Uudenmaan ELY-keskus

NMT-centralen i Nyland reparerar landsvägar och främjar hållbar rörlighet

Dela

År 2021 kommer NTM-centralen i Nyland att beläggning för lätta trafikleder med nästan 70 kilometer, vilket är mer än det har varit på flera år.

Finansieringen av grundunderhållet av Nylands NTM-centralen 2021 uppgår för närvarande till cirka 127 miljoner euro. Finansieringen används till att belägga sammanlagt ca 700 km landsvägar och 67 km lätta trafikleder. Beläggningsmängden på lätta trafikleder fördubblas nästan jämfört med i fjol. En märkbar del av den ökade beläggningsmängden genomförs, eftersom finansutskottet ökade budgeten för 2021 med en miljon euroför beläggning av de mest brådskande lätta trafiklederna i Esbo, Helsingfors och Vanda. Av de medeltrafikerade och lågtarfikerade objekten i vägnätet beläggs ca 280 km. Även beträffande underhållning av lågtrafikerade vägar ökades budgeten för 2021 med finansiering för reparering av Fagerviksvägen i Raseborg och Ingå samt för reparering av vägen Saloistentie i Janakkala. Lågtrafikerade vägar underhålls främst genom lappning och lite större punktreparationer.

För reparation av broar används år 2021 ca 20 miljoner euro. Antalet broar som når åldern för grundlig reparation kommer att öka ytterligare under de kommande åren. De höjda maximimassorna för den tunga trafiken medför också behov av förstärkning av broarna. Dessutom kräver nya kombinationsfordon med större yttre dimensioner åtgärder även i andra vägnät. År 2021 repareras eller förnyas över 20 st. egentliga broar och dessutom repareras eller förnyas en grupp stålrörsbroar.

Utanför separata finansieringsprogram finns det mycket knappt medpengar för vägnätens förbättringsinvesteringar i förhållande till behoven. År 2021 kan en del väg- och byggplaner för förbättringsprojekt inledas och små trafiksäkerhetsåtgärder samt små infrastrukturobjekt som främjar använding av kollektivtrafiken vidtas. Kommentar: man ska undvika att börja meningar med siffror. 

I december 2020 lade finansutskottet dessutom till statsfinansiering i budgeten för 2021 för att inleda följande förbättringsprojekt: 

  • Sv 51 Karis–Ingå, byggande av belysning
  • Lv 295, ny anslutning till Koskinen Oy

I Helsingforsregionen inleddes i år genomförandet av MBT-avtalet (plan för markanvändning, boende och trafik) för följande NTM-projekt:

  • Lv 1494 mellan Borgåvägen och Vähä-Laukkoskentie, byggande av gång- och cykelled
  • Rv 2/lv 1224, arrangemang för lätt trafik och underfart vid Vichtis kyrkby
  • Sv 50 Ring III mellan Köklax och sv 51, byggande av belysning
  • Sv 45/Lv 145, förbättring av den södra rondellen i Skavaböle och körfältsarrangemang

Innehållet i MBT-avtalet för Lahtisregionen har överenskommits i april 2021. Staten deltar i små kostnadseffektiva väg- och järnvägsprojekt med en andel på 3,3 miljoner euro under åren 2022–2023. Projekten preciseras under 2021 och genomförs från och med 2022 när avtalet har undertecknats av alla parter. Kommentar: jag trodde att 'projekgruppen' avsåg människorna som arbetar i projektet

Länk till PDF-karta med projekten för NMT-centralen i Nyland2021

Länkar till Trafikledsverkets webbsidor:

Broarbeten i Nyland 2021 (på finska)

Broarbeten i Egentliga Tavastland 2021 (på finska)

Broarbeten i Päijänne-Tavastland 2021 (på finska)

Beläggningsarbeten i Nyland, Egentliga Tavastland och i Päijänne-Tavastland (på finska)

Landsomfattande karta över vägarbeten (på finska)

Nyckelord

Kontakter

direktör Päivi Nuutinen tfn 0295 021228 (30.6 –9.7.2021),
chef för enheten för väghållning Timo Karhumäki tfn 0295 021 289 (30.6–9.7.2021, 26.7–30.7.2021),
ledande expert inom väghållning Eini Hirvenoja tfn 0295.021 279 (12.7 –23.7.2020),
chef för investeringsenheten Anu Vilamaa tfn 0295 029 219 (5.7.2021->) (förbättringsprojekt), chef för underhållsenheten Tuomas Vasama +358 295 021 361 (30.6–2.7.2021) (beläggningsobjekt),
projektchef Lauri Suikki (30.6–23.7.2021) (beläggningsobjekt)

Bilder

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Yhteistyötä tehostava Flexible Collaboration Platform avuksi tietomallinnuksen hyödyntämiseen infra-alalla ja talonrakentamisessa2.8.2021 14:58:18 EEST | Tiedote

Suurimpien infra-alan tilaajien tavoitteena on kehittää infrarakenteiden tietomallintamista. Sillä tähdätään infra-alan suunnittelu- ja rakentamisprosessien ja koko elinkaaren hallinnan tehostamiseen sekä infra-alan tuottavuuden parantamiseen. Juha Noeskoski kehitti väitöskirjassaan Flexible Collaboration Platform -toimintamallin yhteistoiminnan alustaksi etenkin siltahankkeisiin.

Långtidsarbetslösheten bland unga har mer än fördubblats jämfört med året innan (Nyland)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I kommunerna inom Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM-centralens) område fanns det i slutet av juni sammanlagt 112 947 arbetslösa arbetssökande, av vilka 96 760 var utan anställning och 16 187 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 27 754 (-19,7 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen lägst i hela landet. I slutet av juni utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 12,8 % av arbetskraften, vilket är 3,4 procentenheter färre än året innan.

Nuorten pitkäaikaistyöttömyys yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna (Uusimaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 112 947 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 96 760 ja lomautettuja 16 187. Työttömien kokonaismäärä laski 27 754 (-19,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan alhaisinta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 12,8 %, joka on 3,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum