Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Bredåsens vindkraftsprojekt i Närpes (Österbotten)

Dela
Närpes Vindkraft Ab Oy planerar att bygga högst 43 vindkraftverk på Bredåsens område i Närpes. I den aktuella miljökonsekvensbedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på högst 290 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är högst 5–10 MW.

Enligt planerna ska vindkraftverken kopplas till stamnätet vid Fingrid Abp:s Kärppiö elstation i Östermark, vilken ligger fyra kilometer österut från projektområdet.Kraftledningens längd från projektområdet till elstationen är fem kilometer och i bedömningsbeskrivningen granskas luftledning eller jordkabel som kraftledningsalternativ.

Under samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen som den projektansvarige har gjort upp lämnades sammanlagt 17 utlåtanden och expertkommentarer samt 35 åsikter till NTM-centralen.Utlåtandena innehöll ställningstaganden om projektets konsekvenser för fågelbeståndet och flygekorrens revir i området.I åsikterna framträdde frågor i anslutning till människornas hälsa, boende samt förändringen av landskapet och områdets rekreationsanvändning.NTM-centralen förutsätter att ovan nämnda ärenden beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress
www.miljo.fi/bredasenvindkraftMKB

Nyckelord

Kontakter

Mer information:
NTM-centralen i Södra Österbotten, Heli Rasimus, heli.rasimus@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 033

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum