ELY-keskukset

Nu ska den som byter ut oljeuppvärmningen vara vaksam – det rör sig felaktig information och till och med förfalskade beslut om understöd från NTM-centralen

Dela

Nästan 18 000 småhusägare har redan ansökt om understöd från NTM-centralen för byte av oljeuppvärmningen. Av dem har över 9 300 fått ett beslut. Understödet har positiva effekter på sysselsättningen och klimatet, men boomen för byte av uppvärmning har också gett upphov till otrevliga följdfenomen. Personer som ansökt om understöd har stött på felaktig information och till och med bedrägerier.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har fått kännedom om fall där en entreprenör inom uppvärmningsbranschen har gett felaktig information om understödsvillkoren till en kund som planerar att byta ut oljeuppvärmningen. I värsta fall har den som byter ut oljeuppvärmningen till och med av entreprenören fått ett meddelande som påminner om NTM-centralens beslut om beviljande av understöd.

"Aktörerna inom branschen är i regel pålitliga. Vi anser det dock vara viktigt att varna dem som byter ut oljeuppvärmningen och uppmana dem att vara vaksamma. Om kunden litar på de felaktiga dokument eller muntliga uppgifter som entreprenören ger finns det en risk för att renoveringen inte heller uppfyller understödsvillkoren och att understödet inte fås", påpekar gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä.

NTM-centralen skickar aldrig uppgifter om understödsbeslut till entreprenören, utan beslutet skickas alltid direkt till fastighetsägaren antingen per post eller också e-post.

Den gamla oljecistern måste avlägsnas och begäran om komplettering besvaras

Personer som bytt ut oljeuppvärmningen har rapporterat till NTM-centralen att de fått felaktig information av entreprenörerna om grunderna för beviljande av understöd och de övriga villkoren. Det rör sig till exempel felaktig information om kravet på att avlägsna oljecistern.

"Enbart rengöring av cistern räcker inte, utan för att få understöd måste cistern i regel avlägsnas. Oljecistern kan lämnas kvar endast om miljöskyddsmyndigheten har beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna den eller om det inte är möjligt att avlägsna oljecistern inne i byggnaden utan att riva byggnadens bärande konstruktioner ", klargör Heikkilä.

De exakta grunderna och villkoren för beviljande av understöd finns på NTM-centralens webbplats. På nätet finns också vanliga frågor från kunderna.

Om uppgifterna eller bilagorna i ansökan är bristfälliga skickar NTM-centralen en begäran om komplettering till den sökande via den elektroniska tjänsten, per e-post eller brev. Man ska svara på begäran om komplettering inom den utsatta tiden.

NTM-centralen är en tillförlitlig informationskälla i ärenden som rör understöd

Om den som ansöker om understöd misstänker att han eller hon råkat ut för ett brott i samband med en uppvärmningsrenovering, lönar det sig för honom eller henne att vända sig direkt till polisen.

Tillförlitlig information om villkoren för understöd och ansökan om understöd samt aktuell information om antalet sökande finns på NTM-centralens webbplats. Just nu behandlas ansökningar som inkommit i januari och februari. Anvisningar för utbetalningsansökningar och den aktuella handläggningstiden finns på UF-centrets webbplats.

Motivas energirådgivning och Motivas webbplats erbjuder rådgivning för byte av oljeuppvärmning för dem som byter oljeuppvärmning.

Läs mer

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

Vanliga frågor: Understöd för avstående från oljeuppvärmning (ely-keskus.fi)

Ansök om utbetalning: Miljö (keha-keskus.fi)

På finska: Öljylämmityksen vaihtajalle (motiva.fi)

Ta kontakt

Kundservice för miljöfrågor

0295 020 900 (mån–fre kl. 9–16)

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Ytterligare information till medierna

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum