ELY-keskukset

NTM-centralen i Birkaland: Ruttalternativen för kraftledningen mellan Kristinestad och Nokia ska utredas med omsorg (Södra Österbotten, Österbotten, Satakunta och Birkaland)

Dela

NTM-centralen i Birkaland har gett ett utlåtande om MKB-programmet för kraftledningsprojektet mellan Kristinestad och Nokia. Fingrid Oyj planerar en 400 + 110 kV kraftledning mellan Åback i Kristinestad och Melo i Nokia. Kraftledningslinjerna placeras i kommunerna Kristinestad, Bötom, Storå, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikalis, Ylöjärvi, Hämeenkyrö och Nokia. Förbindelsens längd är cirka 159–178 kilometer beroende på vilket alternativ som genomförs.

I hörandet om MKB-programmet ficks 30 utlåtanden från myndigheter och 65 åsikter varav många hade flera underskrifter. I utlåtandena och åsikterna lyftes fram bland annat kraftledningslinjerna samt konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och hälsa, jord- och skogsbruket och naturförhållandena.

Mest respons kom från Karvia och Parkano där kraftledningen huvudsakligen byggs i en ny terrängkorridor. NTM-centralen i Birkaland förutsätter att ruttförslagen som framställdes i utlåtandena och åsikterna ska utredas och i de mest kritiska platserna ska man diskutera med markägarna. Responsen på rutterna som förknippas med näringslivet ska också beaktas och skadliga konsekvenser ska lindras genom placering av stolpar och alternativa stolpmodeller om rutten inte kan flyttas.

Naturutredningarna kräver precisering

De viktigaste naturkonsekvenserna i kraftledningsprojektet bedöms vara konsekvenserna för Natura-områden, fåglar, värdefulla naturobjekt, ekologiska korridorer och den biologiska mångfalden generellt samt de gemensamma konsekvenserna med andra projekt. NTM-centralen i Birkaland lyfter fram i sitt utlåtande brister i konsekvensbedömningen vad gäller bland annat uttern, vildrenen, vargen och fladdermusen. Bedömningsprogrammet ska kompletteras också med terrängutredningar av fåglar i de värdefulla fågelområdena.

Kraftledningslinjen går genom två ekosystem i rinnande vatten som är beroende av grundvatten och som är unika i Södra Finland. Storå–Lappfjärds å är en av Södra Finlands enda åar där det finns flodpärlmusslor och där öringar och harrar stiger upp för att leka. Även ån Pinsiön–Matalusjoki hör till flodpärlmusslans förekomstområden. Utredningarna om Natura-områden hade brister som ska korrigeras i beskrivningsfasen.

Härnäst framskrider MKB-förfarandet till fasen för konsekvensbeskrivning. När MKB-förfarandet genomförs och konsekvensbeskrivningen utarbetas ska man beakta bedömningsprogrammet för projektet samt synpunkterna och kraven som framställs i kontaktmyndighetens utlåtande.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande i sin helhet: www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA

Översättningen av utlåtande kommer senast 24.1.2023.

Mer information

Den projektansvarige: Fingrid Abp, Satu Vuorikoski och Eeva Paitula (ruttplanering av kraftledningar), fornamn.efternamn(at)fingrid.fi, tfn 030 395 5000

MKB-konsult: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, fornamn.efternamn(at)fcg.fi, tfn 040 083 5726

MKB-kontaktmyndigheten: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, Katja Sippola, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 036 248

Nyckelord

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys30.1.2023 11:52:38 EET | Tiedote

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum