SDP EDUSKUNTA

Nu behövs alternativa sätt att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Dela

SDP: s riksdagsledamot Kim Berg konstaterar att Social - och hälsovårdsministeriets anvisning om att fortsätta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på alternativa sätt under coronavirusepidemin är en viktig påminnelse för alla aktörer. I detta epidemiläge behövs samarbete mellan kommuner, organisationer och andra aktörer. Många kommuner stängde sina verksamhetsställen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte när regeringen förbjöd sammankomster med över 10 personer från och med 16.3.2020.

Enligt anvisningarna 20.3 kvarstår skyldigheten att ordna social - och hälsovårdstjänster också under undantagsförhållanden, och kommunerna ska trygga klienternas rätt att få de tjänsterna de behöver i enlighet med individuella behov.

Nu behövs alternativa sätt att ordna verksamheten

Enligt Berg är Social - och hälsovårdsministeriets uppmaning till kommunerna att under coronavirusepidemin utveckla alternativa sätt att genomföra arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i samarbete med organisationer och andra aktörer befogad och det är bra att påminna alla aktörer om detta.

På grund av smittorisken är det inte möjligt att bedriva verksamhet i grupp om de samlas fysiskt i samma utrymme. Kommunen ska med alla medel söka alternativa sätt att fortsätta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte också under undantagsförhållanden, i synnerhet när klienten vill fortsätta med den.

Enligt ministeriets anvisning 8.4 ska aktörerna erbjuda olika former av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och verksamheten ska vara på sådana arbetsplatser där det inte finns någon smittorisk. När nya verksamhetsformer tas i bruk ska man alltid agera i samförstånd med den klienten som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Preciserande anvisningar behövs eftersom många kommuner stängde verksamhetsställen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte när regeringen 16.3.2020 förbjöd sammankomster med över tio personer.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är förutom en typ av sysselsättningsfrämjande service även en fråga om socialvård. Under alla omständigheter ska en kommun tillgodose var och ens rätt till omsorg och försörjning.

Även om en kommun i en epidemisituation kan avbryta arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte p.g.a. att kommunen inte kan ordna verksamheten på något annat sätt, så måste arbets - och näringsbyråerna och klienterna själva informeras om avbrottet. Det är skäl att notera att klienten inte kommer förlora sina förmåner och att utkomststödet inte sänks på grund av avbrottet.

Utöver arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte lämpar sig de nya anvisningarna också för andra socialvårdstjänster som tillhandahålls i grupp och vars genomförande har försvårats av coronavirussituationen. Sådana funktioner kan vara till exempel verksamhet i grupp i anslutning till social rehabilitering eller arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Kontakter

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

Sdp:n Kim Berg: Lasten, nuorten ja iäkkäiden tuki tulee kreivin aikaan3.6.2020 12:49:18 EESTTiedote

Hallitus ehdottaa rahoitusta lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan. Kuntien valtionosuudella tuettaisiin lapsia, nuoria ja perheitä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 112,3 miljoonalla eurolla. Varoja kohdistetaan mm. perheiden matalan kynnyksen palveluihin sekä lasten sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. - Tuki on nyt erityisen tärkeää, jotta koronaepidemian vuoksi aiheutuneet sosiaaliset ongelmat eivät pitkity ja emme ajaudu samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun laman jälkeen, kansanedustaja Kim Berg (sd) sanoo. Lisäksi hallitus ehdottaa iäkkäiden palvelujen varmistamiseksi 60 miljoonan euron lisärahoitusta. Varoja kohdistetaan muun muassa kotihoidon asiakkaiden etä- ja kotikuntoutuspalveluihin, hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin toimiin ympärivuorokautisessa hoidossa ja omaishoitoperheiden erityistukeen. Bergin mielestä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen on myös erityisen tärkeää, koska mitä pidempään liikkuminen ja kuntoutus on jään

SDP:n Tuula Väätäinen: Hallitus tukee lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia3.6.2020 12:48:35 EESTTiedote

Hallitus on päättänyt vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on osa koronavirusepidemian jälkihoitoa, jolla hallitus tukee nousua kriisistä. Koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi toteutetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kielteisesti monien lasten ja nuorten oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Näiden vaikutusten lieventämiseksi hallitus toteuttaa laaja-alaisen noin 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin. Hyvinvointipaketti kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuu 159 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tukea ohjataan koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Perusopetuksessa etäopetusjakson aikana syntynyttä oppimisvajetta paikataan 70 miljoonan euron määrärahalla. Varhaiskas

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus elvyttää asuntorakentamisen voimin3.6.2020 11:53:56 EESTTiedote

Helsingin seudun MAL-sopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos. Kunnianhimoisen kokonaisuuden keskiössä on hiilineutraalin kaupunkiseudun luominen, jossa pääpainopisteet ovat asuntotuotannon lisääminen ja kestävät liikuntamuodot. Asunnot on tarkoitus rakentaa paikkoihin, joista on hyvät kulkuyhteydet julkisella liikenteellä, pyörällä ja kävellen. - Sopimuksen syntyminen on merkki pääkaupunkiseudun kuntien keskinäisen yhteistyön lujittamisesta, suunnitteluyhteistyön jatkuvuudesta sekä kuntien ja valtion sitoutumisesta ehdotettuihin toimenpiteisiin. On tärkeää, että sopimuksen katse on vahvasti joukkoliikenteen tukemisessa ja alueiden eriytymisen ehkäisyssä, toteaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Sopimuksessa esitetyt liikennehankkeet tukevat sujuvan arjen pohjaamista tulevaisuudessa yhä vahvemmin joukkoliikenteelle. Esimerkiksi Vihdintien pikaraitiotien toteuttamiseen osoitetaan valtion toimesta 105 miljoonaa euroa. Myös jo käynnissä oleva Viikin-Malmin pikaraitiotie -hank

SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen kuntapaketti turvaa peruspalvelut3.6.2020 11:48:38 EESTTiedote

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää neljännen lisätalousarvioesityksen kuntapakettia merkittävänä. - Kuntien mahdollisuuksista tuottaa peruspalveluja on pidettävä kiinni, tämä korostuu kriisioloissa. Korona koettelee kovimmin lapsiperheiden, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä ikäihmisten arkea. Näiden ryhmien tukeminen tapahtuu pitkälti kuntien kautta. Hallituksen kuntapaketissa on näihin tehtäviin osoitettu suoraan yhteensä miltei 200 miljoonaa euroa. - Kuntien tukipaketti on rakennettu viisaasti. Se sisältää laajan kirjon tukielementtejä ja tätä kautta tuki suuntautuu tehokkaasti erilaisissa tilanteissa oleville kunnille. Tukea kunnille osoitetaan yhteisövero-osuuden kasvattamisen, valtionosuuksien lisäämisen sekä sairaanhoitopiirien tukipaketin kautta. Kuntapaketin yhteisarvo on 1,4 miljardia euroa. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisäksi muita lukuisia kuntiin vaikuttavia ehdotuksia, joilla lievennetään koronakriisin vaikutuksia tai tuetaan talouskasvua. Hallitukse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum