Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nuorten liikenneturvallisuus huolestuttaa Loimaan seudulla

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat laativat parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmia. Nykytilan analyysit on saatu valmiiksi ja ne nostavat esille nuorten haastavan liikenneturvallisuustilanteen. Esille nousee myös huoli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuudesta sekä risteysturvallisuudesta seudun pääväylillä.

Asukaskyselyssä esille nousseet keskeiset liikenneturvallisuusongelmat Loimaan seudulla
Asukaskyselyssä esille nousseet keskeiset liikenneturvallisuusongelmat Loimaan seudulla

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi alkuvuodesta 2022. Kevään aikana hankkeessa on keskitytty nykytilan tarkasteluihin. Kuntakohtaiset taustaraportit on laadittu liikenneturvallisuustilanteesta (ml. liikennerikokset), koetusta turvallisuudesta (asukaskysely) sekä kuntien liikenneturvallisuustyöstä. Elokuussa työ jatkuu tavoitteiden asettamisella ja toimenpiteiden suunnittelulla. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2023.

Loimaan seudun tieliikenteessä kolme ihmistä menehtyy vuosittain – todennäköisemmin rysähtää valtatiellä 9 tai 10

Loimaan seudun tieliikenteessä on menehtynyt viime vuosina keskimäärin kolme henkilöä vuosittain. Tilanne on kuitenkin parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, sillä edellisen suunnitelman laadinnan aikoihin (2012) liikenteessä menehtyi vuosittain keskimäärin seitsemän henkilöä.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin puolet on tapahtunut valtateillä 9 ja 10, noin viidennes muulla maantieverkolla ja noin kolmannes katuverkolla. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ei suoranaisesti korostu mikään yksittäinen onnettomuusluokka vaan onnettomuuksia on hyvin monenlaisia. Yli 80 prosenttia onnettomuuksista on tapahtunut niin sanotusti linjaosuuksilla eikä risteysalueilla, jotka taas kuntalaisten palautteissa nousevat erityisesti esille.

Onnettomuuksiin liittyy hyvin usein tietoista riskinottoa, kuten merkittävää ylinopeutta, päihteiden käyttöä, tarkkaamattomuutta tai turvalaitteiden kuten turvavyön käyttämättömyyttä. Loimaan seudulla tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin joka kolmanteen onnettomuuteen on liittynyt päihteiden käyttöä.

Nuoret yliedustettuina onnettomuustilastoissa ja liikennerikoksissa

Asukaslukuun suhteutettuna Loimaan seudulla ja sen kunnissa tapahtuu selvästi enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin maakunnassa tai maassa keskimäärin. Ikäryhmittäin tarkasteltuna korostuvat erityisesti 15–24-vuotiaat nuoret, jotka muodostavat yli 30 prosenttia kaikista seudun henkilövahingoista, vaikka ikäryhmän väestöosuus on vain yhdeksän prosenttia.

15–17-vuotiaiden henkilövahingoista 33 prosenttia on tapahtunut mopolla tai moottoripyörällä ja 26 % henkilöauton matkustajana. Myös traktori ja muut ajoneuvot (mopoautot, mönkijät) korostuvat. 18–24-vuotiaiden henkilövahingoista suurin osa on tapahtunut henkilöauton kuljettajille.

Nuorten ikäryhmä korostuu myös liikennerikostilastoissa ja he muodostavat 28 prosenttia liikennerikoksista syyllisiksi epäillyistä. Nuorten tekemissä liikennerikoksista korostuvat muita ikäryhmiä enemmän törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset. Tällöin on aina kyse toiminnasta, jolla aiheutetaan vakavaa vaaraa paitsi itselle, mutta erityisesti jonkun toisen hengelle tai terveydelle.

Asukkaiden huolena turvattomat risteykset, korkeat ajonopeudet ja tienylitysten turvallisuus

Seudun asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia liikenteen vaaranpaikoista kartoitettiin karttapohjaisella kyselyllä syksyllä 2021. Karttakyselyyn vastasi yhteensä 600 henkilöä. Vaaranpaikkoja tai muita kehittämistarpeita saatiin kartalle noin 1600 kpl ja onnettomuus-/läheltä piti -tilanteita noin 300 kpl.

Koko seudun vastauksia katsottaessa huolta aiheuttavat erityisesti turvattomat tai hankalat risteykset etenkin päätiestöllä, korkeat ajonopeudet ja tienylitysten turvattomuus. Kuntien väliset erot koettujen ongelmien jakaumassa ovat kuitenkin suuria. Osassa kuntia korostuvat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien puute tai teiden ja katujen huonokuntoisuus. Asukaskyselyn karttavastauksiin voi tutustua alla olevien linkkien kautta:

Seudun asukkaat toivovat lisää panostusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ja autokeskeisestä suunnittelusta luopumista

Keväällä hankkeen käynnistämisvaiheen tiedotuksen yhteydessä toteutettu kysely nosti erittäin painokkaasti esille kävelyn ja pyöräilyn turvattomuuden ja tarpeen olosuhteiden kehittämiselle. Uusien jalankulku- ja pyöräväylien lisäksi etenkin taajama-alueiden liikenteen rauhoittaminen koettiin tärkeäksi. Alhaisemmat nopeudet tukisivat paitsi turvallisuutta myös asuinympäristöjen ja taajama-alueiden viihtyisyyttä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnasta vastaavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, seudun kunnat (Aura, Koski Tl, Loimaan, Marttila, Oripää ja Pöytyä), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Myös kuntien monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan.

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Auran kunta, Kari Tuohi, etunimi.sukunimi(at)aura.fi

Koski Tl kunta, Mikko Salmi, etunimi.sukunimi(at)koski.fi

Loimaan kaupunki, Antti Korte, etunimi.sukunimi(at)loimaa.fi

Marttilan kunta, Kirsi Halkola, etunimi.sukunimi(at)marttila.fi

Oripään kunta, Miika Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oripaa.fi

Pöytyän kunta, Tarmo Rantanen, etunimi.sukunimi(at)poytya.fi

Ramboll,projektipäällikkö, Juha Heltimo, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Avainsanat

Kuvat

Asukaskyselyssä esille nousseet keskeiset liikenneturvallisuusongelmat Loimaan seudulla
Asukaskyselyssä esille nousseet keskeiset liikenneturvallisuusongelmat Loimaan seudulla
Lataa
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ikäryhmän mukaan Loimaan seudulla
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ikäryhmän mukaan Loimaan seudulla
Lataa
Liikennerikoksista syylliseksi epäiltyjen ikäjakauma
Liikennerikoksista syylliseksi epäiltyjen ikäjakauma
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vid färjleden i Högsar genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar30.6.2022 09:58:48 EEST | Tiedote

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.

Högsarin lossiväylällä toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu30.6.2022 09:55:00 EEST | Tiedote

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella. Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu Högsarin lossiväylällä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä.

Piispanristin pyöräilylaskuri kertoo pyöräilijämäärien vaihteluista27.6.2022 09:12:42 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY keskus asensi kiinteän pyöräilylaskurin maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylille Piispanristille toukokuussa 2020. Kahden vuoden laskentatulosten perusteella voidaan pyöräilijämäärissä havaita selkeä vuodenaikavaihtelu. Myös arkiliikenteen ja viikonlopun pyöräilijäjakauma on aivan erilainen ja lisäksi säätilat vaikuttavat merkittävästi pyöräilijämääriin. Kesäisin maantien 110 vartta pyöräilee päivittäin noin 1200 pyöräilijää päivässä, arkisin hieman enemmän ja viikonloppuisin vähän vähemmän. Vuonna 2021 pyöräilijälaskuri rekisteröi yhteensä lähes 250 000 pyöräilijää.

Kesäkuun lopun päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (vko 26)23.6.2022 10:38:28 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat juhannuksen jälkeisellä viikolla Koski Tl:ssä maanteillä 12345 (Takatalo) ja 12347 (Tapala) sekä Porissa maantiellä 12858 Vähärauma-Viasvesi ja Pinomäen maantiellä 12871. Päällystystöitä valmistelevia tienparannustöitä tehdään näiden kohteiden lisäksi Salossa maantiellä 1870 välillä Suomusjärvi-Kisko, Raumalla maantiellä 2052 Rauma-Suontaka ja Murtamon maantiellä 12655 sekä Nakkilassa maantiellä 12885 Masia/Tervasmäki.

Joenperän siltatyömaalla Mynämäellä ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle 4.7.2022 alkaen21.6.2022 10:14:45 EEST | Tiedote

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan kesäkuussa alkaneet korjaustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Sillan kansirakenteen uusimistöiden vuoksi ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle 4.7. alkaen n. 3 viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkoaika pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Katkon aikana jalankulkijoiden käytössä on kulku työmaan läheisyydessä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme