Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ny skjuts åt vattenvården! - finansiering för restaurering av vattendrag kan sökas från 18 oktober till 30 november (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela

Du kan ansöka om finansiering från NTM-centralen i sydvästra Finland för vattendragsrestaureringar i regionerna Satakunta och Sydvästra Finland. NTM-centralerna kan bevilja prövningsbaserad finansiering för genomförande och planering av restaureringar av vat-tendrag. Finansiering kan också beviljas för förstärkning av regionala verksamheten, vatten- och fiskerihushållningsåtgärder och omfattande vattendragbaserad vattenförvaltning inom jordbruk och skogsbruk.

Ansökningstiden: från den 18. oktober till den 30. november 2021 för

Finansiering beviljas av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd, som syftar till att göra Finland till den mest effektiva vattenskyddaren i världen. Huvudsyftet med vattenrenoveringsprojekt är att förbättra vattnets status och vattenmiljön, öka den biologiska mångfalden och stärka samarbetet mellan de aktörerna som restaurerar vattendrag. 

Så här inleder ni ert projekt  

Projektplaneringen bör börja snart. För det första är det bra att ta reda på vad problemen är i vattendrag. Har vattentillståndet försämrats och varför har detta hänt. Det är sedan möjligt att överväga vad syftena med restaureringen är och vad som kan göras i vattendrag eller avrinningsområden för att förbättra situationen. Det vore bra att samla intresserade partners och också tänka tillsammans på hur man kan skaffa finansiering och stöd. NTM -centralen och det nationell Nätverk för restaurering av vattendrag erbjuder experthjälp med att samla in bakgrundsinformation om vattendrag, planera projekt och hitta partners.

För att få finansiering måste den sökande vanligtvis vara till exempel en registrerad förening, en delägarlag, ett fiskeområde, ett samhälle enligt vattenlagen, en kommun eller ett företag.

I princip beviljas finansiering för hälften av projektkostnaderna. Den andra halvan kan täckas till exempel med egen finansiering, stödjande arbete eller stöd från sponsorer.

Tillsammans kommer vi att göra mer för vattnet och nu finns det finansiering för det!

Tilläggsinformation:

Ari Sallmén, t. 0295 022 937
Pekka Paavilainen, t. 0295 022 921

förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. Trafik- och miljöärenden sköter vi förutom i Egentliga Finland också i Satakunta.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vt 2 parantamisen tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.202123.11.2021 12:11:04 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä. Tiesuunnitelmassa esitettävät rakennustoimenpiteet sijoittuva Porin kaupungin alueelle. Tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.2021. Osallistujat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja kommentteja. Suunnitelmaluonnoksen aineistoihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla 1.12.2021 lähtien ja kommentointia varten ja kommentointia varten verkkosivuille tulee karttapalautekysely. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa koronapassia. Tilaisuudesta tehdään myös videotallenne, joka on katsottavissa kahden viikon ajan hankesivuilla. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Puuston raivauksesta hirvi- ja kaurisvaara-alueilla positiivista palautetta tienkäyttäjiltä23.11.2021 08:25:34 EET | Tiedote

ELY-keskus on saanut positiivista palautetta tienkäyttäjiltä puuston raivauksesta ja näkyvyyden parantamisesta hirvi- ja kaurisalueilla. Tienkäyttäjien toiveena on, että ELY-keskus jatkaa raivaustoimia myös muilla teillä. Tänä vuonna on raivattu valtatien 1 riista-aidattomat osuudet, valtatien 10 riistavaara-alueet ja aloitettu valtatien 9 vastaavia raivauksia. Lisäksi keväällä raivattiin valtatiellä 23 riistavaara-aluetta yhteensä 8,5 km. Ensi vuonna puuston raivaamista jatketaan valtatien 9 riistavaara-alueilla.

Fortsättningsvis hög efterfrågan på arbetskraft i Egentliga Finland23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 20 700 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar antalet arbetslösa vanligen vara ungefär på samma nivå som i september, men denna gång minskade det med 700 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 4600 personer (18 %). dvs. snabbare än i hela landet generellt (17 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 600 personer jämfört med året innan. I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,0 %, vilket är 2,0 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,8 %). I oktober var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Loimaaergionen (24 %) och den minsta skillnaden i Åbo ekonomiska region (17 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska regio

Työvoiman kysyntä jatkuu korkealla tasolla Varsinais-Suomessa23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä pysyy yleensä suhteellisen samana syyskuuhun verrattuna mutta nyt se supistui 700 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 600 henkilöllä (18 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (17%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 600 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 % eli 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,8 %). Lokakuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Loimaan seutukunnassa (24%) ja pienin ero oli Turun seutukunnassa (17%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,6 %) sekä Turun kaupungissa (12,4 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,4 %) sekä

E18 Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liikennevalojen toimintaan muutos Raisiossa16.11.2021 11:47:00 EET | Tiedote

E18 (kt 40) Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liittymän liikennevalojen toimintaan tehdään tarpeellinen ohjelmointimuutos, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta. Ohjelmointimuutoksen seurauksena liittymän välityskyky ja liikenteen sujuvuus kuitenkin todennäköisesti heikkenevät nykyisestä. Liikennevalojen kunnossapidosta vastaava Fintraffic Oy ja Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraavat risteyksen toimivuutta muutoksen jälkeen. Liikennevalojen ohjelmointimuutos toteutetaan 25.11.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum