ELY-keskukset

Nya projekt börjat inom vattenhushållning - finansieringsansökan fortsätter i höst

Dela

Åtta vattenhushållningsprojekt inriktade på avrinningsområden har startat i år. De finansieras av miljöministeriets projektsökning gällande vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Projekten genomförs av många olika aktörer, från små föreningar till stora organisationer. Finansiering är tillgänglig också hösten 2022.

Orivesi. Foto: Lentokuva Vallas.
Orivesi. Foto: Lentokuva Vallas.

Teman i ansökan 2021 omfattade multimålinriktad hantering av avrinningsvatten och ökning av avrinningsområdesbaserade vattenskyddsåtgärder särskilt med naturenliga lösningar. Med hjälp av projekten blir det möjligt att förbättra vattendragens tillstånd och förbereda sig på extrema väderfenomen som klimatförändringen orsakar, utan att glömma ökningen och bevarandet av den biologiska mångfalden.

”Projektens innehåll återspeglar väl utvecklingsarbetet inom vattenhushållningen, planering av avrinningsområdesbaserad vattendragsrestaurering och konkreta restaureringsaktiviteter i samarbete med markägare och omfattande samarbetsnätverk. Och det är glädjande att märka att kommunerna också är villiga att ta hänsyn till vattenhushållning och ha avrinningsområden som utgångspunkt i vattenskyddsarbetet”, säger specialsakkunnig Johanna Helkimo från miljöministeriet.

I de påbörjade projekten planeras och genomförs konkreta åtgärder för vattenhantering och -kvarhållande. Planeringshelheterna på avrinningsområdesnivå utarbetas med att utnyttja geografisk information och  avrinningsområdeverktyget. Projekten inriktas rättvist på både skogsbruks-och jordbruksdominerade områden. De innehåller också utveckling av lösningar för problem med sura sulfatjordar och pilotprojekt angående dessa, samt utveckling av reglerad täckdikning. Alla projekt ska kommunicera aktivt om sina aktiviteter, och under detta och nästa år får vi information om deras aktiviteter genom pressmeddelanden, bloggar och miniseminarier. Projekten pågår i ett till tre år. Budgetarna för projekten varierar från cirka 20 000 euro till en halv miljon euro.

”Det låga antalet projektansökningar överraskade oss”, säger gruppchef Jermi Tertsunen från NTM-centralen i Norra Österbotten. ”Å andra sidan håller projekten hög kvalitet. Projektaktörerna har kanske haft ett positivt problem, då mycket finansiering har varit tillgänglig för olika vattendragsprojekt under de senaste åren. Det är förstås också viktigt att man får erfarenhet och information om de pågående projekten innan nästa projekt påbörjas. Jag tror att vi kommer att få gott om högklassiga ansökningar gällande vattenhantering i höstens ansökan. Några fortsättningsprojekt kommer troligen också att starta.”

Ansökan om understöd för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket förvaltas av NTM-centralen i Norra Österbotten. Nästa ansökningstid är 18.10.2022-30.11.2022 som en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

Understöd kan sökas för projekt inom jord- och skogsbruket som:

  • främjar hållbar planering, genomförande och samarbete av vattendragsrestaurering i avrinningsområden
  • främjar jord- och skogsbrukets förutsättningar samt anpassning till och begränsning av klimatförändringen
  • förbättrar vattenhushållning på åkrar på innovativa sätt
  • minskar den externa belastningen på vattendrag
  • håller kvar och fördröjer vatten i avrinningsområden
  • ökar den biologiska mångfalden

Understöd kan beviljas för såväl breda samarbetsprojekt som planering och genomförande av lokala projekt.

Läs mer om understöd »

Nyckelord

Bilder

Orivesi. Foto: Lentokuva Vallas.
Orivesi. Foto: Lentokuva Vallas.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Keskeytynyt linja-autoliikenne reitillä Kajaani–Vaala–Utajärvi–Oulu käynnistyy uudelleen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)28.7.2022 13:32:10 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen kilpailuttamalla linja-autoreitillä Kajaani–Vaala–Utajärvi–Oulu Oulun Taksipalvelut Oy:n konkurssin vuoksi keskeytynyt liikenne käynnistyy uudelleen talviaikataulukauden alkaessa 10.8.2022. Uudeksi liikennöitsijäksi on tarjouskilpailussa valittu Saaga Travel Oy. Liikenteessä voi matkustaa vain Matkahuollon lipputuotteilla, eikä Waltti-kortti enää kelpaa. Samalla linjatunnukset poistuvat käytöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum