Folkhälsan

Ny strategi visar riktningen för Folkhälsan de följande fem åren

Dela

Pressmeddelande Samfundet Folkhälsans höstmöte Hfrs 15.12.2020/publiceringsfri

Samfundet Folkhälsan har inför sitt 100-årsjubileum tagit fram en ny strategi som visar riktningen för organisationen de följande fem åren. I strategin som godkändes tisdagen den 15 december vid Samfundets höstmöte framhävs bland annat att organisationen inom kort tar fram ny mätbar kunskap och nya arbetsmetoder kring forskning, vård, utbildning och medborgararbete. Folkhälsan vill också intensifiera sitt samarbete med andra finlandssvenska organisationer för att verka för en bättre folkhälsa i det svenska Finland. Organisationen har valt tre fokusområden i utvecklingsarbetet där man vill:

 • stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer
 • verka för en hälsofrämjande och hållbar livsstil
 • medverka till en god livskvalitet för en åldrande befolkning

Pengar för hälsofrämjande och forskning

Vid höstmötet godkändes också verksamhetsplanen och budgeten för år 2021. Folkhälsans hälsofrämjande verksamhet och forskning får liksom tidigare år stora självfinansieringsandelar. Hälsofrämjande stöds med 6,1 miljoner euro och forskningen med 5,2 miljoner.  Budgeten omfattar Samfundet Folkhälsan, de till koncernen hörande verksamhetsbolagen Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, Folkhälsan Utbildning Ab samt Folkhälsans Fastigheter Ab. Därtill ingår budgeten för Folkhälsans förbund rf som är en del av Folkhälsangruppen. Folkhälsans bolag är icke vinstdrivna och eftersträvar ett nollresultat.

Aktiva rekryteringsåtgärder

I verksamhetsplanen för år 2021 konstateras att personalen är en avgörande resurs för Folkhälsan med tanke på framtiden. I likhet med det omgivande samhället är andelen anställda på Folkhälsan som närmar sig pensionsåldern hög och det råder en direkt personalbrist i synnerhet inom vårdyrkena. Nya insatser görs både inom Norden och EU för att rekrytera personal samt att ge befintlig personal möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Folkhälsan agerar också genom sitt ägarskap i svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, som upprätthåller Yrkesinstitutet Prakticum. Folkhälsan äger yrkesinstitutet till 45 procent. Prakticum utbildar bland annat närvårdare.

Styrelsen år 2021

Samfundets höstmöte utsåg styrelsemedlemmar för perioden 2021–2023 i stället för de som var i tur att avgå.  Christel Gripenberg-Lerche och Stefan Törnqvist omvaldes. Ny styrelsemedlem istället för Ilse Julkunen som undanbett sig återval är VH Nina Immonen.

Styrelsens sammansättning för år 2021 är:

 • Siv Sandberg, pol.lic. ordförande
 • Tom Böhling, professor vice ordf.
 • Marcus Rantala, pol.mag skattmästare
 • Jennie Elfving, ekon.dr.
 • Helena Ewalds, HVM, utvecklingschef
 • Lisbeth Fagerström, professor
 • Christel Gripenberg-Lerche, fil.dr .
 • Nina Immonen, vicehäradshövding NY
 • Stefan Törnqvist, dipl.ing, ekon.mag
 • Kristian Wahlbeck, docent, utvecklingsdirektör

Folkhälsans landskapsföreningar representeras i styrelsen av sina ordföranden:

 • Bengt Beijar, företagare (Österbotten)
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Nyland)
 • Minna Nilsson, förmånshandläggningschef (Åboland)
 • Thor-Björn Wik, lektor (Åland)

Nya arbetande ledamöter

Samfundets arbetande ledamöter, som kan uppgå till högst 60 personer, kompletterades med tre nya ledamöter, varefter samtliga platser är fyllda:

 • Maimouna Jagne-Soreau, doktorand i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet
 • Pia-Maria Sjöström, sektorchef vid Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
 • Petra Kouvonen, pol.dr, utvecklingschef vid Självständighetsjubileets barnstiftelse ITLA

Kontakter

Närmare uppgifter:

Siv Sandberg, ordförande
Samfundet Folkhälsan
tfn 040 532 9035

Georg Henrik Wrede, vd
Samfundet Folkhälsan
tfn 044 788 6000

Länkar

Om

Folkhälsan
Folkhälsan
Topeliuksenkatu 20
00250 Helsinki

09 315 000http://www.folkhalsan.fi

Följ Folkhälsan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Folkhälsan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum