Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen önskar fler ansökningar om statsbidrag för enskilda vägar (landskapen i Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar bidrag för förbättring och reparation av enskilda vägar i de tre österbottniska landskapen, dvs. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Antalet ansökningar har minskat under den senaste tiden och NTM-centralen vill väcka kommunernas tekniska verk och enskilda väglags intresse till att skicka in ansökningar.

NTM-centralen kan bevilja bidrag främst för att förbättra broar, vilket ligger högst i prioritetsordningen.
NTM-centralen kan bevilja bidrag främst för att förbättra broar, vilket ligger högst i prioritetsordningen.

För vad kan man få bidrag? 

NTM-centralen kan bevilja bidrag främst för att förbättra broar, vilket ligger högst i prioritetsordningen och för ändamålet kan bidrag beviljas till cirka 75 % av kostnaderna.Dessutom kan man finansiera exempelvis projekt som förbättrar trafiksäkerheten och projekt för grundförbättring av vägar.Båda kan beviljas ett bidrag på 50 %.

NTM-centralen i Södra Österbotten har delat ut bidrag för enskilda vägar till ett belopp av cirka en miljon per år.Kostnadsberäkningen för projekt som beviljas bidrag bör vara minst 10 000 euro. 

- Lagen om enskilda vägar har ändrats i år och kriterierna för att få bidrag har luckrats upp.Nu behövs egentligen bara att ett väglag har grundats för att man ska kunna ansöka om statsbidrag, uppmuntrar trafikledningsexpert Mikael Björses på NTM-centralen i Södra Österbotten. 

- Jag har också märkt att under de senaste åren har flera bidragsansökningar lämnats in från de kommuner där kommunen hjälper väglaget att göra upp ansökan, men det är inte svårt att ansöka om bidrag, konstaterar Björses. 

Mer information om statsbidrag för enskilda vägar, stödberättigande och annat i anslutning till bidraget finns på NTM-centralens webbplats.(www.ely-keskus.fi/sv -> trafik -> statsbidrag för enskilda vägar).På sidan finns också blanketter och kontaktuppgifter om man vill få mer information. 

- Nu löns det att skicka in en bidragsansökan, eftersom finansieringen som används för bidragen delas ut nationellt till NTM-centralerna i början av året, påpekar Björses. 

Kontakter

Mer information
Mikael Björses
Trafikledningsexpert
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 0295 027 711

Bilder

NTM-centralen kan bevilja bidrag främst för att förbättra broar, vilket ligger högst i prioritetsordningen.
NTM-centralen kan bevilja bidrag främst för att förbättra broar, vilket ligger högst i prioritetsordningen.
Ladda ned bild
Dessutom kan man finansiera exempelvis projekt som förbättrar trafiksäkerheten och projekt för grundförbättring av vägar.
Dessutom kan man finansiera exempelvis projekt som förbättrar trafiksäkerheten och projekt för grundförbättring av vägar.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum