Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för utbyggnad av Umicore Finland Ab:s pCAM-produktion (Mellersta Österbotten)

Dela

Umicore Finland Ab planerar utbyggnad av pCAM-produktionen, höjning av koboltraffineringskapaciteten och byggande av ett nickelsmältverk vid fabriken i Karleby. I samband med detta kommer lagring och användning av kemikalier att öka, mängden återvinnings- och avfallsråvara ökar från nuvarande, nya avloppsreningsenheter och ett nytt avloppsrör för avloppsvatten kommer att byggas.

(pCAM: precursor cathode active material, förstadie till katodaktivt material, dvs. prekursor).

I samrådet inlämnades 19 utlåtanden eller kommentarer av myndigheter samt en åsikt.I utlåtandena framfördes bland annat konsekvenserna av avloppsvattnen och utsläppen i luften.

På basis av bedömningsprogrammet och responsen anser NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, att i synnerhet avloppsvattnens påverkan i havsområdet och konsekvenserna av luftutsläppen i närområdet bör utredas.Även anläggningens läge i närheten av grundvattenområdet bör beaktas. Den föreslagna grundvattenmodelleringen anses vara mycket nödvändig för att eventuella konsekvenser för Patamäki vattentäkt ska kunna bedömas.Även bullersituationen i projektområdet bör utredas.I bedömningen bör dessutom de närliggande Naturaområdena beaktas.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/umicorepcamutbyggnadMKB .

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027 655 0295 027 655
Enhetschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Evijärvellä aloitetaan uuden lupapäätöksen mukainen säännöstely20.1.2023 15:25:52 EET | Tiedote

Evijärven säännöstelyluvan muuttaminen -hanke sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luvan joulukuussa 2022. Lupapäätös sisältää myös ns. valmisteluluvan, jonka perusteella uuden luvan mukainen säännöstely voidaan aloittaa, vaikka lupapäätöksestä valitettaisiinkin. Säännöstelyluvan haltijana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja uuden luvan mukainen säännöstely aloitetaan viikolla 9.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum