ELY-keskukset

Nu ska den som byter ut oljeuppvärmningen vara vaksam – det rör sig felaktig information och till och med förfalskade beslut om understöd från NTM-centralen

Dela
Nästan 18 000 småhusägare har redan ansökt om understöd från NTM-centralen för byte av oljeuppvärmningen. Av dem har över 9 300 fått ett beslut. Understödet har positiva effekter på sysselsättningen och klimatet, men boomen för byte av uppvärmning har också gett upphov till otrevliga följdfenomen. Personer som ansökt om understöd har stött på felaktig information och till och med bedrägerier.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har fått kännedom om fall där en entreprenör inom uppvärmningsbranschen har gett felaktig information om understödsvillkoren till en kund som planerar att byta ut oljeuppvärmningen. I värsta fall har den som byter ut oljeuppvärmningen till och med av entreprenören fått ett meddelande som påminner om NTM-centralens beslut om beviljande av understöd.

"Aktörerna inom branschen är i regel pålitliga. Vi anser det dock vara viktigt att varna dem som byter ut oljeuppvärmningen och uppmana dem att vara vaksamma. Om kunden litar på de felaktiga dokument eller muntliga uppgifter som entreprenören ger finns det en risk för att renoveringen inte heller uppfyller understödsvillkoren och att understödet inte fås", påpekar gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä.

NTM-centralen skickar aldrig uppgifter om understödsbeslut till entreprenören, utan beslutet skickas alltid direkt till fastighetsägaren antingen per post eller också e-post.

Den gamla oljecistern måste avlägsnas och begäran om komplettering besvaras

Personer som bytt ut oljeuppvärmningen har rapporterat till NTM-centralen att de fått felaktig information av entreprenörerna om grunderna för beviljande av understöd och de övriga villkoren. Det rör sig till exempel felaktig information om kravet på att avlägsna oljecistern.

"Enbart rengöring av cistern räcker inte, utan för att få understöd måste cistern i regel avlägsnas. Oljecistern kan lämnas kvar endast om miljöskyddsmyndigheten har beviljat tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna den eller om det inte är möjligt att avlägsna oljecistern inne i byggnaden utan att riva byggnadens bärande konstruktioner ", klargör Heikkilä.

De exakta grunderna och villkoren för beviljande av understöd finns på NTM-centralens webbplats. På nätet finns också vanliga frågor från kunderna.

Om uppgifterna eller bilagorna i ansökan är bristfälliga skickar NTM-centralen en begäran om komplettering till den sökande via den elektroniska tjänsten, per e-post eller brev. Man ska svara på begäran om komplettering inom den utsatta tiden.

NTM-centralen är en tillförlitlig informationskälla i ärenden som rör understöd

Om den som ansöker om understöd misstänker att han eller hon råkat ut för ett brott i samband med en uppvärmningsrenovering, lönar det sig för honom eller henne att vända sig direkt till polisen.

Tillförlitlig information om villkoren för understöd och ansökan om understöd samt aktuell information om antalet sökande finns på NTM-centralens webbplats. Just nu behandlas ansökningar som inkommit i januari och februari. Anvisningar för utbetalningsansökningar och den aktuella handläggningstiden finns på UF-centrets webbplats.

Motivas energirådgivning och Motivas webbplats erbjuder rådgivning för byte av oljeuppvärmning för dem som byter oljeuppvärmning.

Läs mer

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

Vanliga frågor: Understöd för avstående från oljeuppvärmning (ely-keskus.fi)

Ansök om utbetalning: Miljö (keha-keskus.fi)

På finska: Öljylämmityksen vaihtajalle (motiva.fi)

Ta kontakt

Kundservice för miljöfrågor

0295 020 900 (mån–fre kl. 9–16)

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Ytterligare information till medierna

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

”Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas”, konstaterades under seminariet i Tammerfors30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

"Yhteistyötä kierrätysravinnealan toimijoiden välillä on lisättävä", todettiin seminaarissa Tampereella30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Ravinteiden kierrätyksessä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja siihen vaaditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alalla toimivat yritykset toivovat lainsäädäntöön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta. Muun muassa nämä kärkiteemat nousivat esiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa paneuduttiin ravinteiden kierrätykseen ja siihen liittyvien teollisen mittakaavan investointien vauhdittamiseen.

Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä 2023 (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)30.5.2023 14:07:49 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tiestöllä päällystys- ja tiemerkintätyöt ovat juuri käynnistyneet. Työt suoritetaan toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Tänä kesänä alueella päällystystöitä tekee Peab Industri Oy ja tiemerkintätöitä Road Marketing Solutions Oy. Maanteitä päällystetään noin 150 kilometriä sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä noin 7 kilometriä. Tämän kesän pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on kt 86 Oulainen - Ylivieska välin päällystäminen 25 km matkalta. Päällystettyjen teiden korjaus sisältää päällysteiden uusimista, tienrakenteen parantamista, kuivatuksen parantamista sekä erilaisia paikkauksia. Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla nopeusrajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työmaasta turvallisemman. Useilla kohteilla on käytössä liikennevalot ja saattoauto, joiden avulla liikenne ohjataan turvallisesti työmaan ohi. Päällystystöiden valmistuttua tehdään tiemerkinnät, jonka jälkeen alennetut nopeusrajoitukset

Ny finansiering för ökad vattenkompetens och internationalisering – sammanlagt 3,3 miljoner euro har delats ut från programmet för hållbar tillväxt till 21 projekt för vattenkompetens29.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet ordnade den 10 januari–17 mars 2023 en andra öppen projektansökan för utvecklingsprojekt inom vattenkompetens. Det kom in 27 ansökningar, varav elva har finansierats. Sammanlagt 1,5 miljoner euro beviljades i bidrag. Antalet stödmottagare är 27.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum