Suomen Akatemia

Ny statistik om vetenskapens tillstånd: Finland måste satsa på forskning och utveckling

Dela
Det finns ett behov av att öka finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet för att regeringens mål på fyra procent av BNP ska uppnås före 2030. Finlands Akademis statistik om vetenskapens tillstånd visar att Finland är det enda nordiska landet vars FoU-intensitet år 2020 var betydligt lägre än år 2010.

Finlands Akademi har publicerat ny statistik om vetenskapens tillstånd i Finland.I statistiken granskas forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten.Finland jämförs dessutom med centrala jämförbara länder.

Det finns ett behov att öka FoU-finansieringen

Den senaste statistiken om vetenskapens tillstånd visar att utgifterna för Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet 2020 utgjorde 2,9 procent av bruttonationalprodukten (FoU-intensitet).Regeringen har som mål att andelen ska öka till fyra procent före 2030.FoU-intensiteten beskriver satsningar på att bygga upp välfärd och konkurrenskraft för framtiden med hjälp av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI-verksamhet).

”Ett högklassigt FoUI-system utbildar också experter som är viktiga för samhället och lockar internationella studerande och kunniga människor till Finland”, sammanfattar Finlands Akademis generaldirektör Paula Eerola forsknings- och utvecklingsverksamhetens betydelse.

Statistiken visar att Finland är det enda nordiska landet där FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2020 var betydligt lägre än år 2010.Till exempel i Danmark och Sverige har nivån varit högre än i Finland sedan 2015.

Företagssektorns andel av alla FoU-utgifter i Finland är cirka två tredjedelar, och också största delen av alla forskningsårsverken gjordes inom företagssektorn.Företagens FoU-utgifter visade en nedåtgående trend åren 2009–2016.Under de senaste åren har utgifterna ökat igen.En motsvarande utveckling kan ses också i företagssektorns forskningsårsverken.

Den nuvarande ökningen av FoU-utgifterna inom företagssektorn räcker dock inte till för att uppnå målet på fyra procent.Samma observation har också framförts i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt i den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens slutrapport.

Bättre genomslag för publikationer genom internationellt samarbete

Statistiken om vetenskapens tillstånd visar att topp 10-indexet hos Finlands och jämförelseländernas internationella sampublikationer var klart högre än hos inhemska publikationer.Topp 10-indexet beskriver den relativa andelen av vetenskapliga publikationer som hör till den mest citerade 10 procenten.

Dessutom visar statistiken att de internationella sampublikationernas vetenskapliga genomslagskraft i Finland har legat klart över medelnivån i världen sedan 1990-talet.Finlands internationella sampublikationer har i alla vetenskapsgrenar klart större vetenskaplig genomslagskraft än publikationer som inte inbegriper internationellt samarbete.

Enligt statistiken är universitetens undervisnings- och forskningspersonal också i sin helhet allt mer internationell.Utländska medborgare utför en betydande del av årsverken bland doktorandforskare och forskardoktorer.Variationen mellan olika universitet är dock stor.

Bekanta dig med översikten Vetenskapens tillstånd 2022:

Mer information

  • generaldirektör Paula Eerola, tfn 0295 335 001
  • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 468 miljoner euro år 2022. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Syyshausta 2023 siirrytään tammihakuun 2024 – muutoksia tulossa myös arviointiin9.3.2023 08:41:34 EET | Tiedote

Suomen Akatemian hakuaikatauluihin ja hakemusten arviointiin on tulossa merkittäviä muutoksia. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen seuraava haku avataan syyskuun sijaan joulukuun alussa 2023. Haku päättyy tammikuussa 2024, ja rahoituspäätökset tehdään saman kevään aikana. Jatkossa hakija pystyy myös itse valitsemaan hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin.

Suomen Akatemia myönsi tutkimuksen profiloitumisrahoitusta yliopistoille13.1.2023 11:03:14 EET | Tiedote

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Päätökset tehtiin kahdessa erässä 13.12.2022 ja 12.1.2023. Profiloitumisrahoitusta haettiin yhteensä 175 miljoonaa euroa, ja rahoitusta myönnettiin yliopistoille 100 miljoonaa euroa. Myönnöt vaihtelevat 2,2 miljoonasta eurosta 30,1 miljoonaan euroon. Rahoitusta myönnettiin yhdeksälle yliopistolle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum