Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland och Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å informerar: Den biologiska mångfalden i Sibbo å förbättras inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi

Dela

Sibbo å har inkluderats i programmet Helmi, som finansieras av miljöministeriet. NTM-centralen i Nyland koordinerar och riktar under de kommande åren finansiering till åtgärder för att förbättra den naturliga mångfalden i vattenområdet.

Restaureringsåtgärderna gäller såväl avrinningsområdet som bäckfårorna. Återställande av livsmiljöer i ursprungligt skick gagnar den biologiska mångfalden. I Sibbo å är mångfaldens mest strålande stjärna det ursprungliga beståndet av öring som bevarats i ån.

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å har nyligen inlett inventeringarna inför projektet. Under inkommande sommar och höst görs sådana på avsnittet av Sibbo å norr om Nickby och i bifåror till ån.

Genom inventeringarna bedöms vattendragens grad av naturtillstånd, behov av restaurering och restaureringsmöjligheterna. Utöver bäckfåran och dess omedelbara närmiljö undersöks också avrinningsområdet i ett vidare område.

I fråga om potentiella restaureringsobjekt kontaktas markägarna för diskussion och överenskommelse om fortsatta åtgärder. De förslag och planer som görs inom projektet är inte bindande för markägarna. Alla eventuella åtgärder genomförs med markägarnas samtycke och i gott samarbete.

Projektet är tätt knutet till områden som Forststyrelsen administrerar i Sibbo å, och det stöder Forststyrelsens pågående och planerade åtgärder för restaurering och naturvård.

Projektet leds av en expertgrupp som består av representanter för Sibbo kommun, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å, Forststyrelsen, Borgå-Sibbo fiskeriområde, Naturresursinstitutet, WWF, NTM-centralerna och naturskyddsorganisationer.

www.ym.fi/helmi

Kontakter

Juha Niemi
Verksamhetsledare
050-5710335
juha.niemi@vesi-ilma.fi
Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å

Aki Janatuinen
Naturvårdsexpert
0295 021 089
aki.janatuinen@ntm-centralen.fi
NTM-centralen i Nyland

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planeringen av landsväg 11617 (Linjatie) till byväg upphör, Tusby och Mäntsälä29.6.2022 15:24:26 EEST | Tiedote

Planeringen av en bygväg för Linjatie (landsväg 11617) på gränsen mellan Tusby och Mäntsälä kommuner som inleddes våren 2022 upphör och vägavsnittet genomförs inte som byväg. De beläggningsarbeten som programmerats för Linjatie och Niittykulmantie genomförs dock enligt planen under sommaren 2022. Körbanemarkeringarna genomförs på sedvanligt sätt enligt dimensioneringsanvisningarna för landsvägar med två körfält. Inga farthinder byggs på Linjatie i samband med beläggningsarbetena. Hastighetsbegränsningen på Linjatie förblir tills vidare oförändrad. Tusby kommuns tidtabellsmål för genomförandet av detaljplanen Joenranta invid Linjatie påverkade beslutet att avsluta planeringen av byvägsprojektet. Byggarbetena under den tid som planområdet byggs kommer att öka byggplatstrafiken betydligt på Linjatie, vilket skulle ha försämrat byvägens funktion och säkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum