Aluehallintovirasto

November: Sammankomstbegränsningen i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortsättningsvis striktare, begränsningsbeslutet för de övriga områdena är 50 personer

Dela

I Vasa sjukvårdsdistrikts område fortsätter sammankomstbegränsningen på tio personer med små lindringar. I de övriga sjukvårdsdistriktens område gäller sammankomstbegränsningarna tillställningar med över 50 personer. Beslutet är i kraft under perioden 1.11–31.11.2020.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands begränsningsbeslut för november begränsar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi), Birkalands (inklusive Punkalaidun) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Om det är möjligt att under tillställningen följa de meddelade anvisningarna om säkerhet kan också flera personer delta i tillställningen.

För kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt är sammankomstbegränsningen 10 personer. I de här kommunernas områden är det emellertid möjligt att ordna tillställningar och sammankomster med högst 50 personer om man kan garantera säkerheten i dem. I Vasa sjukvårdsdistrikts område har den okontrollerade ökningen av smittor avstannat, men läget kräver fortsättningsvis att man beter sig försiktigare än i de andra områdena.

På basis av ovan är beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.   

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar. Om läget väsentligen förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

Säkerheten i offentliga tillställningar och sammankomster ska tryggas med hjälp av begränsning av kundantalet, säkra avstånd och hygienanvisningar.

Länk till beslutet:

www.avi.fi/documents/10191/17598965/LSSAVI_23.10.2020_Tartuntatautilain58%C2%A7p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s16_2020-SV.pdf/7d234814-fe58-4f8a-9c69-938950936cc4

Länk till THL:s och UKM:s anvisningar:

THL:s och UKM:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta, 21.9.2020 (pdf, minedu.fi)

Mer information:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield (tfn 0295 018 587, e-post laura.blafield@rfv.fi).

Coronainfo ger råd i frågor som gäller restauranger och evenemang:

e-postadress: koronainfo@avi.fi och telefonnummer: 0295 016 666

mån-fre klockan 8–11.30 och 12.30–16

Svar på vanliga frågor: http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

THL:https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar

***

OBS. Ingressen uppdaterats 23.10.2020 kl. 11.45: "I de övriga sjukvårdsdistriktens område gäller sammankomstbegränsningarna tillställningar med över 50 personer."

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén dryftade tryggandet av säsongsarbetskraft i primärproduktionen (Västra och Inre Finland)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde den 20 november 2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Mötets expertföredrag med temat anlitande av utländsk säsongsarbetskraft i primärproduktionens näringar hölls av lantbruksrådet Kirsi Heinonen från jord- och skogsbruksministeriet.

Alueellinen valmiustoimikunta pohti kausityövoiman turvaamista alkutuotannossa (Länsi- ja Sisä-Suomi)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 20.11.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kokouksen asiantuntijaesitelmän piti maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä teemanaan ulkomaisen kausityövoiman käyttö alkutuotannon elinkeinoissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum