Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland inleder reparationer av Taipaleentie i Humppila och Hyrsynkulmantie i Ypäjä

Dela

Den 14 september 2022 ordnade NTM-centralen ett informationsmöte i Ypäjä om de planerade reparationerna på Taipaleentie (landsväg 13551, Humppila) och Hyrsynkulmantie (landsväg 13545, Ypäjä). Planen som presenterades gällde att göra de belagda avsnitten av vägen till grusväg. Avsnittet med beläggning på Taipaleentie är cirka 2,6 km och vägen är totalt 5,6 km lång. Det belagda avsnittet av Hyrsynkulmantie är 4,1 km och vägen är totalt 6,8 km lång.

NTM-centralen anser att en reparation av vägarna där de omvandlas till grusvägar är i dessa föremål den effektivaste åtgärden för att hålla vägarna i trafikerbart skick.
NTM-centralen anser att en reparation av vägarna där de omvandlas till grusvägar är i dessa föremål den effektivaste åtgärden för att hålla vägarna i trafikerbart skick.

Syftet med mötet var att presentera planen och de bakomliggande grunderna för väganvändarna, invånarna längs vägarna och andra som befinner sig inom vägarnas influensområde. På detta sätt ville man säkerställa att alla synpunkter som påverkar planen beaktas innan det slutliga beslutet om att inleda arbetet fattas. Efter mötet har NTM-centralen tagit emot många ställningstaganden skriftligt och per telefon.

Merparten av ställningstagandena framför ett förslag eller önskemål om att de avsnitt som ska repareras ska förses med asfaltbeläggning. I ställningstagandena har inga sådana nya saker framförts som skulle förhindra att den planerade beläggningen rivs och att vägarna omvandlas till grusvägar. NTM-centralen konstaterar att den inte har anvisat finansiering för att asfaltera vägarna. Asfaltering skulle också förutsätta att vägkonstruktionerna stärks. Man är tvungen att göra strikta prioriteringar i finansieringen av vägreparationer. Därför finns det sällan regional finansiering och endast liten finansiering för de minst viktiga vägarna i trafiksystemet. De aktuella ytbelagda avsnitten är i så dåligt skick att små reparationer inte tjänar något till och skicket stör vinterunderhållet. Därmed är den största effekten av det dåliga skicket de olägenheter detta innebär för väganvändarna varje dag. NTM-centralen anser att en reparation av vägarna där de omvandlas till grusvägar är den effektivaste åtgärden för att hålla vägarna i trafikerbart skick.

NTM-centralen inleder arbetet enligt planen redan under vecka 41. Avsnitten där ytbeläggningen ska rivas anges på kartan nedan. Arbetsmomenten är blandningsfräsning av den gamla ytbeläggningen och utjämning av ytan, varefter man bygger ett slitlager av grus.

Reparation av vägar utgör underhållsarbete som inte är en sådan administrativ plan eller ett sådant administrativt beslut som kan överklagas.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, chef för underhållsenheten Tuomas Vasama, tfn 0295 021 361

NTM-centralen i Nyland, direktör för ansvarsområdet trafik Päivi Nuutinen, tfn 0295 021 228

Bilder

NTM-centralen anser att en reparation av vägarna där de omvandlas till grusvägar är i dessa föremål den effektivaste åtgärden för att hålla vägarna i trafikerbart skick.
NTM-centralen anser att en reparation av vägarna där de omvandlas till grusvägar är i dessa föremål den effektivaste åtgärden för att hålla vägarna i trafikerbart skick.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

En oavbruten köldperiod önskas för vinterunderhållet av vägarna31.10.2022 11:00:08 EET | Tiedote

Vinterunderhållet av vägarna inleddes redan i början av oktober i underhållsentreprenaderna för landsvägar vid NTM-centralen i Nyland. Vinterunderhållet fortsätter på vägnätet fram till 31.4.2022. Halkan på vägarna bekämpas redan nu om morgnarna med saltning. Till vinterunderhållet av vägarna hör dessutom bland annat utjämning av vägytor, avlägsnande av snövallar och rengöring av vägmärken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum