Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen utarbetar en skötsel- och användningsplan och utför en inventering av fågelbeståndet i Natura 2000-området Närpes skärgård under åren 2022–2023

Dela

En skötsel- och användningsplan över Natura 2000-området Närpes skärgård (FI0800135) utarbetas under åren 2022–2023. I Natura 2000-området ingår största delen av mellersta och yttre skärgården i Närpes samt de sydligaste delarna av Korsnäs skärgård.

Märigrund i Närpes skärgård. Foto: Robin Sjöblom, 2019.
Märigrund i Närpes skärgård. Foto: Robin Sjöblom, 2019.

Syftet med skötsel- och användningsplanen är att främja förverkligandet av målen för nätverket Natura 2000. I praktiken innebär detta att man tryggar livsmiljöerna och levnadsvillkoren för naturtyperna och arterna som nämns i habitatdirektivet och fågelarterna i fågeldirektivet.Dessutom tryggas kulturhistoriska värden och rekreationsvärden genom skötsel- och användningsplanen. Man strävar efter att sammanpassa övriga användningsbehov i området med de ovan nämnda värdena. Skötsel- och användningsplanen är inte juridiskt bindande.

Arbetet med att utarbeta skötsel- och användningsplanen leds av en styrgrupp som består av intressegrupperna i området, med representanter för bland annat kommuner, fiskare, jägare, delägare och natur- och fågelorganisationer. Styrgruppen samlas för första gången i början av hösten, då arbetet med planen inleds. Under arbetets gång kommer man att informera om hur planen framskrider.

Inventering av fågelbeståndet i Natura 2000-området Närpes skärgård

I samband med skötsel- och användningsplanen kommer uppgifterna om fågelbeståndet i Natura 2000-området Närpes skärgård att uppdateras genom en inventering. Den senaste karteringen över häckande fåglar gjordes år 1998 och en uppdatering av uppgifterna behövs. Inventerarna kommer att röra sig med båt i området under maj och juni. I år kommer nuläget för fågelbeståndet i sammanlagt ca 70 öar att inventeras och fokus kommer att ligga främst på observationer av häckande fåglar. Beroende på objektet kommer inventeringen att göras antingen från land eller vatten. Inventeringen genomförs så att varken de lokala invånarna eller fågelbeståndet orsakas någon betydande störning.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Skötsel- och användningsplan
Naturskyddsexpert Robin Ramstedt, robin.ramstedt@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 021
Naturskyddsexpert Hanna Backman, hanna.backman@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 784

Fågelinventeringar
Naturskyddsexpert Ann-Sofie Åstrand, ann-sofie.astrand@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 972

Bilder

Märigrund i Närpes skärgård. Foto: Robin Sjöblom, 2019.
Märigrund i Närpes skärgård. Foto: Robin Sjöblom, 2019.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Observationer av blågröna alger särskilt i havsområdena i Österbotten (landskapen i Österbotten)11.8.2022 12:29:18 EEST | Tiedote

Under vecka 32 observerades blågröna alger vid sex av NTM-centralens officiella observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Ringa mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön öster om Norra Larsmovägen, i Kuortaneenjärvi nära Länsiranta, i Alajärvi vid Hauta-aho badstrand i Pynttärinniemi, i Ähtärinjärvi vid stranden av rastplatsen i Kylmälahti samt vid Peränne båtstrand i Etseri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum