Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten utför inventeringar av hotade lavarter i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten (landskapen i Österbotten)

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) utför i september-oktober inventeringar av hotade lav- och mossarter som växer på aspar i gammal skog. Största delen av de områden som inventeras finns i Österbotten, men det finns även enstaka inventeringsobjekt i Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Aspfjädermossa. Foto: Johanna Kullas.
Aspfjädermossa. Foto: Johanna Kullas.

Syftet med inventeringarna är att undersöka nuläget på platser där arterna tidigare observerats, eftersom majoriteten av dessa observationer är från 1990-talet eller tidigt 2000-tal. Under inventeringarna tas prover av eventuella förekomster utan att skada träden som lavarna växer på.

Inventeringens målarter är läderlappslav (Collema nigrescens) som är klassificerad som starkt hotad och aspgelélav (Collema subnigrescens) som är klassificerad som sårbar. Andra hotade arter som växer på liknande växtplatser inventeras också, såsom den akut hotade västliga njurlaven (Nephroma laevigatum), den starkt hotade spretiga skägglaven (Usnea fulvoreagens), den starkt hotade sprickskägglaven (Usnea wasmuthii) och den sårbara aspfjädermossan (Neckera pennata). De främsta hoten mot de olika arterna är 1) förändringar i skogarna såsom att andelen gammal skog minskar, förändringar i trädbeståndets artsammansättning samt skogsbruksåtgärder såsom förnyande och skötsel av skog 2) ändrad markanvändning såsom byggen, dikning och torvtäckt och att skogar röjs för odlingsmark samt 3) kemikaliska skadeverkningar såsom luftföroreningar.

Flera av dessa arter är svåra att känna igen i fält. För att kunna skilja dem från andra liknade arter krävs mikroskopering. Därför tas prover för att kunna säkerställa artbestämningen. Efter att projektet är slutfört skickas proverna till ett naturhistoriskt museum där de kan användas för undervisning eller forskning.

Arbetet utförs av en konsult som är specialiserad på lavar. Det praktiska fältarbetet utförs under slutet av september och i oktober. Arterna har tidigare observerats på närmare 200 platser på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde. Därför kan inventeringarna eventuellt också fortsätta nästa år.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Naturskyddsexpert Ann-Sofie Åstrand, ann-sofie.astrand@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 972

Bilder

Aspfjädermossa. Foto: Johanna Kullas.
Aspfjädermossa. Foto: Johanna Kullas.
Ladda ned bild
Karta över inventeringsobjekten.
Karta över inventeringsobjekten.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum