Origin by OceanOrigin by Ocean

Ny behändig webbapp Levähavainto.fi för allmänhetens observationer av blågröna alger i Östersjön

Dela

I sommar samlar vi in algobservationer med gemensamma krafter. Att skicka meddelande om en observation är en liten gest, men en konkret gärning för Östersjön. Att kunna identifiera giftiga alger är en viktig medborgarfärdighet som alla borde lära sig.

Mari Granström och Mikael Westerlund, båda från Origin by Ocean, tar algprov från havet.
Mari Granström och Mikael Westerlund, båda från Origin by Ocean, tar algprov från havet.

I sommar bildas det åter blågröna alger på många ställen längs Finlands kust. I den nylanserade tjänsten Levähavainto.fi kan alla ställa sina observationer till forskarnas förfogande. Platsen och ett foto på observationen rapporteras enkelt med en webblankett till exempel i mobilen. Bakom tjänsten står startup-företaget inom bioförädling Origin by Ocean.

Origin by Ocean har ett nära samarbete med forskningsgruppen för blågröna alger som arbetar vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens mikrobiologiska avdelning under ledning av forskaren David Fewer. Forskarna vid Helsingfors universitet analyserar insamlade prover och utreder vilka arter som blommar i olika områden och vilka naturliga ämnen de producerar. 

– Blågröna alger kan producera flera tusen olika biokemikalier som kan användas inom läkemedels-, livsmedels- och kosmetikaindustrin och inom biomedicin, berättar Fewer, som arbetat i tjugo år med blågröna alger i Finland.

Med hjälp av de data som samlas in med gemensamma krafter vill Origin by Ocean skapa en heltäckande bild av algläget i Östersjön och utreda hur denna naturresurs kan utnyttjas och förädlas. Genom detta kan insamling av blågröna alger bli lönsam affärsverksamhet, vilket också ger ny fart åt förbättringen av Östersjöns ekologiska status.

– Östersjön är viktig och kär för oss alla. Hela vårt företags existens bygger på den här känslan. Vi arbetar alla för att reningen av Östersjön går från ord till konkreta gärningar, berättar Origin by Oceans VD Mikael Westerlund.

– En algobservation är en konkret handling för Östersjön. Vi hoppas att tjänsten inspirerar människor att observera naturen och sin omgivning. Vi tror starkt på den samlade kraften hos alla som tillbringar sin semester vid kusten, vädjar Westerlund.

Blågröna alger är lätta att känna igen

De rikliga blomningarna av blågröna alger är en följd av att Östersjön blivit övergödd. Vissa arter av blågröna alger innehåller nervgifter som är farliga för människor och djur. Stora bälten av blågröna alter förhindrar ljuset från att tränga ner under ytan, vilket gör det svårare för nyttiga vattenväxter, till exempel blåstång, att växa. På grund av det blir havets ekosystem fattigare.

Blågröna alger kan kännas igen på deras gröna eller gulgröna färg. Små mängder syns som partiklar som flyter i vattnet, och större mängder bildar tydliga bälten av alger. I ett vattenglas stiger partiklarna av blågröna alger upp på ytan, och när man lyfter ett bälte av blågröna alger från vattnet med en stör, blir algerna inte kvar på stören utan bältet går sönder. Från pollen kan blågröna alger särskiljas utifrån observationstidpunkten. Blågröna alger stiger vanligen till ytan först efter midsommar.

Origin by Ocean testar insamling av alger med sin egen anordning redan i sommar. Avsikten är att börja använda insamlad biomassa i företagets nya förädlingsanläggning redan under de närmaste åren. 

– Blågröna alger är ett allvarligt hot för havets livskraft, men som biomassa är de också en möjlighet som ännu inte utnyttjats. När vi lär oss förstå spektret av olika arter av blågröna alger längs vår kust och deras kemi, får vi en heltäckande bild av de blågröna algernas hela potential, sammanfattar företagets andra grundare, doktorn i kemi Mari Granström

Tjänsten Levähavainto.fi öppnas till midsommar och observationer tas emot ända till hösten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mari Granström och Mikael Westerlund, båda från Origin by Ocean, tar algprov från havet.
Mari Granström och Mikael Westerlund, båda från Origin by Ocean, tar algprov från havet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Origin by Ocean
Tekniikantie 2 (4. krs)
02150 ESPOO

https://originbyocean.com

Origin by Ocean är ett finländskt företag som fokuserar på teknik för förädling av alger. Företagets specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter i många industrisektorer. Origin by Ocean har fått pris i FN:s Global Innovation Challenge och blivit shortlistad i tidningen Talouselämä som ett av de tio startup-företagen med den största potentialen.