ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten blir riksomfattande kontaktpunktsmyndighet för tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi

Dela
En riksomfattande kontaktpunktsmyndighet inrättas för att göra det smidigare med tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi. Funktionen grundar sig på en lag som nyligen stadfästs och enligt lagen är det NTM-centralen i Södra Österbotten som blir kontaktpunktsmyndighet. Lagen träder i kraft 30.6.2021 och då inleds också kontaktpunktsmyndighetens verksamhet.

Kontaktpunktsmyndigheten är en ny myndighet som betjänar hela landet och har som uppgift att centraliserat ge rådgivning om tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden till projektutvecklare, utarbeta en handbok som stöd för projektutvecklare samt följa upp tidsfristerna för tillstånd och delta i beslutsfattandet som gäller tidsfristerna. Elektronisk kommunikation utgör en viktig del av verksamheten.Den centraliserade rådgivningen och elektroniska kommunikationen betjänar särskilt dem som ska främja genomförandet av olika projekt.Verksamheten gäller såväl tillståndsprocesser som andra administrativa processer, såsom planläggning.

I och med den riksomfattande verksamheten behöver NTM-centralen i Södra Österbotten också nya sakkunniga.För närvarande pågår ansökningstiden till en fast tjänst som ledande sakkunnig.Ledande sakkunnig leder teamet som arbetar med kontaktpunktsmyndighetens uppgifter och handleder övriga sakkunniga. Under vårvintern är målet att förstärka kontaktpunktsmyndighetens verksamhet med fler rekryteringar.

Kontaktpunktsmyndighetens verksamhet baserar sig på lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020), som stadfästes av republikens president 17.12.2020.Som bakgrund till lagen ligger Europeiska unionens omarbetade direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (RED II) och syftet med lagen är att göra tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden smidigare för projekt som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi.Lagen gör det möjligt för sökanden att sköta ärendet via den nya elektroniska kontaktpunkten.

Dessutom föreskrivs det i lagen om bindande tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden i fråga om kraftverk som producerar elektricitet.

Nyckelord

Kontakter

Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 560
Projektchef Mauri Keränen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 691

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum