training is voluntary to laid-off employees. The training is commissioned by the TE Office or the Centre for Economic Development, Transport and the Environment, and can last up to six months.

For employees entitled to restructuring protection who have been laid off for financial or production-related reasons, the paid leave to find employment is five days longer.

Employers laying off staff are liable for a new restructuring protection fee

Restructuring protection is financed by the Employment Fund with payments collected from employers. Half of the assistance is funded with restructuring protection fees payable by employers laying off staff. The other half is financed by an increase in the unemployment insurance contribution levied on all employers.

The new restructuring protection fee is levied on employers who lay off an employee who is 55 years or over and has been with the employer for at least five years, and the redundancy is based on financial or production-related grounds. Small employers are exempt from the fee.

The fee must be paid by employers who are laying off staff and whose total payroll subject to the unemployment insurance contribution was higher than a specific threshold amount in the year preceding the redundancy. In 2022, this amount is about 2.2 million euros.

Extended eligibility for unemployment benefits to be phased out

The eligibility for additional days of unemployment benefit payments has allowed unemployed persons between ages 61 or 62 to continue collecting earnings-related unemployment allowance past the 300–500 day cut-off until they reach age 65. The age limit to qualify for the extension will rise from 61–62 years to 63 years for those born in 1963 and to 64 years for those born in 1964. Those born in 1965 or later will not be eligible at all. Extended unemployment benefits will be discontinued for all age groups in 2030.

With the abolishment of the extended eligibility for unemployment benefits and the new restructuring protection provisions, employers will no longer be charged the liability component for employees born in 1965 or thereafter.

Media inquiries

Restructuring protection fee payable by employers laying off staff and the financing of restructuring protection measures

Elina Saari
Senior Counsel, Employment Fund
09 6803 7369
elina.saari@tyollisyysrahasto.fi

Restructuring protection allowance for laid-off employees:

Antti Ristimäki
Legal Counsel, Kela
020 634 2194
antti.an.ristimaki@kela.fi

Aki Villman
Managing Director, Federation of Unemployment Funds in Finland
050 356 7990
aki.villman@tyj.fi

More information on the legislation to improve the labour market situation of persons aged 55 or over can be found on Parliament's website (in Finnish and Swedish)

Keywords

Images

About Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyollisyysrahasto/

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. 

Subscribe to releases from Työllisyysrahasto

Subscribe to all the latest releases from Työllisyysrahasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Työllisyysrahasto

Kutsu: Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2023 -mediatilaisuus12.8.2022 08:00:00 EEST | Kutsu

Tervetuloa Työllisyysrahaston järjestämään mediatilaisuuteen torstaina 25.8. klo 13 - 14. Tilaisuudessa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sekä taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Tapio Oksanen kertovat Euroopan ja Suomen taloustilanteesta ja niiden vaikutuksesta rahaston talouteen sekä rahaston esityksestä vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Voit osallistua tilaisuuteen joko Työllisyysrahaston toimistolla (Itämerenkatu 11-13, Helsinki) tai etänä. Tilaisuuteen toimistollamme osallistuville tarjoamme iltapäiväkahvit. Mediatilaisuudesta voit tehdä vapaasti uutisia. Keskusteluun ja kysymyksiin on varattu aikaa tilaisuuden loppupuolelta. Lisäksi tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Metsämäen ja Oksasen kanssa. Ilmoittaudu mediatilaisuuteen tiistaihin 23.8.2022 mennessä osoitteessa https://forms.office.com/r/ztiAqH2r1T. Lähetämme sähköpostiisi saapumisohjeet sekä linkin streamiin lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa! Taustatietoa Työl

Uppsagda personer som fyllt 55 år får ett nytt omställningsskydd – tilläggsdagarna med arbetslöshetsförmån slopas29.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Målet är att förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer som fyllt 55 år genom en ny modell för omställningsskydd. I helheten ingår en omställningspenning och frivillig omställningsutbildning för den uppsagda arbetstagaren. För arbetsgivarna innebär detta en ny omställningsskyddspremie. Samtidigt stiger åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar med arbetslöshetsförmån för personer som är födda 1963 och 1964, och tilläggdagarna slopas helt för personer som är födda senare. I och med att tilläggsdagarna slopas försvinner också den självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa som tagits ut av arbetsgivarna.

55 vuotta täyttäneille irtisanotuille tulee uusi muutosturva – työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat29.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa pyritään parantamaan uudella muutosturvakokonaisuudella, johon kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha ja vapaaehtoinen muutosturvakoulutus. Työnantajille tämä tarkoittaa uutta muutosturvamaksua. Samalla työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä, ja lisäpäivät poistuvat kokonaan näiden vuosien jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien poistuessa poistuu myös työnantajilta perittävä työttömyysturvan omavastuumaksu.

Tilastotietoa ansiopäivärahasta: naisten keskimääräinen ansiopäiväraha huomattavasti pienempi kuin miesten, Uudellamaalla keskimääräinen ansiopäiväraha selvästi muita maakuntia korkeammalla tasolla7.10.2021 08:15:00 EEST | Tiedote

Työllisyysrahasto maksoi työttömyyskassoille 2 618 miljoonaa euroa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen vuonna 2020, mikä oli 979 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Ansiopäivärahaa sai noin 456 000 henkilöä, joista miehiä oli noin 227 000 ja naisia noin 229 000 vuonna 2020. Selkeästi suurin ammattiluokka, joka naisista sai ansiopäivärahaa työttömyysajalta, oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Miehien kohdalla ansiopäivärahan saajat työttömyysajalta jakautuivat tasaisemmin, eniten ansiopäivärahaa työttömyysajalta saivat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät. - Erityisesti naisten osalta korostui palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus kaikista ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavista naisista, sillä heidän suhteellinen osuutensa oli noin 32 %. Vastaavasti miesten suurimman ammattiluokan, eli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, suhteellinen osuus oli noin 26 %, kertoo Työllisyysrahaston rahoitusanalyytikko Antti Klemola. Miehet saivat ansiopäivärahaa keski

Seminaari: Aikuiskoulutustuki osana jatkuvaa oppimista7.9.2021 13:58:06 EEST | Kutsu

KUTSU Työllisyysrahaston seminaari Aikuiskoulutustuki osana jatkuvaa oppimista torstaina 9.9.2021 klo 13 - 15.30 Jatkuva oppiminen tarkoittaa osaamisen kehittämistä elämän ja työuran eri vaiheissa. Aikuiskoulutustuen avulla osaamistaan ja ammattitaitoaan kehittää tai ammattia vaihtaa noin 25 000 suomalaista palkansaajaa vuosittain. Ansiosidonnaisen aikuiskoulutustuen käytön suosio on kasvanut vuosittain 2000-luvulla. Seminaarissa saamme kuulla mm. miten työuran aikainen oppiminen toteutuu, miten aikuiskoulutustuki tukee jatkuvaa oppimista sekä miten aikuiskoulutustukea tulisi kehittää. Aiheita tarkastellaan yhdistämällä tutkimustieto ja kokemukset työuran aikaisesta oppimisesta. Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen virtuaalitapahtumaan viimeistään tiistaina 7.9.2021. Ilmoittautuessasi saat henkilökohtaisen linkin tapahtumaan. Ohjelma Aikuiskoulutustuen vaikutus jatkuvassa oppimisessa Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, Työllisyysrahasto Työllisyysrahasto työn murroksess

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom