Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nöjdheten hos NTM-centralen i Södra Österbottens intressegrupper har blivit bättre

Dela

På basis av närings-, trafik- och miljöcentralernas intressegruppsenkät har den totala nöjdheten med NTM-centralen i Södra Österbotten blivit avsevärt bättre. Den föregående enkäten utfördes år 2019.

Intressegrupperna beskrev NTM-centralen som sakkunnig, kompetent, samarbetskunnig och lättillgänglig.
Intressegrupperna beskrev NTM-centralen som sakkunnig, kompetent, samarbetskunnig och lättillgänglig.

Enkäten besvarades av 175 personer.På skalan 1–5 var det totala vitsordet 3,99.År 2019 var motsvarande siffra 3,68.Den riksomfattande nöjdheten som gäller hela NTM-centralen var 4,00.För vår del besvarades enkäten denna gång av betydligt fler intressenter och vi tackar alla för den aktiva responsen.

Intressegrupperna beskrev NTM-centralen som sakkunnig, kompetent, samarbetskunnig och lättillgänglig.Effektiviteten och de enhetliga tillvägagångssätten ansågs vara i behov av utveckling.

-Vi är mycket nöjda med resultaten.Ett särskilt tack för nätverksarbetet riktas till vår personal.I den utmanande situationen som pågått i snart ett par år har personalen haft tålamod och varit flexibel, konstaterar NTM-centralen i Södra Österbottens överdirektör Mika Soininen.

Intressegruppsarbetet upplevs vara viktigt

Av resultaten framgår att samarbetet i nätverken och framför allt den regionala aspekten och god regionkunskap anses vara viktiga.Önskemål har framförts om ännu mer regionalt samarbete.Intressegrupperna är också bekymrade över NTM-centralens resurser och deras tillräcklighet.Allt som allt anses NTM-centralen vara en viktig samarbetspartner.

-Enkäten är viktig för oss.Vi går igenom utvecklingsförslagen som har förts fram och utvecklar verksamheten på basis av responsen, berättar Soininen.

Intressegruppsenkäten besvarades av viktiga samarbetspartners såsom andra myndigheter, serviceproducenter, styrande ministerier och övriga samarbetspartners.

NTM-centralen har hand om saker som påverkar vars och ens vardagliga liv.Som exempel kan nämnas byggande av vägar och deras skick, tillstånd för miljön och miljöskydd.Dessutom hjälper vi företagen att utvecklas såväl på landsbygden som i städerna.Vi är viktiga utvecklare av våra regioner och beviljare av EU-finansiering.Vi skyddar djur- och växtarter samt deras livsmiljöer.Vi följer miljöns tillstånd och producerar aktuell information om miljön.Vi främjar miljöskydd och tillsyn inom olika områden.

Vårt mål är en hållbar framtid för människornas och regionernas bästa.

Läs mer: NTM-centralerna arbetar effektivt för områdenas bästä

Kontakter

Bilder

Intressegrupperna beskrev NTM-centralen som sakkunnig, kompetent, samarbetskunnig och lättillgänglig.
Intressegrupperna beskrev NTM-centralen som sakkunnig, kompetent, samarbetskunnig och lättillgänglig.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum