Varsinais-Suomen ELY-keskus

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar trafikstyrningen vid färjfästena

Dela

NTM-centralen som fungerar som väghållare förbättrar trafikstyrningen vid färjfästena i Pärnäs, Retais och Galtby med digitala metoder och trafikljus. Även vid de andra färjelägena längs den stora och den lilla Ringvägen vidtas små förbättringsåtgärder. Målet är att förenhetliga trafikmiljöerna vid färjfästena och förbättra trafik- och färjpersonalens säkerhet.

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar trafikstyrningen vid färjfästena
NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar trafikstyrningen vid färjfästena

Galtby färjeläge i Korpo har i flera år varit utmanande med tanke på Ringvägens turisttrafik. Från färjfästet avgår två färjor som beroende på tidtabellen kan gå antingen till Norrskata, till Houtskär eller via Norrskata till Houtskär. Tidvis har trafikanterna hamnat på fel ställe och åkt vilse från Ringvägen till Norrskata. Trafikljusen vid färjfästet i Galtby har också orsakat förvirring när det har funnits så kallade plankorsningsljus vid kökörfälten i Norrskata och Kittuis och ljusen har saknats helt från förkörsrättsfältet. Trafikljusen har varit svåra att tolka för väganvändarna.

Färjstränderna i Pärnäs och Retais har varit trånga och köarrangemangen svaga med tanke på trafikmängden. I Pärnäs har trafiken på förbindelsebåtshamnen blandats med den övriga trafiken på Skärgårdsvägen och trafikarrangemangen har varit otydliga.

Tydlighet och säkerhet till stränderna med nya trafikarrangemang och tekniska lösningar

Vid färjfästet i Galtby har man tagit i bruk en tydlig informationstavla som berättar vilken färja som ska lastas och vart färjan ska gå. Samtidigt får alla tre kökörfälten tydliga trafikljus som styrs av färjpersonalen. Sådana trafikljus används för närvarande bland annat vid färjeläget Pargas-Nagu. Med trafikljusen och informationstavlan underlättas lastningen av färjorna och vägtrafikanternas färd till rätt färja.

I det pågående ombyggnads- och förbättringsprojektet vid färjfästena i Pärnäs och Retais byggs som bäst ordentliga kökörfält, körfältsskyltar och trafikljusstyrning av körfälten. Efter ändringen är trafikarrangemangen enhetliga på alla de största färjelägena längs Skärgårdsvägen, nämligen Pargas-Nagu, Nagu-Korpo och Galtby. Dessutom förbättras trafikarrangemangen i hamnområdet i Pärnäs och parkeringsområdet som betjänar förbindelsefartygstrafiken i Pärnäs utvecklas och utvidgas. Projektet förbättrar trafikarrangemangen, gör trafiken smidigare och ökar färjfästenas säkerhet.

NTM-centralen kommer att utföra små förbättringsarbeten 2020-2021 även vid andra färjelägen vid Ringvägarna, bland annat genom att förenhetliga hastighetsbegränsningarna och trafikmärkningen samt förbättra körfältsmålningarna och -arrangemangen vid färjfästena.

Åtgärderna är en fortsättning på de åtgärder som inleddes på 2010-talet, genom vilka Ringvägarnas färjstränder har förbättrats och utvecklats så att de motsvarar trafikbehoven samt för att säkerställa att de för skärgården livsviktiga färjförbindelserna fungerar.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola, tfn 0295 022 791, tapani.jaakkola@ntm-centralen.fi

Nyckelord

Bilder

NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar trafikstyrningen vid färjfästena
NTM-centralen i Egentliga Finland förbättrar trafikstyrningen vid färjfästena
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii kaksi painorajoitettua siltaa Satakunnassa22.10.2020 09:34:45 EESTTiedote

Raumalla, Kodisjoella uusitaan maantiellä 12635 (Ihodentie) sijaitseva puurakenteinen ja -kantinen Uusisilta ja Eurassa, Kiukaisissa uusitaan maantiellä 12787 (Ilmoitussuontie) sijaitseva puukantinen Eurakosken vanha silta. Molemmilta silloilta poistuu raskasta liikennettä haittaava painorajoitus sillan uusimisen myötä. Töiden ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Uudet sillat avataan liikenteelle tammikuussa 2021, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä keväällä.

Beredningen av konkurrensutsättningen av Houtskär-Iniös och Nagus södra förbindelsefartygsrutter framskrider enligt servicenivåprinciperna21.10.2020 09:10:32 EESTTiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland kartlade trafikbehoven hos dem som använder Houtskär-Iniös samt Nagus södra och tvärgående förbindelsefartygsrutter med en elektronisk enkät i juli-augusti. Tanken med att engagera serviceanvändarna i planeringen av trafikservicen är att säkerställa att trafikservicen är ändamålsenlig och svarar mot dagens behov. NTM-centralen fortsätter beredningen av konkurrensutsättningen utifrån servicenivåprinciperna och kommer att offentliggöra servicenivåutkast för kommentarer under hösten. Enligt servicenivåprinciperna ordnas trafikförbindelser enligt behoven hos fast bosatta invånare och målet är bl.a. att förbättra invånarnas möjligheter att sköta ärenden i servicecentrum. De nya avtalsperioderna börjar 1.5.2022.

Houtskari-Iniön ja Nauvon eteläisen yhteysalusreittien kilpailutuksen valmistelu etenee palvelutasoperiaatteiden pohjalta21.10.2020 09:00:06 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti Houtskari-Iniön sekä Nauvon eteläisen ja poikittaisen yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä heinä-elokuussa. Palvelun käyttäjien osallistamisella liikennepalvelun suunnitteluun pyritään varmistamaan, että hankittava liikennepalvelu on tarkoituksenmukainen ja vastaa tämän päivän tarpeisiin. ELY-keskus jatkaa kilpailutusten valmistelua palvelutasoperiaatteiden pohjalta ja julkaisee palvelutasoluonnokset kommentoitavaksi syksyn aikana. Palvelutasoperiaatteiden mukaan liikenneyhteyksiä järjestetään kirjoilla olevien vakituisten asukkaiden tarpeiden mukaan ja tavoitteena on mm. parantaa asukkaiden asiointimahdollisuuksia palvelukeskuksiin. Uudet sopimuskaudet alkavat 1.5.2022.

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät syyskuun aikana20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 1 600 henkilöllä.Viime vuoden syyskuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 7 900 henkilöä enemmän (44%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (40 %). Lomautettujen määrä oli syyskuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se oli alentunut viikko viikolta syyskuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 3,4 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Hitaimmin työttömien määrä kasvoi Salon seuduilla (26 %) – voimakkainta kasvu oli Vakka-Suomessa (81 %). Turunmaa kuuluu koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttö

I september minskade antalet arbetslösa och permitterade20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av september 25 900 arbetslösa arbetssökande. I september brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 1 600 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 7 900 personer (44 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 40 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av september var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 3,4 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,0 %). Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. I Egentliga Finland ökade arbetslösheten i alla ekonomiska regioner. På grund av permitteringar ökade arbetslösheten mest i Nystadsregionen (81

E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen korjaustöissä alkaa viimeinen rutistus ja työt valmistuvat parin viikon päästä19.10.2020 12:30:19 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut kesän ajan E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen liikuntasaumalaitteita. Nyt korjaustöissä on alkamassa kolmannen ja viimeisen rikkoutuneen laitteen uusiminen. Liikenne tullaan siirtämään keskiviikon 21.10. ja torstain 22.10. välisenä yönä kokonaan pohjoiselle sillalle ja liikenteen käytössä on kahden viikon ajan yksi ajokaista molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittäviä ruuhkia työmatkaliikenteen ruuhkatunteina. Työt saadaan kuitenkin valmiiksi nopeammalla aikataululla kuin kahden aiemman laitteen uusimisen osalta. Siltapaikan voi myös kiertää mt 110 kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum