GlobeNewswire

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON)

Jaa
NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON)

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2019 klo 9.00

Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2019

 • Keskittyminen masennuksen hoitoa toteuttavaan terapiastrategian. Hyvä edistyminen asentamalla klinikoille kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon (Major Depressive Disorder, MDD)
   
 • Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti (170%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,6 miljoonaa euroa (2018 H1: 0,2 miljoonaa euroa)
   
 • Huhtikuussa 2019 Nexstim järjesti osakeannin, joka sai uusien merkittävien ankkurisijoittajien tuen ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa
   
 • Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa (2018 H1: 1,1 miljoonaa euroa)

            
Yleiskuvaus yhtiöstä

     Nexstim on yksilöllinen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).
      
     Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen vakavan masennuksen (MDD) hoidossa on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa.

 NBT®

 • Nexstimin NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti
 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa
 • Yhteensä 18 NBT®-laitteistoa asennettuna maailmanlaajuisesti masennuksen hoitoon

NBS

 • Nexstimin kehittämä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
   
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
   
 • NBS-laitteistoja on myyty noin 160 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus

Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että Nexstim on edistynyt vuoden 2019 alkupuoliskon aikana hyvin strategiassaan edistää NBT®-laitteiston myyntiä vakavan masennuksen hoitoon.

Olemme toimittaneet ja asentaneet kauden aikana kaikkiaan kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa – neljä Yhdysvalloissa ja neljä Euroopassa (Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa) – käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Näin ollen maailmanlaajuisesti on nyt yhteensä kahdeksantoista masennuksen hoitoa varten asennettua NBT®-järjestelmää.

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia navigointitoimintoja voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu, kun selvästi erotamme laitteistomme markkinoilla tällä hetkellä olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Meillä on nyt lupaavasti NBT®-laitteiston myyntimahdollisuuksia sekä Yhdysvalloissa että EU:n alueella, ja keskitämme toimemme tilausten hankkimiseen vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Tearpialiiketoiminnan nettomyynti kasvoi vuoden 2019 alkupuoliskon aikana vahvasti 170 prosenttia ja oli 0,6 miljoonaa euroa, kun se oli 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. NBS-laitteistoa myytiin vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla vähemmän, koska joidenkin järjestelmien myyntiä lykättiin vuoden 2019 jälkipuoliskolle. Tämän johdosta Yhtiön nettomyynti nousi vuoden 2019 alkupuoliskolla 13 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon, kun se oli 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. NBT®-laitteiston myynnin edistymisen lisäksi nähtävissä on jatkuvaa parannusta myös myynin laajuudessa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä.

Vuoden 2019 alkupuoliskolla olemme tukeneet kasvua investoimalla etenkin Yhdysvaltain ja Euroopan myyntitiimeihin. Investointien johdosta liiketoiminnan rahavirta oli -3,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 alkupuoliskolla, kun se oli -3,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Kasvustrategiamme rahoittamista varten keräsimme yhteensä 3,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa osakeannilla, joka päättyi huhtikuussa 2019.

Haluan kiittää sijoittajiamme osakeantimme tukemisesta. Olen iloinen siitä, että saimme uusia merkittäviä ankkurisijoittajia. Saamamme tuki kuvastaa sijoittajien uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin menestykseen.

Näiden uusien varojen sekä mahdollisien antioikeuksien (warranttien) tuomien lisävarojen myötä ja säästötoimiin myötä, Nexstim keskittyy nyt NBT®-laitteiston myynnin edistämiseen maailmanlaajuisesti.  Tämä selkeästi hoitoa painottava strategia tarkoittaa, että etsimme edelleen kumppania leikkausta edeltävän kartoituksen liiketoiminnallemme.

Vuoden 2019 jälkipuoliskolla keskitymme kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen kantaa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat. Ensisijainen tavoitteemme on lisätä tietoisuutta NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettujen vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille.  Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena. Uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa Yhdysvalloissa.

Suunnitelmissa on myös hyödyntää vahvaa johtavien asiantuntijoiden verkostoamme Yhdysvalloissa ja potilasrekisteritietoja. Kokoamme tietoja, koska aiomme julkaista sarjan tausta-asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa. Näiden toimien avulla uskomme voivamme lisätä terapialiiketoiminnan myyntiä, kun hyödynnämme jatkuvia investointejamme kaupalliseen myyntiin, markkinointiin ja kliinisiin resursseihin.

Nexstimin kassavarojen tilanne 30.6.2019 oli 6,4 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien.

Arvioimme edelleen eri rahoitusvaihtoehtoja ja strategisia vaihtoehtoja liiketoimillemme. Merkittävä mahdollinen rahoituslähde loka-marraskuun 2019 aikana on huhtikuun 2019 osakeannin yhteydessä annettujen antioikeuksein (warranttien) suuri merkintämäärä.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa1-6/2019
6kk
1-6/2018
6kk
1-12/2018
12kk
Liikevaihto1 217,41 079,32 672,1
Henkilöstökulut-2 079,1-1 523,8-3 937,5
Poistot ja arvonalentumiset-205,3-154,4-424,0
Liiketoiminnan muut kulut-1 968,2-1 801,3-3 985,9
Tilikauden tulos-3 664,9-2 440,6-6 154,3
Tulos per osake (euroa)*-0,29-0,78-1,93
Liiketoiminnan rahavirta-3 679,0-3 123,0-6 192,5
Rahat ja pankkisaamiset6 378,610 305,67 175,2
Oma pääoma-495,23 680,8-294,3
Omavaraisuusaste (%)-3,9431,23-0,98
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*35 400 8733 251 0503 253 751
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*12 835 2773 122 0413 187 487
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*52 450 1184 700 8174 703 495
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*17 817 5514 451 5724 577 627

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 26.11.2018 tapahtuneilla osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 30:llä.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2019 terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja että tilikauden tulos on tappiollinen.

Helsingissä, 16.8.2019

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Taloudellinen tiedottaminen

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään perjantaina 16.8.2019 klo 16.00 Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson sekä talousjohtaja Mikko Karvinen esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Puhelinkokouksen puhelinnumerot:

Suomi:                +358 (0) 800 914672

Ruotsi:                +46 (0) 20 089 6377

Iso-Britannia:    +44 (0) 808 109 0700

Yhdysvallat:      + 1 866 966 5335

Puhelun salasana: Nexstim

Tilinpäätöstiedote 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2020.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus® TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinointia diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Liite


Tietoja julkaisijasta

GlobeNewswire
GlobeNewswire
60 Fenchurch Street
London EC3M 4BA, United Kingdom

+358 94 245 6644http://www.globenewswire.com/

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta GlobeNewswire

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een22.8.2019 08:30:00 EESTTiedote

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda Oyj Lehdistötiedote 22.8.2019 klo 9:30 Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda toteuttaa suomalaisen, kasvavan peliyhtiön Seriously Digital Entertainmentin tulevat toimitilat uudistuvaan Arkadia n:o 6 -kiinteistöön. Peliyhtiö muuttaa uusiin toimitiloihinsa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Helsingin ydinkeskustassa erinomaisten liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä sijaitsevan toimitalon tarjoamat yksilölliset tilaratkaisut ovat herättäneet suurta kiinnostusta erikokoisten yritysten keskuudessa. ”Helppo saavutettavuus sekä monipuolinen lähialueen palvelutarjonta ovat erittäin tärkeitä tekijöitä henkilökunnallemme, ja Arkadiassa nämä molemmat kriteerit täyttyvät”, kertoo Seriously Digital Entertainmentin Chief Creative Officer Petri Järvilehto. ”Lisäksi Arkadian suuret kerrospinta-alat mahdollistavat koko yrityksen yhteisö

VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN22.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN Investors House Oyj 22.8.2019 Lehdistötiedote VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN Asunnon vuokra voi myös laskea vaikka isossa kuvassa ne ovatkin nousseet. Yhä useammin vuokraa alennetaan erityisesti, kun kyseessä on asunnon heikko sijainti tai kunto. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:n omistaman OVV-ketjun yrittäjille elokuussa tehdyn kyselyn mukaan jokainen OVV-yrittäjistä on keskustellut vuokranantajien kanssa yksittäisten asuntojen vuokrien alentamisesta tänä vuonna. ’’Vuokran alentamista ei kannata pelätä. Asuntojen vuokrien alentaminen on yleisempää kuin ehkä uskotaan. Heikko sijainti ja kunto ovat pääasiallisia syitä, miksi vuokranantajan kriteerit täyttävä asunnonhakija ei kiinnostu asunnosta. Vuokraa voi nostaa vuosittain vuokrasopimuksessa sovitun korotusehdon mukaisesti. Tärkeää molemmille osapuolille on oikea kohde ja hinta. ’’ sanoo

OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA 21.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2019 klo 9.00 OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA Ilmoitusvelvollinen Nimi: Multanen, Lauri Asema: Muu ylin johto: johtoryhmän jäsen Liikkeeseenlaskija Nimi: Olvi Oyj LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 7437003NX7WWVRT6AJ55_20190820150717_2 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 19.8.2019 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Instrumentti: Osake ISIN: FI0009900401 Volyymi: 750 Yksikköhinta: 37,05000 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 750 Keskihinta: 37,05000 EUR OLVI OYJ Lasse Aho toimitusjohtaja Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja puh. 0290 00 1050 www.olvi.fi JAKELU: NASDAQ OMX HELSINKI OY Keskeiset tiedotusvälineet www.olvi.fi

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta19.8.2019 10:00:00 EESTTiedote

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta Silmäasema Oyj Lehdistötiedote 19.8.2019 klo 11.00 Silmäasema Oyj:n hallitus on perjantaina 16.8.2019 saanut tiedon Coronaria Oy:n tekemistä osakekaupoista yhtiön osakkeilla sekä sen velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista. Hallitus toteaa, että se tulee yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun varmistamiseksi arvioimaan ostotarjousta sen julkistamisen jälkeen soveltuvan lainsäädännön sekä itsesääntelyn puitteissa ja aikataulussa. Yhtiön neuvonantajina toimivat Nordea Bank Oyj sekä HPP asianajotoimisto Oy. Silmäasema Oyj Hallitus Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.201916.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2019 Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 16.8.2019 klo 9.00 Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta. Puolivuotiskaudella 2019 Bonum Pankki Oyj:ssä on jatkettu edelleen palveluiden kehittämistä yhteenliittymän strategian mukaisesti. Palveluiden kehittämisellä Bonum Pankki Oyj pyrkii vahvistamaan POP Pankki -ryhmän liiketoimintaa ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla terveen ja kannattavan kasvun. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on vahvistunut. Rahoituksen välitys POP Pankeille on tehostunut kauden aikana. S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa Bon

Silmäasema Oyj: Kutsu Silmäaseman pääomamarkkinapäivään Helsinkiin16.8.2019 07:15:00 EESTTiedote

Silmäasema Oyj: Kutsu Silmäaseman pääomamarkkinapäivään Helsinkiin Lehdistötiedote 16.8.2019 klo 8.15 EET Kutsu Silmäaseman pääomamarkkinapäivään Helsinkiin Silmäasema kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat sekä talousmedian edustajat ensimmäiseen pääomamarkkinapäiväänsä keskiviikkona 18. syyskuuta 2019. Pääomamarkkinapäivän aikana Silmäaseman johdon edustajat esittelevät yhtiön päivitettyä strategiaa kaudelle 2020-2022 sekä kertovat lisää optisen kaupan ja silmäterveyden toimialan kehityksestä ja markkinanäkymistä. Paikalla ovat Silmäaseman johtoryhmän jäsenet: Jussi Salminen (toimitusjohtaja), Sari Nordblad (talousjohtaja), Tapani Kyrki (liiketoimintajohtaja), Jyrki Alamäki (myyntijohtaja), Sirkkaliisa Kulmala (henkilöstöjohtaja) ja Roope Sihvola (lääketieteellinen johtaja). Tilaisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden keskustella Silmäaseman johdon kanssa. Tapahtuman ja materiaalien kieli on suomi. Esityksiä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa https://company.silmaasem

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme